Ana içeriğe atla

Atatürk'ün Katıldığı Askeri Manevraların İsimleri (Kronolojik)

            Atatürk'ün Cumhuriyet Dönemi Öncesi Katıldığı Askeri Manevralar

→20 Ağustos- 7 Eylül 1909 ↔CUMALI (KÖPRÜLÜ) EĞİTİM MANEVRASI

15-25 Ekim 1909↔EDİRNE MANEVRASI

→Kasım 1909↔SELANİK GARNİZON TATBİKATI

17-21 Eylül 1910PİKARDİ (PİCARDİE) MANEVRASI

19-20 Nisan 1911 ↔TABİYE TATBİKAT GEZİSİ

→15 Nisan 1922 ↔ILGIN MANEVRASI

4-5 Şubat 1923 ↔AKHİSAR MINTIKASI MANEVRASI

          Atatürk'ün Cumhuriyet Döneminde Katıldığı Askeri Manevralar

15-22 Şubat 1924 ↔İZMİR HARP OYUNLARI

12 Ekim 1925↔ İZMİR-KEMALPAŞA ORDU MANEVRALARI


→8-14 Ekim 1926↔ANKARA MANEVRALARI

→2 Eylül 1928↔İSTANBUL/ GELİBOLU MANEVRALAR

→7-15 Nisan 1934↔EGE MANEVRALARI

→21- 25 Haziran 1934↔ İRAN ŞAHI RIZA PEHLEVİ ZİYARETİ NEDENİ İLE YAPILAN DENETLEME MANEVRALARI


→28-29 Mayıs 1936↔İSTANBUL HARP AKADEMİSİ TATBİKATI

17-20 Ağustos↔ 1937 ↔TRAKYA MANEVRALARI

→8-15 Ekim 1937 ↔EGE MANEVRALARI

DİKKAT→ Konu ile ilgili ayrıntılı-kronolojik bilgilere, Cumhuriyet döneminde yapılan fakat Atatürk'ün katılmadığı diğer askeri manevralara ve KAYNAKÇA bilgisine ulaşmak için BKZ.↴

DİKKAT→ Ayrıca BKZ.↴


☝Konu ile ile ilgili AYRINTILI Anlatım ve Kaynakça İçin BKZ.↴
Cumalı Manevrası ve Atatürk'ün Cumalı Ordugâhı Kitabı↴
Konu ile ilgili Özet Anlatım için BKZ.↴


☝Konu ile ilgili BKZ. Özet Anlatım→Pikardi Manevraları ve Mustafa Kemal
http://www.sessiztarih.net/2020/07/pikardi-manevralari-ve-mustafa-kemal.html
Konu ile ilgili AYRINTILI ANLATIM, TARTIŞMALAR ve Kaynakça için BKZ.↴
Pikardi (Picardie) Manevraları ve Mustafa Kemal↴

☝Ilgın Manevrası BKZ.↴

☝Akhisar Mıntıkası Manevrası için BNZ.


☝İzmir Harp Oyunları BKZ.

Ayrıca BKZ.→ Trakya Manevraları Nedir?↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/trakya-manevralari-nedir.html

Ayrıntılı Bilgi için BKZ.→ Ege Manevraları Nedir?↴

BKZ.→Gaziantep Manevrası Nedir? (Atatürk'ün katılmadığı- Hatay Sorunu döneminde yapılan ve Atatürk dönemindeki son manevra
http://www.sessiztarih.net/2020/07/gaziantep-manevrasi-nedir.html

Ankara Manevrası
Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd