Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Nisan, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

19 Mayısta Atatürkle Samsun'a Çıkan Askeri Maiyet

      Kurtuluş Savaşı'nın lideri ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 16 Mayıs günü, Bandırma Vapuruna binen kişilerin birçoğu, Atatürk ile birlikte çalışmış ve sonra Cumhuriyetle birlikte ülkeye hizmet etmeye devam etmiş kişilerdi. 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket eden Bandırma Vapuru 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, resmi görevi bir yana İstiklal Savaşı'nın ilk  adımlarını atmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa'nın IX. Ordu Müfettişliği karargâhına mensup 18 kişiyi, görevlerini ve yaşam hikayelerini kısaca sıralayalım: 1- Ref'et Bey (Bele),(Kurmay Albay, III. Kolordu Kumandanı) : Atatürk'ün silah arkadaşlarından Refet Bele, 1881'de İstanbul'da doğdu. I. Dünya Savaşında Filistin cephesinde başarı ile görev aldı. Erzurum ve Sivas kongrelerine katıldı. Heyet-i Temsiliye'de görev yaptı. I. TBMM'de İzmir milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı görevlerind

Denge Politikası Ne Demektir?

       Siyasal, ekonomik haklarını, topraklarını koruyamayan güçsüz ülkelerin; kendi topraklarına karşı emelleri olan ülkelerin çıkar çatışmalarından yararlanarak, kendi varlığını devam ettirmek amacıyla bu ülkelerden şartlara, zamana, duruma göre yardım ve destek alıp varlığını sürdürmeye çalışmasına DENGE POLİTİKASI denir. Bazen de ülkeler stratejik çıkarları gereği dost ya da düşman durumda bulunabildiği ve dost-düşman kavramının gelişen olaylara göre değişebildiği ortamda denge siyaseti izlerler. Osmanlı Devletinin XIX. yüzyılda içinde bulunduğu durum ve izlediği siyaset, Denge Politikası için en önemli örneklerden biridir.       Osmanlı Devleti, Dağılma Döneminde varlığını Denge Politikası uygulayarak sürdürmeye çalıştı. Osmanlılar için 1798'te başlayan bu süreç, 1918'e dek sürdü. Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesiyle İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak bu duruma karşı koyan Osmanlı, denge politikasının ilk adımlarını atmaya başlamıştı. 1856 Kırım

31 Mart Vak'asına Bakış

I. BÖLÜM: 31 Mart Vak'asından Önceki Durum A. I. Meşrutiyetin İlanına Kadarki Süreç       Osmanlı, imparatorluğun en uzun yüzyılı olarak tabir edilen XIX. yüzyılda, dağılma sürecine girmişti. İç ve dış politikada büyük sorunlarla karşı karşıya kalan Osmanlı; Avrupalı sömürgeci ülkeler tarafından ''Hasta Adam'' olarak tabir ediliyordu. Fransız İhtilali'nin doğurduğu milliyetçilik,  Avrupalıların da kışkırtmasıyla  Osmanlıda yüzyıllardır az sorunla ve rahat yaşayan milletleri imparatorluktan koparmaya başladı. Osmanlı ülkesi sosyo-ekonomik ve siyasi problemlerle boğuşurken yeni çözümler arıyordu.       Tanzimat ile başlayan Meşrutiyet hareketlerine kadar devam eden süreçte yapılan reformlar parçalanmayı zayıflatmaya çalışıyordu. Fakat dağılma bir türlü önlenemiyordu. Osmanlı aydınlarının batılılaşma hareketleri, topluma yenilik katma girişimleri, demokratikleşme ve insan hakları değerlerini ülkede geniş kitlelere kazandırmaya çalışması ;geri, eski kaf

Kore Harbi

I. BÖLÜM: KORE SORUNU A. KORE JEOPOLİTİĞİ VE STRATEJİSİ      Kore Cumhuriyeti, Asya'nın doğusundaki Kore yarımadasının güney yarısını kapsar. Geçmişte Kore yarımadası ''Cosan'' adında tek bir ülkeydi. II. Dünya Savaşından sonra, 1945'te, 38. paralelden kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldı.       Kore yarımadasının boyu takriben 900 km, genişliği ise 240 km'dir. Doğu sahilleri boyunca kuzeye doğru yükselen dağlar mevcuttur. Batı sahilleri ise düz ve bataklıktır. Bilhassa nehir ağızlarında olmak üzere geniş deltalar bulunmaktadır. İç kısımlarında ise dalgalı bir arazi vardır. Nehirler güneye ve batıya doğru akarlar. umumiyetle suları boldur, yatakları derin ve geniştir.        Kore, yaklaşık 4 bin yıllık bir tarihe sahiptir. Kendilerine has lisanlarıyla ayrı bir kültür meydana getirmişlerdir. Koreliler; Çinlilerden, Mançuryalılardan ve Japonlardan farklıdırlar. Eski Çin'den aldıkları medeniyet esaslarını Japonya'ya aktarmışlardır. Hi