Mustafa Kemal Atatürkün Okuduğu Okullar LGS Özet

Mahalle MektebiAnnesi Zübeyde Hanımın isteği üzerine başladığı ilk okul olan bu mektep, dini eğitimin ön planda olduğu geleneksel eğitim veren bir okuldu. Kısa bir süre sonra küçük Mustafa  bu okuldan ayrıldı. Burayı yarıda bıraktı, bitirmedi.

ŞEMSİ EFENDİ MEKTEBİ  Mahalle Mektebi'ni bitirmeden ayrılmasından sonra babasının isteğiyle bu ilkokulda okumaya başladı. Batı tarzında eğitim veren modern bir ilkokuldu. Mustafa Kemal Şemsi Efendi İlkokulu'nu bitirmiştir.

NOT ⇒ Osmanlı'da farklı tarzda eğitim veren okulların varlığı eğitim-öğretim birliğinin olmadığının göstergesidir.

Selanik Mülkiye Rüştiyesi   Küçük Mustafa'nın yine istemeden gittiği bir okuldur. Askeri olmayan ortaokul olan Mülkiye Rüştiyesini de Mahalle Mektebi gibi kısa bir süre içerisinde yarıda bıraktı.

SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ (1893)Annesi asker olmasını istemediğinden, ondan habersiz bir biçimde askeri ortaokul sınavlarında başarılı olup askeri ortaokula başlayan küçük Mustafa, derslerinde de başarı gösterdi. Kemal adı buradaki Matematik Öğretmeni Yüzbaşı Mustafa tarafından kendisine verildi. Hayata dair fikirleri olgunlaşmaya  başlamıştı. Askeri ortaokuldan mezun olduktan sonra askeri öğrenimine Manastır'da devam edecekti.
MANASTIR ASKERİ İDADİSİ (1896)  Buradaki askeri lise yaşamında fikirleri gelişmeye, tarihe ve edebiyata da ilgisi artmaya başladı. İleride ünlü bir hatip (konuşmacı) olacak olan yakın arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabete ilgisi arttı. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey'in de etkisiyle tarihe ilgisi artmıştır. Fransızca öğrenmeye başlamıştır. Düşünce yapısının oluşmaya başladığı, milliyetçilik ve vatanseverlik fikirlerini öğrendiği tam da bu zamanda, 1897'de başlayan Türk-Yunan Savaşı'na katılmak istemiş; ancak kendisine ve arkadaşlarına izin verilmemişti. Bu durum onun vatansever olduğunun göstergelerinden biridir.

İSTANBUL HARP OKULU (1899) Harbiye eğitimi sırasında arkadaşlarıyla birlikte el yazısıyla gazete ve dergi çıkararak düşüncelerini ortaya koymaya çalışmıştı. 1902 yılında teğmen rütbesi ile Harbiye'den mezun oldu.


İSTANBUL HARP AKADEMİSİ (1902) Teğmen Mustafa Kemal, 1903'te üsteğmen oldu. 1905'te ise Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile İstanbul Harp Akademisinden mezun oldu. Böylece askerlik yaşamı başladı.Mektep okul        Rüştiye ortaokul           İdadi lise                   Harp savaş

Hazırlayan : Doğan KILIÇ
              Sosyal Bilgiler Öğretmeni


Yorumlar