24 Mart 2014 Pazartesi

Ortadoğu Neresidir?

Yorum Yap
Sponsor

     Türkiye, İran, Arap Yarımadası, Mezopotamya (Dicle ve Fırat Nehirleri arasındaki bölge), Doğu Akdeniz, Mısır bölgeleridir. Güneybatı Asya'daki sosyo-kültürel ve tarihi açıdan birbirine yakın ülkelerin olduğu bölgedir. Ortadoğu denilince; Türkiye, İran, Irak, Suriye, Filistin, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Lübnan, Umman, Mısır ülkeleri akla gelir.

   Zengin petrol yataklarına sahip bölge, tarihin her döneminde stratejik önemini korumuştur. Bölge tarihi süreç içerisinde bir çok medeniyet doğurmuştur. Bölgenin politik, jeostratejik, sosyo-kültürel ve ekonomik bakımlardan büyük bir öneme sahip olması, bir çok ülkenin rekabet alanı haline gelmesine yol açmıştır. Emperyalist düşüncelere sahip ülkeler bu bölgeyi yüzyıllardır ele geçirme hesapları yapmışlardır. Bunun yanı sıra bölgede bulunan ülkelerin birbirleri ile olan çıkar çatışmaları, bölgedeki din ve mezhep farklılıkları ve çatışmaları, dengesiz bir gelir dağılımı; Ortadoğu'yu çatışma bölgesi haline getirmiştir. 

    Osmanlı Devleti döneminde bölge İran haricinde kesin Türk egemenliğine girmişti. Fakat XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin kaybettiği I. Dünya Savaşı ile birlikte bölge sömürgeci ülkelerin (İngiltere, Fransa gibi) güdümünde kaldı. Sömürgeci ülkeler, bölgede manda yönetimleri kurmaya başladılar. Böylece yer altı kaynaklarını rahatça sömürdüler.

ORTADOĞU
 Derleyen: ali ÇİMEN
Sponsor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder