Ana içeriğe atla

Berlin Duvarı (1961-1989)

    13 Ağustos 1961'de, Doğu Alman Meclisi kararı ile Doğu Berlin'den Batı Berlin'e kaçışları önlemek amacı ile örülen yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki utanç duvarına Berlin Duvarı denir. Dönemin ABD Başkanı Kennedy, "Bir duvar, bir savaştan daha iyidir" demiştir. Duvar 28 yıl boyunca soğuk savaşın fiziksel bir tablosu olarak yaşamıştır.


   ABD, SSCB işgalinin ortasında kalan ve kendi işgal alanı olan Batı Berlin'e 1954 yılına kadar 600 milyon dolar civarında para harcadı. Böylece bölgeyi sosyalist yönetimin ortasında "parlayan kapitalist yıldız" yapmayı başardı. Çekim alanı haline gelen Batı Berlin'e doğudan alınan önlemlere rağmen 1949 ile 1961 yılları arasında 2,5 milyonu geçkin kitlesel göç yaşandı. 

   Doğu Alman meclisi kararı ile 13 Ağustos 1961 sabahı, Demokratik Alman Cumuhuriyeti (Doğu Almanya); halk ordusu, halk polisi ve işçi birlikleri ile Berlin Duvarı'nı örmeye başladı. Önce dikenli tellerle çevrilme işlemi yapıldı. Hemen peşine yaklaşık 45 kilometrelik duvar örüldü. Geçiş yasaklandı. Geçiş kapılarının sayısı 7'ye indirildi. 1948'deki gibi bir abluka yaşanmasından korkan Batı Berlinliler panikle yiyecek stoku yapmaya başladı. Soğuk Savaş, Berlin halkının arasına utanç duvarını soğuk beton ve demir ile örmüş oldu.

   Duvarda bir müddet sonra güçlendirme çalışmaları yapıldı. Beton yığınının tepesi 3.5 metre boyunda 1 metre genişliğinde güçlendirildi. İnsanlar tırmanmasın diye üstüne de kocaman bir boru yerleştirildi. Berlin Duvarı, batıdan doğuya geçmek isteyen insanları yıldıramadı.


  Karşıya geçmek için otomobillerin bagaj ya da kaputlarında saklananlar, sıcak hava balonlarına binenler, tünel kazanlar, tel halatlara salınarak geçmeye çalışanlar, dalgıç aletiyle dalarak Baltık Denizi üzerinden Danimarka'ya yüzenler, duvara yakın pencerelerden zıplayanlar, lağımlarda emekleye emekleye gitmeye çalışanlar, duvarın güçlendirilmemiş bölümlerinde arabayla yüksek hız yapıp geçmek isteyenler... 


   Bunlara karşı duran "Ölüm Şeritleri"; kaçakları vurmak üzere bekleyen askerler, saldırgan köpekler, makinalı tüfekler, projektör ışıkları... 600'den fazlası sınır muhafızı olan 5 binden fazla kişi bin bir zorlukla Doğu Berlin'den Batı Berlin'e geçti. En az 171 kişi ise geçmek isterken öldürüldü. 


   1989 yılına doğru gelindiğinde; Soğuk Savaş rüzgarı azalmış, Doğu Avrupa'da erimeye başlamıştı. 9 Kasım 1989'da Doğu ve Batı Berlinliler "Tor Auf!" (Açın Kapıyı) diyerek şarkılar söyledi; duvara akın etti. "Duvar Ağaçkakanları" ellerinde çekiç ve kazmalarla duvar yığınlarını kırmaya başladı. Vinç ve buldozerler Berlin Duvarı'nı yerle bir etti. Doğu Almanya'da komünizm çöktü. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından yaklaşık bir yıl sonra 3 Ekim 1990'da Doğu ve Batı Almanya birleşti. Duvarın bazı kesimleri ise anıtsal amaçlı olarak yıkılmadı. Çünkü Alman halkı tarihinde yaşadığı acılardan ders çıkaracaktı.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→"The Berlin Wall", History.com, 15 Aralık 2009.

Genel ağdan ulaşmak için BKZ.↴
https://www.history.com/topics/cold-war/berlin-wall

→Yıldız AYDIN, "Doğu Alman Yazınında Göç ve Sürgün", Atatürk Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:57, 2016, s.27-32.

→Dr. Şükrü S. GÜREL, "Berlin Sorunu (1944-1972)", Ankara ÜNİ. SBF Dergisi, Cilt:32, Sayı:1, 1977, s. 207-229.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd