Ana içeriğe atla

Denge Politikası Ne Demektir?

       Siyasal, ekonomik haklarını, topraklarını koruyamayan güçsüz ülkelerin; kendi topraklarına karşı emelleri olan ülkelerin çıkar çatışmalarından yararlanarak, kendi varlığını devam ettirmek amacıyla bu ülkelerden şartlara, zamana, duruma göre yardım ve destek alıp varlığını sürdürmeye çalışmasına DENGE POLİTİKASI denir. Bazen de ülkeler stratejik çıkarları gereği dost ya da düşman durumda bulunabildiği ve dost-düşman kavramının gelişen olaylara göre değişebildiği ortamda denge siyaseti izlerler. Osmanlı Devletinin XIX. yüzyılda içinde bulunduğu durum ve izlediği siyaset, Denge Politikası için en önemli örneklerden biridir.      Osmanlı Devleti, Dağılma Döneminde varlığını Denge Politikası uygulayarak sürdürmeye çalıştı. Osmanlılar için 1798'te başlayan bu süreç, 1918'e dek sürdü. Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesiyle İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak bu duruma karşı koyan Osmanlı, denge politikasının ilk adımlarını atmaya başlamıştı. 1856 Kırım Savaşı ile birlikte Osmanlılar, denge politikasını temel bir politika haline getirdi. Fransa'nın Mısır'ı işgal ettiğinde Fransızlara, Rus ve İngiliz askerleriyle karşı koyan Osmanlı Devleti; Kırım'da Ruslarla savaşırken bu sefer Fransız ve İngilizlerden yardım alıyordu. Almanya'nın siyasi bir güç olarak ortaya çıkmasıyla birlikte dengeler yine değişti. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı,  Almanya'nın yanında ve onun desteğinde kaldı. Savaştan mağlubiyetle ayrılınca; bu politika en sonunda Osmanlı Devleti'nin varlığını Sevr acımasızlığı ile sonlandırdı.

     Türk Kurtuluş Savaşı, yıkılan, eski ve köhne yapının üzerine Sevr utanç belgesini yırtarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. II. Dünya Savaşı'nın ardından başlayan ''Soğuk Savaş'' döneminde ise Türkiye, SSCB'nin ''küstah'' isteklerine karşı ABD'nin desteğini sağladı. Bu durum da denge politikası örneği olarak gösterildi.   

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd