Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Temmuz, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Berlin Duvarı (1961-1989)

    13 Ağustos 1961'de, Doğu Alman Meclisi kararı ile Doğu Berlin'den Batı Berlin'e kaçışları önlemek amacı ile örülen yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki utanç duvarına Berlin Duvarı denir. Dönemin ABD Başkanı Kennedy, "Bir duvar, bir savaştan daha iyidir" demiştir. Duvar 28 yıl boyunca soğuk savaşın fiziksel bir tablosu olarak yaşamıştır.    ABD, SSCB işgalinin ortasında kalan ve kendi işgal alanı olan Batı Berlin'e 1954 yılına kadar 600 milyon dolar civarında para harcadı. Böylece bölgeyi sosyalist yönetimin ortasında "parlayan kapitalist yıldız" yapmayı başardı. Çekim alanı haline gelen Batı Berlin'e doğudan alınan önlemlere rağmen 1949 ile 1961 yılları arasında 2,5 milyonu geçkin kitlesel göç yaşandı.     Doğu Alman meclisi kararı ile 13 Ağustos 1961 sabahı, Demokratik Alman Cumuhuriyeti (Doğu Almanya); halk ordusu, halk polisi ve işçi birlikleri ile Berlin Duvarı'nı örmeye başladı. Önce dikenli tellerle çevrilme işlemi yap

Berlin Ablukası-Müttefik Blokun Çöküşü (Özet)

  24 Haziran 1948 ile 12 Mayıs 1949 arasında, SSCB'nin başta ABD olmak üzere Batılı Devletlere göz dağı vermek, onları Berlin'den çıkartmak gibi amaçlar ile Berlin'in tüm kara bağlantısını ve ikmal yollarını kesip, bölgeye giriş-çıkışı kontrolü altına aldığı olaya  Berlin Ablukası  denir.    Berlin'in batısı Batılı ülkelerin, doğusu ise SSCB'nin kontrolü altında idi. Fakat Berlin çevresi SSCB'nin işgali altında ve Berlin de bu bölgenin içinde "ada" gibi duruyordu. Müttefikler Berlin'e geçerken SSCB işgal bölgelerinden geçeceklerdi. Sovyetler, 23 -24 Haziran gecesi Berlin'e olan tüm giriş ve çıkışları durdurdu. Kara ve demir yollarını tuttu. Tüm ikmal yollarını kesti. Batı Berlin halkı erzaksız ve zor durumda kaldı.  Ablukayı aşmak isteyen ABD, hava koridoru kullandı. Her türlü yiyecek ve yardım malzemesini uçaklarla Batı Berlin'e götürdü.  " Kuru Üzüm Bombardıman Uçakları " savaşta büyümüş Berlinli çocuklara gökyüzünden t

Berlin Ablukası- Müttefik Blokun Çöküşü (Ayrıntılı)

   24 Haziran 1948 ile 12 Mayıs 1949 tarihleri arasında, SSCB'nin Müttefik Devletler ile birlikte işgal alanı oluşturduğu Berlin'de başta ABD olmak üzere Batılı Devletlere göz dağı vermek, onları bölgeden çıkartmak gibi amaçlar ile Berlin'in tüm kara bağlantısını ve ikmal yollarını keserek giriş-çıkışını kontrolü altına aldığı olaya Berlin Ablukası denir. Abluka ile Berlin Buhranı doğmuştur. Berlin Buhranı (Bunalımı) süreç içinde aralıklı biçimde 1972'ye kadar sürmüştür. Konu İle İlgili ÖZET İçin BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/07/berlin-ablukasi-nedir-muttefik-blokun.html        II. Dünya Savaşı sonlarına doğru Almanya ve başkenti Berlin, Dörtlü Müttefik İşgal grubu (SSCB-ABD-İngiltere-Fransa) tarafından işgal edildi. Berlin ise işgalciler tarafından Almanya'dan farklı olarak " Büyük Berlin Toprağı " olarak tanımlandı. Dörtlü işgalci grup komutanları Berlin'de 15 günlük devreler halinde yetkilerini kullanacaktı. Fakat siyasi menfaatleri

Berlin Buhranı 1948-1972 (Özet)

     Özellikle 1948'de SSCB'nin Berlin Ablukası ile Berlin'e diğer müttefik ülkeleri almaması ile başlayan, Soğuk Savaş Dönemi boyunca SSCB- ABD arasındaki Berlin ile ilgili siyasi anlaşmazlıklar ve gerilimler sürecine Berlin Buhranı (Bunalımı) denir. Özellikle 1948'den 1972 Doğu ve Batı Almanya'nın anlaşmasına kadar süren süreçtir. Batılı Devletlerin (ABD-İngiltere-Fransa) Almanya'daki işgal alanlarını birleştirmesi (Trizonia) ve SSCB'den bağımsız kararlar alması ile başlayan buhranın adıdır.     SSCB ise 24 Haziran 1948 ile 12 Mayıs 1949 tarihleri arasında Batılı ülkeleri Berlin'den atmak amacı ile Berlin'e giriş ve çıkışları yasakladı. Bu olaya ise Berlin Ablukası denir. ABD ablukayı havadan yardı. Batı Berlin'e havadan her türlü yardım malzemesi götürdü. Bu abluka ile müttefik devletlerin birlikteliği çöktü. Bu olay Soğuk Savaş Dönemi'ne girildiğinin net bir kanıtı oldu. 1949'da Almanya Doğu ve Batı diye ikiye ayrıldı. Doğu Alma

Berlin Buhranı 1948-1972 (Ayrıntılı)

  Komünist SSCB ve başta ABD olmak üzere kapitalist Batılı ülkelerin Berlin konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu ortaya çıkan bunalıma Berlin Buhranı (Bunalımı) denir. SSCB, 1948'den 1949'a kadar Berlin'e karadan giriş ve çıkışları durdurarak Müttefiklerin Berlin'e girmesine izin vermemiştir. Bu olaya ise Berlin Ablukası denir. Berlin Ablukası; ABD ve SSCB Soğuk Savaşı'nın açığa çıktığının, müttefik blokunun parçalandığının ve dünyanın aynen Berlin'de olduğu gibi DOĞU-BATI diye ikiye bölündüğünün en bariz kanıtı dır. Konu İle İlgili Özet İçin BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/07/berlin-buhrani-nedir-ozet.html  Fotoğraf  Kaynak: Orta öğretim 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Ders Kitabı, 2018, s.111. Berlin Ablukası Öncesi Gelişmeler    Nisan- Mayıs 1945'te SSCB Kızıl Ordusu Berlin Harekatı ile Berlin'i ele geçirdi. Berlin Muharebesi ile Nazi Almanyası kayıtsız şartsız teslim oldu. Dört büyük müttefik, SSCB, ABD, İngi

BM Nerede- Ne Zaman- Hangi Anlaşma ile Kuruldu? Kısaca

   Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü , 26 Nisan 1945'de toplanan San Francisco Anlaşması ile temelleri atıldı. 26 Haziran 1945'te BM Anlaşması imzalandı. BM ise 24 Ekim 1945 tarihinde kuruldu. BM'nin merkezi ABD'nin New York şehrindedir. Günümüzde örgütte, 193 üye ülke bulunmaktadır. BM Bayrağı   Dünya barışını korumak, uluslararası sosyo-kültürel, ekonomik işbirliği geliştirmek gibi amaçlar ile Türkiye de dahil 51 ülke ABD'nin California (Kaliforniya) Eyaleti San Francisco (San Fransisko) kentinde 26 Nisan 1945 tarihinde toplandı. ABD Devlet Başkanı Truman'ın açılış konuşması sonrası hararetli tartışmalar ile iki ay geçti. ABD, SSCB, İngiltere, Çin, Fransa BM'de sürekli temsil ve veto hakkı elde etti.    Nihayetinde 26 Haziran 1945'de Birleşmiş Milletler Anlaşması imzalandı. Böylece toplantı sona erdi. Türkiye anlaşmaya kurucu üye 51 devletten biri olarak 15 Ağustos 1945'de imza attı. Anlaşma 24 Ekim 1945'te yürürlüğe girdi. Böylece ö

Birleşmis Milletler Kavramını İlk Kez Kullanan Kimdir?

   Franklin D. Roosevelt , Birleşmiş Milletler terimini ilk kez kullanan kişidir. 1933-1945 yıllarında ABD başkanıdır.  Roosevelt   Türkiye de dahil 51 ülkenin katıldığı 26 Nisan 1945 tarihli San Francisco Konferansı Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü'nün kurulması amacı ile toplandı. 26 Haziran'da BM Anlaşması imzalandı.Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi; ABD, SSCB, Çin, İngiltere, Fransa sürekli temsil ve veto yetkisi aldı. Türkiye örgütün kurucu üyesi olarak 15 Ağustos'ta anlaşmayı onayladı.24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler resmen kuruldu.    Uluslararası barışı korumak amaçlı kurulan BM Örgütü, II. Dünya Savaşı'nın sonucudur. I. Dünya Savaşı sonucunda ise aynı amaç ile Milletler Cemiyeti (1919) kurulmuştur. Fakat II. Dünya Savaşı'nın çıkması ile barış ortamını koruyamamıştır. Birleşmiş Milletler kavramını ilk kez ortaya atan ise ünlü Türk-İslam filozofu Fârâbî'dir. BKZ.→ http://www.sessiztarih.net/2020/07/birlesmis-milletler-fikri

Birleşmis Milletler Fikrini İlk Kez Ortaya Atan Kimdir?

   Türk-İslam Bilgini Fârâbî , tarihte ilk kez Birleşmiş Milletler Fikrini ortaya atan kişidir. Aristo'dan sonraki insanlığın ikinci (Muallim-i Sânî) öğretmenidir. Birleşmiş Milletler tarafından 2020 yılı, doğumunun 1150. yılı dolayısı ile " Farabi Yılı " olarak kabul edilmiştir .    İslam felsefesinin kurucu ismi El-Fârâbî ( Alpharabius) ; Grek felsefe anlayışından etkilenmiş, Aristo'yu takip etmiş, esinlendiği Yunan felsefesi ile kendine özgü temellendirilmiş bir felsefi sistem oluşturmuştur. Felsefe ve din arasında bağ kurmuştur. Ünlü eserlerinden biri olan İhsan'ü'l- Ulûm (İlimlerin Sayımı) adlı eserinde Aristo etkisi ile bilimleri sınıflara ayırmıştır. Kitâbü’l-Mûsîkî adlı eseri Avrupa'da müzik ile ilgili teorilere temel olmuştur. Farabi Hakkında BKZ.→ http://www.sessiztarih.net/2013/12/farabi-kimdir.html Derleyen: Ali ÇİMEN Kaynakça: →Farabi Yılı ile İlgili Haber İçin BKZ.↴ https://www.haberler.com/birlesmis-milletler-2020-farabi-yi

Comecon Nedir? Kısaca

   COMECON (Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi) ; 25 Ocak 1949'da SSCB ile diğer  sosyalist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışma amacıyla kurulan birliktir. Soğuk Savaş Dönemi'nde komünist ülkelerin ekonomik gücünün korunması ve geliştirilmesine dayalı bir işbirliği yapısıdır.    SSCB, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Çekoslovakya gibi sosyalist ülkeler birliğin kurucu ülkeleri idi. Küba, Moğolistan, Vietnam, Demokratik Almanya ve Arnavutluk, birliğe sonradan katılan üye ülkeler oldular.  Sosyalist ülkeler arasında ticari, bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda ve üretim-dağıtım noktasında iş birliği yapmak gibi amaçları olan yapı 1991'de dağıldı. Hazırlayan: Ali ÇİMEN NOT: Ansiklopediler ve ders kitaplarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Cominform (Kominform) Nedir? Kısaca

   Cominform(Komünist ve İşçi Partileri Enformasyon Bürosu) ; SSCB Komünist Partisi'nin önderliğinde, kendisine yakın Peyk (Uydu) ülkeler ve diğer bazı ülkelerin komünist partileri ile komintern yapının ilkelerini sürdürmek ve geliştirmek amacıyla 5 Ekim 1947'de kurdukları birliktir.    SSCB, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ile Fransa ve İtalya İşçi-Komünist partilerin sekreterleri Polonya'da Enformasyon Konferansı için toplandı. Yayınladıkları deklarasyon ile Cominform'un kurulduğunu ilan ettiler. Örgüt merkezi önce Belgrad oldu. Sonra da Yugoslavya'nın örgütten ihracı ile merkez Bükreş'e taşındı. Büro, süreç boyunca Doğu Avrupa'da etkisini sürdürdü.   SSCB, Amerikan sömürgecilik planı Marshall Planı'na karşı komintern yapıyı (birleşik komünist dünya partisi oluşumu) yeniden fonksiyonel bir yapıya büründürmek amacıyla oluşturdu. Fakat Stalin sonrası başlayan Kruşçev döneminin "destalinizasyon" sürec

Molotof Planı Nedir? Kısaca

    Soğuk Savaş Dönemi'nde SSCB'nin, ABD'nin Marshall Planı'na karşı kendisine yakın komünist, uydu  ülkelere yapacağı ekonomik yardım, mali iyileştirme ve ticareti geliştirme planına MOLOTOF Planı  (1947) denir. Plan adını, II. Dünya Savaşı'ndan beri Sovyet Dışişleri Bakanı olan Vyaçeslav Mihayloviç Molotov'dan almıştır. Sovyetlerin kendi güdümünde olan ülkeler üzerinde yaptığı ekonomik, ticari ve siyasi temelli bir plandır. SSCB ve Etki Alanı     ABD Marshall Planı çerçevesinde kendisine yakın anti-komünist Batı Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelere ekonomik yardımda bulundu. Bunun karşısında Sovyetler Birliği de boş durmadı. Stalin, Molotof Planı'nı 1947'de uygulamaya başladı. SSCB, uydu devletleri Doğu Almanya, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan gibi ülkelere askeri ve ticari yardımlarda bulundu. Cominform ülkeleri ile ikili ticaret düzeni kurdu. Marshall'a göz kırpan Çekoslovakya'yı dize getirdi. Doğu Avrupa ülkelerine askeri ü

Anti-Komintern Paktı Nedir?

   25 Kasım 1936'da, II. Dünya Savaşı öncesinde yayılmacı politikalar ile dünyada tedirginliğe neden olan Almanya ve Japonya'nın, Sovyetler Birliği'ne karşı imzaladığı garantörlük anlaşmasına Anti-Komintern Pakt denir. İtalya, 6 Kasım 1937'de anlaşmayı imzalayarak pakta dahil olmuştur. Böylece Berlin-  Roma- Tokyo Mihver Bloku kurulmuştur.   Almanya ve Japonya yayılmacı politikalarına karşı SSCB'yi bir tehdit olarak gördüler. Ayrıca Sovyet komünizmine karşıydılar. İki ülkenin siyasi çıkarları, kendilerini ortaklığa götürdü. Bu ortaklığa İtalya da katılınca, Üçlü Mihver (Eksen) Blok kurulmuş oldu.    Anti-komintern Pakt'a 1939'da İspanya ve Macaristan katıldı. Slovakya, Danimarka, Finlandiya gibi ülkeler de pakta imza attı. Türk- Alman Dostluk Paktı kapsamında Türkiye 1941'de pakta gözlemci  sıfatı ile katıldı.   Paktın kurulmasındaki temel amaç komünizme karşı ortak hareket etme çabası; Komünist enternasyonalin burjuvaziyi ve devlet kavra

Japonya'nın Ortak Refah Alanı Politikası (Özet)

   Güney Doğu Asya'yı Batılı devletlerin işgalinden ve sömürüsünden kurtarmak, Japonya önderliğinde tüm bölgeyi siyasi ve ekonomik açıdan geliştirmek ve bölgede Japon egemenliğini kurmak gibi amaçlarla ortaya çıkan faşist-yayılmacı sömürü politikasına " Büyük Doğu Asya Ortak Refah Alanı Politikası " denir.  Ortak Refah Alanı başlangıçta Japonya, Çin ve Mançurya temelinde düşünülmüştür. Fransız Hindiçin, Filipinler, Malezya, Tayland, İngiliz Kuzey Borneo, Nanyōguntō, Endonezya, Myanmar  gibi bölgeler Ortak Refah Alanı içerisine sonradan eklenmiştir.     Ortak Refah Alanı Projesi çerçevesinde; Güney Doğu Asya'dan İngiltere, ABD, Fransa gibi ülkeleri kovmak istedi. Onları çıkarıp bölgede kendi liderliğini amaçladı.  Politika çerçevesinde Japonya, Mançurya'yı (1931) işgal etti. 1936'da Almanya ile Anti-komintern Paktı'nı kurdu. 1937'de ise Çin'i işgal hareketine başladı. 1940'tan itibaren tüm dünyaya Ortak Refah Alanı Projesi'ni yük

Japonya'nın Ortak Refah Alanı Politikası (Ayrıntılı)

   Güney Doğu Asya'nın sömürüden kurtarılması ve bağımsızlığı için Japonya liderliğinde, Çin ve Mançurya temelinde  tüm Asya'yı kapsayacak bir alan kurulması politikasına Büyük Doğu Asya Ortak Refah Alanı Düşüncesi denir. Diğer bir tanıma göre; Batı emperyalizminin işgali altında bulunan Uzak Doğu Asya ülkelerini kurtarmak, kurtarılan bu coğrafyayı Japon egemenliği altında siyasi ve ekonomik açıdan geliştirmek gibi amaçlar ile ortaya konan düşünceye " Büyük Doğu Asya Ortak Refah Alanı Politikası " denir.    "Asya Asyalılarındır" fikri, bu politikanın temel çıkış noktasıdır. Bu politika ile Japonya, özellikle Çin ve Mançurya bölgesinde bir blok oluşturmaya çalışmıştır. Proje, Batı kompleksi altındaki Japonların bir çeşit ekonomik sömürgecilik ve işgal planıdır. Bu proje ile Asya'da en geniş sınırlarına ulaşmayı başarabilmişlerdir. İtalyan Mare Nostrum ve Alman Lebensraum politikalarına benzer, faşist- yayılmacı ve sömürgeci bir politikadır. Konu i