Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aralık, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Serasker Nedir?

Osmanlı Devletinde, orduyu komuta eden vezire verilen unvana Serasker (Baş asker)  denir. Günümüzde Genelkurmay Başkanı'na ya da Milli Savunma Bakanı'na denk gelen bu unvan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra kullanılır oldu. 1908'de Harbiye Nezareti'nin oluşturulmasına kadar seraskerlik makamı kullanıldı. Serasker,  Osmanlı devlet protokolünde sadrazam ve şeyhülislamdan sonra gelirdi. Seraskerlik görevine atanan ilk paşa  Rusçuklu Ağa Hüseyin Paşa ; son paşa ise Mehmet Rıza Paşa' dır. Osmanlı tarihindeki 58 seraskerden biri olan, ünlü Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa da II. Abdülhamit döneminde seraskerlik görevinde bulunmuştur. Serasker Hüseyin Avni Paşa