Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Kasım, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Müttefik Nedir?

Aynı fikre sahip, birbiri ile anlaşma içinde olup birlikte hareket eden insan ya da devletler topluluğuna Müttefik denir. Arapça kökenli müttefik sözcüğü, Tükçe'ye bağlaşık olarak çevrilir. Müttefik kavramı; I. Dünya Savaşı'nda itilaf (Anlaşma) Devletleri için kullanılırdı. II. Dünya Savaşı yıllarında Mihver devletlere karşı İngiltere, Fransa, ABD, ve SSCB tarafından Müttefik Grubu oluşturulmuştu. Müttefik-Bağlaşık

Milli Uyanış Ünitesi Cemiyetler

CEMİYETLER Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgallere, İstanbul Hükümeti sessiz kalınca halk bir çok yerde cemiyetler kurdu. Bunun yanında azınlıklar ile bazı Osmanlı vatandaşları da İşgallerin başlaması için harekete geçtiler. Bu cemiyetler Yararlı ve Zararlı diye iki gruba ayrılmıştır. YARARLI CEMİYETLER                                                          *İzmir Müdafa-i Hukuk C.                                                        *Reddi İlhak C.                                                        *Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk C.                                                        *Vilayeti Şarkiye (Doğu Anadolu ) Müdafa-i Hukuk C.                                                        *Trabzon Müdafa-i Hukuk C.                                                        *Milli Kongre Cemiyeti                                                        *Kilikyalılar Cemiyeti                                                        *Anadolu Kad

Amiral Bristol Raporu nedir?

Türk Kurtuluş Savaşı tarihinde; Kurtuluş Savaşı'nda haklılığımızı ilk kez ortaya koyan önemli bir rapor bulunmaktadır: Bu rapor, Amiral Bristol Raporu'dur. Amiral Bristol Raporu 12 Ekim 1919 Yunanlılar, 15 Mayıs 1919'da, İzmir'in işgali sonrası, Türk mahallelerinde katliamlara giriştiler. Bu durum, dünya kamuoyuna duyurulmaya çalışıldı. İstanbul'daki işgalci İtilaf Devletlerinin yüksek komiserlerine ''Yunan ordularının zulüm ve edepsizliklerini ''anlatan raporlar geliyordu. Milletler Cemiyetinin kurulması arefesinde bu durum, Avrupa kamuoyunda yankı buldu. Nihayetinde İtilaf devletleri, durumu değerlendirmek amacıyla ABD'li Amiral Bristol liderliğinde bir grup İtilaf Devletleri temsilcisini, olayları yerinde incelemek üzere İzmir'e gönderdi. Heyet, İzmir, Ödemiş, Menemen, Nazilli, Manisa, Ayvalık gibi yöreleri dolaştı. Amiral Bristol, bölgedeki incelemelerini bir rapor halinde yayımladı. Bu rapora göre özetle şu ifadeler yer al

Milli Uyanış Ünitesi: Paris Barış Konferansı

PARİS BARIŞ KONFERANSI 18 OCAK 1919 İtilaf devletleri, I. Dünya Savaşı sonrası yenilgiye uğrayan İttifak devletleriyle yapacakları barış antlaşmalarının taslaklarını görüşmek amacıyla,  18 Ocak 1919'da, Fransa'nın başkenti Paris'te bir konferans düzenlediler. Bu konferansa 32 ülke katıldı. Konferansta özellikle İngiltere, Fransa ve ABD etkili oldu. Konferans başladıktan sonra,  Osmanlının toprak paylaşımı konusu ön plana çıktı. Konferans sırasında, İngiltere ile İtalya arasında gerginlik yaşanmıştır. Bunun sebebi, İtilaf devletleri I. Dünya savaşında İtalya’yı yanlarına çekmek için Osmanlı egemenliğindeki Batı Anadolu’yu yani İzmir ve çevresini İtalya’ya vereceklerini vaat etmişlerdi. Bu yüzden İtalya savaşta saf değiştirmişti. Ancak konferansta İngiltere buna karşı çıktı ve Batı Anadolu’nun Yunanistan’a verilmesini istedi. Bunun üzerine İtalya konferansı tek etti. ABD ise Wilson ilkeleri'ne uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa ülkeleri ile arasına sınır koyd

Milli Uyanış Ünitesi: Mondros Ateşkes Anlaşması

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Osmanlı ile İtilaf devletleri arasında, 30 Ekim 1918 yılında,  Limni Adası Mondros  Limanı’nda,  Agamemnon savaş gemisinde imzalandı. Osmanlı adına; ''Hamidiye Kahramanı'' Bahriye Nazırı (Donanma Bakanı) Rauf Bey (Rauf Orbay), İtilaf devletleri Adına; Akdeniz Kuvvetleri komutanı Amiral Carlthorpe imzaladı. MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMLİ MADDELERİ MADDE: 1 Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak, buradaki istihkâmları İtilaf devletleri işgal edecek. YORUM: Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantı kesilerek İstanbul işgale açık hale geldi. MADDE:5 Ülke güvenliği ve sınırları korumak için bir miktar asker kalacak bunun dışındaki Osmanlı ordusu terhis edilecek. YORUM: Osmanlı Devletini yapılacak işgaller öncesinde savunmasız bırakarak, işgalleri kolaylaştırmak. MADDE:7 (ÖNEMLİ) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durumla karşılaşırlarsa istedikleri bir stratejik n

Milli Uyanış Ünitesi: I. Dünya Savaşı / LGS

MİLLİ UYANIŞ YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) SEBEPLERİ • Sanayi İnkılâbı:  Sanayi İnkılabından doğan ham madde ve pazar ihtiyacı, devletler arasında ham madde ve pazar rekabetine, sömürgeciliğe neden oldu. Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya’nın sömürge arayışına girmesi, İngiltere ile bu rekabetin başlamasına sebep oldu. (Temel sebep- Ekonomik neden) • F ransız İhtilali : İhtilal sonrası doğan milliyetçilik fikri bir akım olarak imparatorlukların içindeki milletleri etkileyerek bu milletlerin isyan etmesine sebep oldu. (Temel sebep- Siyasi Sebep) • Almanya – Fransa arasında ki maden yönünden zengin olan Alsas-Loren bölgesi sorunu (özel sebep) • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rusya arasındaki balkanlara hâkim olma mücadelesi (özel sebep) • Rusların balkanları ele geçirmek için uyguladığı Panslavizm (bütün slavları birleştirme projesi) politikası ve boğazları ele geçirerek sıcak denizlere inme politikası (öz