Atatürk'ün Katıldığı Askeri Manevraların İsimleri (Kronolojik)

            Atatürk'ün Cumhuriyet Dönemi Öncesi Katıldığı Askeri Manevralar

→20 Ağustos- 7 Eylül 1909 ↔CUMALI (KÖPRÜLÜ) EĞİTİM MANEVRASI

15-25 Ekim 1909↔EDİRNE MANEVRASI

→Kasım 1909↔SELANİK GARNİZON TATBİKATI

17-21 Eylül 1910PİKARDİ (PİCARDİE) MANEVRASI

19-20 Nisan 1911 ↔TABİYE TATBİKAT GEZİSİ

→15 Nisan 1922 ↔ILGIN MANEVRASI

4-5 Şubat 1923 ↔AKHİSAR MINTIKASI MANEVRASI

          Atatürk'ün Cumhuriyet Döneminde Katıldığı Askeri Manevralar

15-22 Şubat 1924 ↔İZMİR HARP OYUNLARI

12 Ekim 1925↔ İZMİR-KEMALPAŞA ORDU MANEVRALARI


→8-14 Ekim 1926↔ANKARA MANEVRALARI

→2 Eylül 1928↔İSTANBUL/ GELİBOLU MANEVRALAR

→7-15 Nisan 1934↔EGE MANEVRALARI

→21- 25 Haziran 1934↔ İRAN ŞAHI RIZA PEHLEVİ ZİYARETİ NEDENİ İLE YAPILAN DENETLEME MANEVRALARI


→28-29 Mayıs 1936↔İSTANBUL HARP AKADEMİSİ TATBİKATI

17-20 Ağustos↔ 1937 ↔TRAKYA MANEVRALARI

→8-15 Ekim 1937 ↔EGE MANEVRALARI

DİKKAT→ Konu ile ilgili ayrıntılı-kronolojik bilgilere, Cumhuriyet döneminde yapılan fakat Atatürk'ün katılmadığı diğer askeri manevralara ve KAYNAKÇA bilgisine ulaşmak için BKZ.↴

DİKKAT→ Ayrıca BKZ.↴


☝Konu ile ile ilgili AYRINTILI Anlatım ve Kaynakça İçin BKZ.↴
Cumalı Manevrası ve Atatürk'ün Cumalı Ordugâhı Kitabı↴
Konu ile ilgili Özet Anlatım için BKZ.↴


☝Konu ile ilgili BKZ. Özet Anlatım→Pikardi Manevraları ve Mustafa Kemal
http://www.sessiztarih.net/2020/07/pikardi-manevralari-ve-mustafa-kemal.html
Konu ile ilgili AYRINTILI ANLATIM, TARTIŞMALAR ve Kaynakça için BKZ.↴
Pikardi (Picardie) Manevraları ve Mustafa Kemal↴

☝Ilgın Manevrası BKZ.↴

☝Akhisar Mıntıkası Manevrası için BNZ.


☝İzmir Harp Oyunları BKZ.

Ayrıca BKZ.→ Trakya Manevraları Nedir?↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/trakya-manevralari-nedir.html

Ayrıntılı Bilgi için BKZ.→ Ege Manevraları Nedir?↴

BKZ.→Gaziantep Manevrası Nedir? (Atatürk'ün katılmadığı- Hatay Sorunu döneminde yapılan ve Atatürk dönemindeki son manevra
http://www.sessiztarih.net/2020/07/gaziantep-manevrasi-nedir.html

Ankara Manevrası
Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar