Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Kasım, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Pakistan'ın Kurucusu Kimdir? Kısaca Bilgi

   Hukukçu, devlet adamı ve halk önderi olan Muhammed Ali Cinnah , Pakistan'ın kurucusu ve ilk devlet başkanıdır. Muhammed Ali Cinnah'ın en önemli özelliklerinden biri ise Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almasıdır. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni savunan, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ise Türkiye ile yakından ilgilenen ve Pakistan'ı kurduktan sonra da iki ülke arasındaki ilişkileri artırmaya çalışan Muhammed Ali Cinnah, " Pakistan'ın Atatürk'ü" olarak anılmıştır. "Pakistan'ın Atatürk'ü" Muhammed Ali Cinnah    Cinnah, 25 Aralık 1876'da Karaçi'de doğdu. Hukuk eğitimini Londra'da tamamladı. 1896'da Hindistan'a dönerek Bombay'da avukatlığa başladı. Bir süre yargıçlık yaptıktan sonra siyasetle aktif olarak ilgilenmeye başladı. 1916'da All İndia Muslim League'nin başkanı oldu. Hindistan'daki bağımsızlık mücadelesinin ve Hint-Müslüman birliğinin önemli bir ismi oldu. O dönemde Hintli

Ahıska Türkleri Kimdir?

      Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Gürcistan topraklarının içinde Ardahan’ın Posof ve Çıldır ilçelerine komşu olan bir Gürcistan vilayetidir. Gürcistan’daki Mesheti bölgesindeki Türk nüfustur.    Ahıska Türkleri, İskit Türklerinin Kıpçak boyundan gelmektedir. Kür, Çoruh, Aras nehirlerinin geçtiği yerlerde yaşayan Türkler ile aynı soydandır. Hatta Ardahan’ın Posof ilçesi halkının yüzde sekseni 1600’lü yıllarda Ahıska’dan gelmiştir.    Osmanlı devrinde Lala Mustafa Paşa, 8 Ağustos 1578’de İranlıların idaresindeki Ahıska’yı Osmanlı topraklarına kattı. Yaklaşık 250 yıl Osmanlı idaresinde kalan Ahıska, 1828’de Rus işgaline uğradı. 12 Ekim 1829’daki Edirne Anlaşması ile Posof ve Çıldır’dan ayrı olarak Rusya’ya bağlandı. 1917’den 1921’e kadarki süreçte İngiltere, Gürcistan ve TBMM arasında el değiştirdi. 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması ile Rusya’da kaldı.    Bu tarihten sonra Rusya’ya bağlı yaşayan Ahıska bölgesi Türkleri, kültürel bir asimilasyon devresi geçirmeye başladı. Ahıskalılar

Stalingrad Muharebesi Nedir? kısaca bilgi

     II. Dünya Savaşı döneminde, 23 Ağustos 1942- 2Şubat 1943 arasında, Doğu Cephesi'nde Nazi Almanyası önderliğinde Mihver Ordularının Stalingrad kentini kuşatması ile başlayan dünya savaş tarihinin en kanlı muharebelerinden biri olan kuşatmaya Stalingrad Savaşı denir. Savaş, Rus Kızılordu ile Nazi Almanyası liderliğindeki Mihver Ordular arasında olmuştur.     Ağır kış şartlarında Hitlerin inatçı tavrı ve Rusların oyalama taktikleri ile Mihver orduları büyük bir hezimete uğradı. Savaş sonunda her iki taraftan 2 milyona yakın kayıp verildi. VI. Alman ordusu imha edildi. Almanların ilerlemesi durdu; Berlin'e kadar sürecek olan geri çekilişleri başladı. II. Dünya Savaşı'nın kaderi değişti. Derleyen Ali ÇİMEN BKZ. Stalingrad Neresidir?↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/stalingrad-neresidir.html Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için BKZ. Stalingrad Muharebesi↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/stalingrad-muharebesi-nedir.html

U-2 Krizi Kısaca Bilgi

    1 Mayıs 1960'ta Amerikan U-2 tipi casus uçağının Sovyet hava sahası içinde bulunan balistik füze test merkezi  Sverdlovsk semalarında bilgi toplamak amacı ile uçuş yaptığı sırada Sovyetler tarafından düşürülmesi ile başlayan krize U-2 Krizi denir. Kriz, Soğuk Savaş döneminin ciddi bunalımlarından biridir. Sovyetler Birliği olayı  dünya kamuoyuna açıkladıktan sonra ABD'yi ve Türkiye'nin de dahil olduğu Batı Bloğunu dünya savaşı ile tehdit etmiştir.     SSCB, olayı krize; krizi fırsata çevirebilmek amacıyla ince siyasi taktikler kullanarak ABD'nin olayı yalanlamasını beklemiştir. Sonrasında uçağın pilotu  Gary Powers'ı stratejik yerlerin fotoğrafları, Rus parası ve zehirli bir iğne ile sağ ele geçirdiğini açıklamış ve ABD'yi dünya kamuoyu önünde itibarsız hale getirmeye çalışmıştır. ABD ise gerçeği kabul etmek zorunda kalmış; SSCB'nin nükleer çalışmalarındaki tehditlere karşı güvenlik amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu kabul etmiştir. ABD olayla ilgi

U-2 Krizi Nedir?

      Amerikan U-2 casus uçağının stratejik bölgeler hakkında bilgi edinmek amacıyla Sovyet hava sahasında gizlice uçarken fark edilmesi ve Sovyetler Birliği tarafından düşürülmesi ile başlayan diplomatik krize U-2 Krizi denir. Kriz, Soğuk Savaş Döneminin dünya siyasetinde yüksek tansiyon yarattığı olaylardan biridir. Olay nedeni ile iki zıt kutup savaşın eşiğine gelmiş; SSCB, Türkiye de dahil olmak üzere tüm batılı devletleri bir dünya savaşı ile tehdit etmiştir.   → U-2 Krizi ile ilgili Kısa Bilgi İçin BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/11/u-2-krizi-kisaca-bilgi.html   1950lilerde üretilmeye başlanan, 2000'li yıllarda da kullanılmaya ve geliştirilmeye devam edilen  U-2 uçakları, 25 bin metre seyir irtifası ile dünyada en yükseğe çıkabilen uçaklardı. Uzaya çok yakın uçarlardı. Bu yüzden uçağın pilotları, uçuş öncesi 1 saat saf oksijen solurlar; özel astronot kıyafetleri giyerlerdi. Bu uçakların yüksek irtifada vurulmaları ya da radarla fark edilmeleri neredeyse imkansızdı.