Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.

   26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. "Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."

   11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon (Myriokephalon) Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı ve Türklerin Anadolu'yu yurt tuttuğu anlaşıldı. Bu savaş sonrası Avrupalılar Anadolu'ya "Turkıya" demeye başladılar.

  Milli Mücadele Döneminde, 26 Ağustos 1922'de Başkomutan M. Kemal Paşa önderliğinde Türk orduları Yunan ordusuna karşı beklenmedik bir anda Afonkarahisar'dan harekat başlattı. Büyük Taarruz'un ilk safhasında Afyonkarahisar- Dumlupınar Meydan Savaşı 30 Ağustos 1922'de TBMM orduları tarafından kazanıldı. Atatürk'ün tabiri ile Yunan ordusu ordu olmaktan çıktı; dağıldı. Gerisin geriye kaçan Yunan ordusu  2 hafta boyunca yaklaşık 500 km kadar yol kat edilerek takip edildi. 9 Eylül 1922'de ise İzmir'de denize döküldü. Büyük Taarruz (diğer adı ile Rum Sındığı) Savaşı zaferle sonuçlandı. Anadolu, düşmandan tamamen kurtarıldı.

  24 Mayıs 1040'da BSD ile Gazneliler arasında Horasan bölgesinde Dandanakan Savaşı meydana geldi. Bu savaşı Tuğrul ve Çağrı Beylerin orduları Gazneli I. Mesut'a karşı kazandı. Böylece BSD (Büyük Selçuklu Devleti) resmen kuruldu.

Derleyen: Ali ÇİMENYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?