Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mart, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ortadoğu Neresidir?

     Türkiye, İran, Arap Yarımadası, Mezopotamya (Dicle ve Fırat Nehirleri arasındaki bölge), Doğu Akdeniz, Mısır bölgeleridir. Güneybatı Asya'daki sosyo-kültürel ve tarihi açıdan birbirine yakın ülkelerin olduğu bölgedir. Ortadoğu denilince; Türkiye, İran, Irak, Suriye, Filistin, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Lübnan, Umman, Mısır ülkeleri akla gelir .    Zengin petrol yataklarına sahip bölge, tarihin her döneminde stratejik önemini korumuştur. Bölge tarihi süreç içerisinde bir çok medeniyet doğurmuştur. Bölgenin politik, jeostratejik, sosyo-kültürel ve ekonomik bakımlardan büyük bir öneme sahip olması, bir çok ülkenin rekabet alanı haline gelmesine yol açmıştır. Emperyalist düşüncelere sahip ülkeler bu bölgeyi yüzyıllardır ele geçirme hesapları yapmışlardır. Bunun yanı sıra bölgede bulunan ülkelerin birbirleri ile olan çıkar çatışmaları, bölgedeki din ve mezhep farklılıkları ve çatışmaları, dengesiz bir gelir d

Mesen Nedir?

Yeni Çağ Avrupası'nda zenginleşen Burjuva sınıfının sanat ve sanatçıya değer vererek oluşturduğu aristokratik zümreye Mesen denir.  Orta Çağ'da orta sınıf, şehirli, vergi veren, tüccar statüsünde bulunan Burjuvalar, Yeniçağ'da Coğrafi Keşifler ile birlikte gelen altın ve gümüş ile zenginleşti. Deniz aşırı ticaret sayesinde zenginleşen Burjuva sınıfı, sosyo-kültürel ve ekonomik olarak gelişti. Nüfuzlu bir grup olmaya başladı. Rönesans Hareketleri ile birlikte de sanat gelişmeye başladı. Sanatçıya verilen değer de arttı. Böylece önce İtalya'da şehir devletlerinde sonra Avrupa'da sanata ve sanatçıya değer veren onu koruyan, geliştiren bir aristokratik grup belirdi. Bu gruba Yeni Çağ Avrupası'nda Mesen adı verildi. Mesen Sınıfı

Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları Kimlerdir?

1- OSMAN BEY (1281- 1324? 1326?) 2- ORHAN BEY (1324?- 1326?- 1362) 3- I. MURAT (1362-1389) (Hüdavendigar, Bey) 4- I. BAYEZID (1389- 1402) (Yıldırım, Sultan) FETRET DEVRİ : (1402- 1413) (Fasıla-i Saltanat, padişahsız dönem ) 5- I. MEHMET (1413-1421) (Çelebi) 6- II. MURAT (1421-1451) (Sultan) 7- II. MEHMET (1451-1481) (FATİH SULTAN) NOT: Osman Bey, Osmanlı Beyliği'nin kurucusudur.   NOT: Orhan Bey, Osmanlı  Beyliği'ni, Osmanlı Devleti'ne dönüştüren, kurumsallaştırmaya başlayan padişahtır. NOT: Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nin son, Yükselme Dönemi'nin ilk padişahıdır.

Osmanlı'nın İlk Camiisi Hangisidir?

  Hacı Özbek Camii Hacı Özbek (Çarşı Mescidi) Camii' dir. Halk arasında ''Çukur Camii'' adıyla tanınan Hacı Özbek Camii, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk camiisidir. İznik Çarşısı içindedir. En eski kitabeye sahip camiisidir. 1333'te İznik'te, Orhan Bey zamanında inşa edilmiştir. Hacı Özbek, camii yaptıran kişidir. Erken dönem Osmanlı mimarisinin ilk örneği olarak kabul edilir. 10 metre kenarlı kare planlı camiinin üzeri kubbe ile örtülü olup kiremit kaplı kubbesi 7.90 m. çapındadır. Dış duvarları kesme taş ve sıra sıra tuğlalar ile örülmüştür. Camii içerisindeki kitabesi, tarihi canlılığı ile Hacı Özbek Camii'nin geçmişine ışık tutar. İznik Hacı Özbek Camii İznik Hacı Özbek Camii Derleyen: Ali ÇİMEN

Cevat Paşa Kimdir?

Osmanlı zamanında Genelkurmay Başkanı , Harbiye Nazırı (Savaş Bakanı), Çanakkale Cephesi’nde ‘’ 18 Mart Kahramanı ’’, TBMM milletvekillerindendir. İsmail Cevat Paşa (Çobanlı), 1870’de İstanbul’da doğdu. Erkan-ı Harbiye Mektebi’ni bitirerek kurmay yüzbaşı oldu. Trablusgarp ve Balkan Savaşları’na katıldı. I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale, Galiçya, Filistin cephelerine katıldı. Albay Cevat Bey Cevat Bey, 10 Ağustos 1914’te Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Komutanı oldu. Hayatının geri kalan kısmında kendisine şanlı, şerefli bir askeri hayat sunacak olan görevine başlamış oldu. Bu görevi Mirliva Emin Paşadan aldı. Kurmay Albay olan Cevat Bey daha sonra tekrar 1.Ferik (Orgeneral) oldu. Zaten daha önceden de bu rütbeye yükselmişti. Ama 1909’da Tasfiye-i Rütep kanunuyla rütbesi yarbaylığa indirilmişti. Çanakkale muharebelerinde Müstahkem Mevki Komutanı olan Cevat Bey boğazın kıyı savunmasında sorumluydu. Deniz savaşlarındaki yeri tartışmasız olan Cevat Bey 18 Mart Çanakkale Den

Haçlı Seferleri'nin Sonuçları Nelerdir?

Ekonomik Sonuçlar : 1. Akdeniz ticareti önem kazandı. 2. Doğu- Batı ticareti gelişti. 3. Marsilya, Venedik, Cenova gibi Batı Akdeniz limanları önem kazandı. 4. Anadolu, Suriye, Filistin'deki Türk- İslam şehirleri yakılıp yıkıldı. Ekonomik zarara uğradı. Siyasi Sonuçlar : 1. Derebeylikler zayıflamaya başladı. 2. Merkezi Krallıklar güçlenmeye başladı. 3. İstanbul'un Türkler tarafından fethi gecikti. 4. Türklerin İslam dünyasındaki önemi arttı. 5. Anadolu türk siyasi birliğinin kurulması gecikti. 6. Türklerin Avrupa fetihleri gecikti. 7. Bizans'ın Anadolu'daki varlığı iyice azaldı. Dinsel Sonuçlar : 1. Kudüs ve diğer kutsal yerler Türk-İslam devletlerinde kaldı. 2. Kilise ve Papalık güven kaybetti. Bu durum ileride Reform'a neden oldu. 3. Hristiyan ve İslam toplumları birbirini yakından tanıdı. Sosyal-Kültürel- Teknik Sonuçlar : 1. Doğu ve toplumları arasında etkileşim arttı. 2. Hristiya

Osmanlı'da Kurulan İlk Düzenli Ordu Nedir?

Orhan Gazi zamanında yaya ve müsellemler (atlı) adıyla kurulan ordu, Osmanlı Devleti'nin kurulan ilk düzenli ordusudur. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey döneminde düzenli bir ordu teşkilatı tespit edilmemişti. Eli silah tutan kadın-erkek herkes askerdi. Zaten Osman bey döneminde yarı göçebe bir hayat yaşamış, savaşçı gaziyan bir Türkmen beyi idi. Oğlu Orhan Bey için de aynısı geçerlidir. Hatta tam anlamıyla yerleşikliğe geçen Orhan Bey, ilk düzenli Osmanlı ordusunun temellerini atmıştır. Aşıkpaşaoğlu yaya ve müsellemlerin giyim kuşamı hakkında şu bilgileri vermektedir: ''Orhan Gazi'ye kardaşı Alaaddin Paşa eydür: ''Hanum! Elhamdülillah ki seni padişah gördüm. İmdi senin dahi birlevük leşkerin yevmen feyevmen ziyade olsa gerekdir. İmdi senin askerin de bir nişan ki gayri askerde olmasın. Dedi. Orhan Gazi eydür: ''Kardaş! Her ne ki sen eyidürsün, ben anı kabul ederim. Dedi. Emretti. Bilecik'te ak börk işlediler. Orh

Orhan Gazi (Bey) Kimdir?

Doğum: Söğüt, 1281? Ölüm: Bursa,1362 / Beylik Dönemi: 1324?-1362 Osmanoğulları’nın en uzun ömürlü hükümdarıdır . Orhan Bin Osman adıyla, adına tuğra çekilen ilk Osmanlı hükümdarıdır. Gazi, Bey, Seyfeddin, Şücaeddin, İhtiyareddin gibi İslami ve resmi unvanları vardır. Dedesi Ertuğrul Gazi, babası Osman Bey'dir. Her ne kadar okur-yazar olmadığı iddia edilse de atalarına göre İslami karakteri daha belirgindir. Annesi Türkmen Ömer Bey’in kızı Mal (Malhon) Hatun’dur. Eşi Nilüfer (Holofera, İliferi, Lülüfer) Hatun, Yarhisar tekfurunun kızıdır. 1298’de Nilüfer Hatunla evlenmesiyle kaynaklarda ilk kez adı geçer. Nilüfer Hatun, Süleyman Paşa ve Murat Hüdavendigar’ın annesidir.  Orhan Gazi Tuğrası- İlk Tuğra Orhan Bey'in isimleri bilinen üç eşi de Rum soylusudur. Nilüfer Hatun'dan başka imparator III. Andronikos'un kızı Asporça, imparator Kantakuzenos'un kızı Teodora Orhan Bey'in eşleridir. Asporça ve Teodora'nın müslüman olup olmadıklarına dair bir bilgi

Orta Çağ'da Avrupa'da Kurulan Devletler Kimlerdir?

* Fransa'da kurulan Merovenj ve Karolenj soyllarının yönettiği Frank Krallığı * Almanya'da kurulan Kutsal Roma- Germen İmparatorluğu * İngiltere Krallığı * Moskova Knezliği (Prensliği) * İtalya'da Kent (Şehir) Devletleri  ( Venedik , Napoli , Cenova , Roma vs.) * Bizans İmparatorluğu Bunların yanısıra; * İspanya'da Endülüs Emevi Devleti, Aragon ve Kastilya Krallıkları * Avrupa Hun Devleti * Macaristan

Orta Çağ Avrupası'nda Sosyal Sınıflar Nelerdir?

Sırasıyla Asiller, Rahipler, Burjuvalar, Köylüler (Serfler) Orta Çağ Avrupası'nın sosyal sınıflarıdır.   1- ASİLLER : Dönemin en ayrıcalıklı sınıfıdır. En üstte ise senyör adı verilen derebeyleri vardır. Senyörlerin en büyüğü ise kraldır. Derebeylerden sonra ise dükler, kontlar, baronlar, vikontlar, şövalyeler gelir. Asillerin her türlü hakkı vardır. Siyasal ve askeri olarak nüfuzlu kimselerdir. İngiliz Kral Yurtsuz John 1215'de Magna Carta'yı asillerin baskısıyla kabul etmiştir. Bu durum asillerin güçlerinin kanıtıdır. 2- RAHİPLER : Asillerden sonra en ayrıcalıklı sınıftır. Papaya bağlı olarak çalışırlar, kilisenin sahip olduğu topraklarda senymrler gibi yaşarlardı. Toprakları sayesinde zenginleşmişlerdi. Vergi vermezler, askerlik yapmazlardı. Din ve devlet işlerini birlikte yürütmüşlerdi. 3- BURJUVA :  '' Kentli '' anlamında kullanılır.  Kasaba ve şehirlerde oturur, ticaret ve sanayi ile uğraşırlardı. Senyörlere ödedikleri vergi

Feodalizm (Derebeylik) Nedir?

Orta Çağ Avrupası'nda, Kavimler Göçü'nün Avrupa'da meydana getirdiği karışıklıklar yüzünden, halkın ve büyük toprak sahiplerinin kendilerini emniyete almak için güçlü, nüfuzlu kişilerin himayesine girmesi ile oluşan hiyerarşik ilişki bağına, toprağa dayalı yönetim biçimine feodalite (derebeylik) denir. Sözcük anlamı Latince ''feodum'' (tımar) anlamı taşır. ''Değeri olan taşınabilir mal''dır. Fransa'da Frank Karollenj İmparatorluğu'nda ortaya ilk kez çıktı. Kavimler Göçü her alanda olduğu gibi Avrupa’nın siyasal yaşamını da etkiledi. Krallıklar, Kavimler Göçü sırasında sahip oldukları toprakları ve bu topraklarda yaşayan insanların hak ve hukuklarını savunamadılar. Sürekli yağmalar ve savaşlar, halkın krallara olan güvenini sarstı. Krallar eski Roma kanun ve kurallarının birleştirerek yeni kanunlar yaptılar. Kavimler Göçü’nde rol alan kavimlerin kurdukları barbar krallıkları, il karşılığı olan kontluklara ve kontlukları da da

Antant Nedir?

Antant, '' anlaşma '' demektir. Fransızca kökenlidir. Fransızca ''Entente'' uyuşma, anlaşma, anlayış gibi anlamlar taşır. Tarihte, 9 Şubat 1934'te, Türkiye'nin öncülüğünde yapılan Balkan Antantı ve 1921'de Almanya'ya karşı Fransa öncülüğünde kurulan Küçük Antant adlı anlaşmalarda, tarihi metinlerde kendine yer edinmiş bir sözcüktür. Bkz. → http://www.sessiztarih.net/2014/03/balkan-antanti-nedir.html Bkz.→ http://www.sessiztarih.net/2014/05/kucuk-antant-nedir.html

Balkan Antantı Nedir?

Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya dışişleri bakanları tarafından Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 9 Şubat 1934'te, Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikaları karşı sınırları koruma amacıyla imzalanan anlaşmadır. Türkiye, bağımsızlığını kazandığı 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması sonrası, Atatürk'ün ''Yurtta sulh, cihanda sulh (barış)'' ilkesi çerçevesinde hareket etti. Yunanistan ile Lozan'da konuşulan ''Nüfus Mübadelesi'' sorununu çözdükten sonra karşılıklı dostluk anlaşmaları imzaladı. Hatta Türkiye, 1923-1930 arası dış politikada Arnavutluk, Bulgaristan, Yugoslavya gibi Balkan devletleriyle de dostluk anlaşmaları imzalayarak barışçı politikalar güttüğünü kanıtladı. Bütün iyi niyetli gelişmelere karşın Nazi Almanyası ve faşist yapıdaki İtalya yayılmacı politikaları ile Balkan ülkelerini tehdit etmekteydi. İşte Balkan Antantı bu tehditlere karşı Türkiye'nin öncülüğünde kuruldu. Yunanistan,

Saltanat Nedir?

Bir ülkeyi, milleti, ümmeti, ya da imparatorluğu yönetme hakkının tek bir hanedanda yani tek bir ailede toplandığı yönetim sistemidir. Monarşidir. İktidarın tek kişide toplandığı yönetim biçimidir. Krallıktır. Padişahlıktır . Ülke yönetiminin genellikle babadan oğula geçtiği yönetimdir. Yönetime egemen güç tek bir eldedir. Örneğin; Osmanlı, Selçuklu Hanedanları... Türkçe'de ''gösteriş'' ve ''zenginlik'' anlamları taşıyan saltanat, TBMM tarafından 1 Kasım 1922'de hilafetten ayrılarak kaldırıldı. Böylece Osmanlı Devleti resmen sona ermiş oldu. Saltanat Kayığı  

Kakmacılık Nedir?

 Kakmacılık Ahşap, metal ya da taş bir yüzey üzerine açılan yuvalara altın, gümüş, sedef ve fildişi gibi değerli maddeleri  gömerek meydana getirilen bir tür süsleme sanatıdır.   Kakma sanatı ile süslenen eşyalar, kullanılan maddeye göre çeşitli adlar ile anılırlardı. Bunlar; sedef kakmalı, fildişi kakmalı, altın kakmalı, gümüş kamalı isimlerini alırdı. Ö zellikle sedef kakma sanatında en gelişmiş uygarlık Türk- Osmanlı sanatı olduğu kabul edilmektedir . Sedef kakma işine Sedefkari , ustasına ise sedefkar denirdi. Kakma sanatında Türk uygarlığı ve diğer müslüman toplumlar,  gelişme gösterdi. türkler kullandıkları bıçak, kılıç, miğfer, kalkan, tabanca ve tüfek kabzalarına süslemeler yapar, yazılar yazardı. Ahşap Kakma

Vitray Nedir?

Cam süsleme sanatıdır. Cam resmidir. Işıklı resim sanatıdır. Osmanlı Devleti'nde güzel sanatlar dalında bir uğraş alanıdır. Camın icat edilmesiyle birlikte Mısır, Fenike, Yunan ve Roma uygarlıklarında kullanıldı. VII. yüzyıl ile birlikte vitray sanatı, Arap ve Türk- devletlerinde uğraş alanı oldu. Cami, türbe, saray, köşk, kütüphane, kilise, katedral gibi yapılarda sıklıkla kullanıldı. Diğer resim sanatlarından farklı olarak Vitray işinde, ışık değişimleri ile cam üzerinde değişik renkler ve gölgeler meydana gelir.         

Hindistan'da Kurulan Türk Sultanlıkları Nelerdir?

* Delhi Türk Sultanlığı (1206- 1413) * Şemsiye Hanedanlığı (1211- 1266) * Balaban Hanlığı (1266- 1290) * Kalaç Türkleri (1290- 1321) * Tugluklar (1321- 1413) * BABÜR Devleti (1526- 1858) * Nizamşahlar (?-1532) * Kutubşahlar (?- 1636) * Adilşahlar (?- 1687) NOT: Gazne Türk Devleti hükümdarı Sultan Mahmut zamanında (999- 1030) Hindistan'a 17 sefer düzenlendi. Pencap, İndus ve Ganj çevresindeki kentler fethedildi. Böylece İslamiyet, Hindistan'da ilk kez yayılmaya başladı. Hindistan'daki sert sınıflaşma Kast Sistemi darbe aldı. Hindistan'da İslamiyet'i güçlendiren Türk devleti ise Babür Devletidir (XVI. yy.).