Ana içeriğe atla

Mustafa Kemal Atatürkün Okuduğu Okullar LGS Özet

Mahalle MektebiAnnesi Zübeyde Hanımın isteği üzerine başladığı ilk okul olan bu mektep, dini eğitimin ön planda olduğu geleneksel eğitim veren bir okuldu. Kısa bir süre sonra küçük Mustafa  bu okuldan ayrıldı. Burayı yarıda bıraktı, bitirmedi.

ŞEMSİ EFENDİ MEKTEBİ  Mahalle Mektebi'ni bitirmeden ayrılmasından sonra babasının isteğiyle bu ilkokulda okumaya başladı. Batı tarzında eğitim veren modern bir ilkokuldu. Mustafa Kemal Şemsi Efendi İlkokulu'nu bitirmiştir.

NOT ⇒ Osmanlı'da farklı tarzda eğitim veren okulların varlığı eğitim-öğretim birliğinin olmadığının göstergesidir.

Selanik Mülkiye Rüştiyesi   Küçük Mustafa'nın yine istemeden gittiği bir okuldur. Askeri olmayan ortaokul olan Mülkiye Rüştiyesini de Mahalle Mektebi gibi kısa bir süre içerisinde yarıda bıraktı.

SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ (1893)Annesi asker olmasını istemediğinden, ondan habersiz bir biçimde askeri ortaokul sınavlarında başarılı olup askeri ortaokula başlayan küçük Mustafa, derslerinde de başarı gösterdi. Kemal adı buradaki Matematik Öğretmeni Yüzbaşı Mustafa tarafından kendisine verildi. Hayata dair fikirleri olgunlaşmaya  başlamıştı. Askeri ortaokuldan mezun olduktan sonra askeri öğrenimine Manastır'da devam edecekti.
MANASTIR ASKERİ İDADİSİ (1896)  Buradaki askeri lise yaşamında fikirleri gelişmeye, tarihe ve edebiyata da ilgisi artmaya başladı. İleride ünlü bir hatip (konuşmacı) olacak olan yakın arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabete ilgisi arttı. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey'in de etkisiyle tarihe ilgisi artmıştır. Fransızca öğrenmeye başlamıştır. Düşünce yapısının oluşmaya başladığı, milliyetçilik ve vatanseverlik fikirlerini öğrendiği tam da bu zamanda, 1897'de başlayan Türk-Yunan Savaşı'na katılmak istemiş; ancak kendisine ve arkadaşlarına izin verilmemişti. Bu durum onun vatansever olduğunun göstergelerinden biridir.

İSTANBUL HARP OKULU (1899) Harbiye eğitimi sırasında arkadaşlarıyla birlikte el yazısıyla gazete ve dergi çıkararak düşüncelerini ortaya koymaya çalışmıştı. 1902 yılında teğmen rütbesi ile Harbiye'den mezun oldu.


İSTANBUL HARP AKADEMİSİ (1902) Teğmen Mustafa Kemal, 1903'te üsteğmen oldu. 1905'te ise Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile İstanbul Harp Akademisinden mezun oldu. Böylece askerlik yaşamı başladı.Mektep okul        Rüştiye ortaokul           İdadi lise                   Harp savaş

Hazırlayan : Doğan KILIÇ
              Sosyal Bilgiler Öğretmeni


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay