Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mayıs, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sivil Mimari Nedir?

Dini ve askeri mimarinin dışında kalan diğer mimari eserlere Sivil Mimari denir.  Tarihte mimari eserler Sivil Mimari, Askeri Mimari, Dini Mimari Eserler olarak üç kısımda incelenir: Sivil Mimari eserleri; Hanlar, saraylar, kervansaraylar, çeşmeler, köşkler, darüşşifalar, bedestenler gibi yapılardır.Cami, medrese, türbe, kümbet gibi yapılar dini mimari alanına girer. Kaleler, surlar, hisarlar, kışlalar ise askeri mimari alanına girer. Sivil Mimari Örneği: Dolmabahçe Sarayı

II. Dünya Savaşı Sırasında Yapılan Konferanslar Özet

Atlantik Bildirisi (1941) ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill'in birlikte yayınladıkları bu bildiri, I. Dünya Savaşı sırasındaki Wilson İlkeleri'ne benzetilebilir. Kısaca ABD savaşa katılmadan önce İngiltere'yi de yanına alarak savaş sonrası şartları belirledi. Savaş sonrası;  * Uluslar kendi kaderlerini kendileri belirleyecek. (Self Determinasyon) * Savaştan sonra toprak kazanılmayacak. * Silahsızlanmaya gidilecek. Atlantik Bildirisi Casablanca Konferansı (1943) ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında yapıldı. Mihver devletlerin kayıtsız-şartsız teslim alınması ve Türkiye'nin de savaşa katılması kararlaştırıldı. Washington Konferansı (1943) ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında yapıldı. İtalya'nın savaş dışı bırakılarak Avrupa'da etkisiz hale getirilmesi ve Türkiye'nin savaşa sokulması kararlaştırıldı. Tahran Konferansı (1943) ABD Başkanı R

İstanbul'u Kuşatma Girişiminde Bulunan İlk Müslüman Türk Beyliği Kimdir?

İstanbul'u kuşatma girişiminde bulunan ilk Müslüman- Türk Beyliği Çaka Beyliği'dir. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'ya giren Büyük Selçuklu Devleti komutanlarından Çaka Bey'in İzmir'de kurduğu beyliktir (1081). Oğuzların Çavuldur boyundan gelen Çaka Bey, aynı zamanda, ilk Türk denizcisi ve ilk Türk amiralidir. Ayrıca donanmasını kurduğu 1081 yılı Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Çaka Bey, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i yani İstanbul'u kuşatma amacındaydı. Bu amaçla planlar yaptı. İstanbul'u kuşatabilmek için Peçenekleri yanına çekmeye çalıştı. Fakat Bizans, Kıpçaklarla anlaşarak Peçenekleri ortadan kaldırdı. Çaka Bey'in planı suya düştü. Çaka Bey  

Menteşe Beyliği Nedir?

Muğla civarında, Menteşe yöresinde kurulmuş, II. dönem Anadolu Türk Beyliğidir. 1243 Kösedağ Savaşı sonrası Moğol istilasından kaçarak Anadolu'nun güneybatısına, Karya'ya (Muğla), yerleştiler. Menteşe Bey'in liderliğindeki bu Türk boyu 1282'de Menteşe Havzası'na tamamen egemen oldu. Donanması ile denizcilik faaliyetlerinde ve fetihlerinde bulunan Menteşe Beyliği'nin, Memlüklüler donanma yardımı istediğinde 200 kadar kadırga gönderme vaadinde bulunmaları, deniz gücünün önemini göstermekteydi. Menteşeoğulları 1300 yılında ise Rodos Adası'nı fethetti. Fakat papalığın teşviki ile Sen Jan Şövalyeleri 1314'te adayı geri aldı. Anadolu'da kurulan II. dönem Türk beylikleri arasında, sıyrılarak en güçlü devlet haline gelen Osmanlılardı. Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezıt döneminde Menteşeoğulları Osmanlı hakimiyetine girdi. 1402 Ankara Savaşı sonrası, Osmanlı'da yaşanan Fetret Dönemi, diğer tüm beyliklerin ve Menteşe Beyliği'nin de

Hicaz'a Egemen Olan İlk Türk Devleti Kimdir?

Hicaz'a hakim olan ilk Türk Devleti İhşitler'dir (Akşitler). Abbasilerin zayıflaması ile birlikte Mısır'da kurulmuş Tevaif-i Mülük- Türk- İslam devletlerinden biri olan İhşitler, kurucusu Muhammed Bin Togaç döneminde Hicaz'ı fethetti. İslamiyetin doğduğu kutsal topraklar olarak kabul edilen Mekke ve Medine, Hicaz bölgesi olarak geçer. Kabe'nin bulunduğu bu bölge Türklerin egemenliği altına ilk kez girmiştir. Hicaz Derleyen: Ali ÇİMEN

Anadolu Selçukluları'nda İlk Tersaneyi Kim, Nerede Yaptırdı?

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti'nde ilk tersane I. İzzettin Keykavus döneminde Sinop 'ta inşa edildi. Sinop Tersanesi'nin geçmişi, Roma dönemine kadar uzanmaktaydı. Aynı anda birçok gemi yapımına müsait olan bu tersanenin yaptırılmasıyla, Türkiye Selçukluları'nın deniz ticaretine önem vermeye başladığı söylenebilir.   Sinop Sinop Tersanesi'ndeki çift dilli kitabe

Camp David Neresidir?

Resmi adı ; ''Thurmont Deniz Destek Tesisi '' adıyla bilinen, ABD başkanlarının tatil yaptıkları, dinlendikleri, misafirhane olarak kullandıkları , önemli diplomatik görüşmeleri yaptıkları saraya Camp David denir. Bu isim ABD başkanlarından Eisenhower'in torunundan gelmektedir. Camp David Washington'ın yaklaşık yüz kilometre kuzeybatısındaki Catoctin Dağ Parkı'ndaki bu bölge, güvenlik nedeniyle park haritalarında gösterilmez. Halka açık olmayan, askeri üs statüsündeki bu bölge 1938'de kullanıma açıldı. Birçok ünlü ismi ağırlayan bu tarihi saray, Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp- David Anlaşmaları'na da evsahipliği yaparak ününü daha da artırmıştı. Camp- David Anlaşmaları için bakınız : http://www.sessiztarih.net/2014/05/camp-david-anlasmalari-nedir.html  Derleyen: Ali ÇİMEN

Camp David Anlaşmaları Nedir?

1973 Yom- Kippur Savaşı sonrası, Arap ülkeleri ile İsrail arasında kalıcı barış sağlamak amacıyla, ABD'nin '' mekik diplomasisi '' yoluyla arabuluculuk yaparak, Mısır ile İsrail arasında 17 Eylül 1978'de imzalattığı anlaşmalara Camp David Anlaşmaları denir.  Mekik Diplomasisi için bakınız : http://www.sessiztarih.net/2014/05/mekik-diplomasisi-arap-israil-nedir.html Camp David Neresidir? için bakınız : http://www.sessiztarih.net/2014/05/camp-david-neresidir.html ABD başkanı Nixon, 1974'ten itibaren Mısır ile ilişkilerini güçlendirmeye başlamış, Ortadoğu'ya kalıcı bir barışı getirebilmek amacıyla kolları sıvamıştı. 1977 yılına gelindiğinde ABD, barış görüşmelerini arttırdı. Ayrıca Mısır ve İsrail arasında karşılıklı resmi görüşmeler başladı. Bir taraftan barış diyen İsrail, öte taraftan Batı Şeria bölgesinde yeni yerleşim yerleri açtıkça, görüşmeler tıkanıyordu. İmdada yetişen Yahudi lobisinden ABD'nin Dışişleri Bakanı Henry Kissenger, '

Mekik Diplomasisi (Arap-İsrail) Nedir?

ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissenger'in Arap- İsrail barışını sağlayabilmek amacıyla, 1978'de, Arap ülkelerinin başkentleri ile İsrail'in başkenti Tel- Aviv arasında defalarca gidip gelmesine, bir anlamda mekik dokumasına Mekik Diplomasisi denir.  1973 Arap-İsrail Savaşı, diğer bir deyimle ''Yom Kippur Savaşı'' imzalanan ateşkes anlaşması ile sona ermişti. Fakat kalıcı barış için adımların atılması gerekiyordu. ABD'deki Yahudi lobisinin önemli isimlerinden biri olan ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissenger bu amaçla görevlendirildi. 1948'de Filistin topraklarında İsrail'in kurulmasıyla birlikte birbiriyle devamlı savaşan Arap ülkeleri (Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan) ile İsrail, kalıcı bir barışa doğru götürülmeliydi. Uzun süren çabalar sonucunda  17 Eylül 1978'de Mısır ile İsrail arasında Camp David Anlaşmaları imzalandı. Mekik diplomasisi amacına ulaştı. Camp- David Anlaşmaları için bakınız : http://www.sessiztarih.net/2014/05/camp-da

Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanları (1923-1960) Kimlerdir?

 * İsmet İNÖNÜ (29.10.1923- 22.11.1924) * Fethi OKYAR (22.11.1924- 04.03.1925) Fethi OKYAR * İsmet İNÖNÜ (04.03.1925- 01.11.1937) * Celal BAYAR (01.11.1937- 25.01-1939) Celal BAYAR * Refik SAYDAM (25.01.1939- 08.07.1942) Refik SAYDAM * Şükrü SARAÇOĞLU (09.07.1942- 05.08.1946) Şükrü SARAÇOĞLU * Recep PEKER (06.08.1946- 09.09.1947) Recep PEKER * Hasan SAKA (10.09.1947- 14.01.1949) Hasan SAKA * Şemseddin GÜNALTAY (16.01.1949- 22.05.1950) Şemsettin GÜNALTAY * Adnan MENDERES (02.05.1950- 27.05.1960)  Adnan MENDERES

Locarno Anlaşması- Dönemi Nedir?

I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri olağan duruma getirmeyi amaçlayan, özellikle Fransa'nın Almanlar'a karşı güvenliğini sağlama çabalarının bir sonucu olan Locarno Anlaşması ; 5-16 Ekim 1925'te İsviçre'nin Locarno şehrinde taslağı oluşturulduktan sonra üye ülkeler tarafından 1 Aralık 1925'te imza altına alınmıştır. Fransa, Almanya, ingiltere, İtalya, Belçika, Polonya, Çekoslovakya anlaşmaya imza atmıştır. Böylece Locarno Dönemi başlamıştır ( 1925-1930 ). Soldan Sağa:Gustav Stresemann(Almanya-Austen Chamberlain(İngiltere)-Aristide Briand(Fransa) Locarno Anlaşması ile Almanya, savaş sonrası ilk kez uluslararası bir işbirliğine davet edilmiştir. Hatta sonrasında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Avrupa'da kısa bir süreliğine de olsa siyasi gerginlikler yumuşamıştır. Fransa'nın I. Dünya Savaşı sonrası yaşadığı güvenlik sorunu ve Almanya'nın tamirat borçları sorunu, Almanya'nın yumuşaması ile çözülmüş ve böy

Küçük Antant Nedir?

I. Dünya Savaşı'ndan sonra Alman, Macar, Bulgar tehlikesine karşı Yugoslavya, Romanya, Çekoslovakya ülkeleri tarafından 1921'de kurulmuştur. I. Dünya Savaşı sonrasında Balkanlarda kurulan ilk önemli ittifaktır. Temel amacı, üye ülkelerin güvenliklerini sağlamaktır. Çekoslovakya Dışişleri Bakanı Dr. Beneş önderliğinde temelleri atılan Küçük Antant (Fransızca: Petite Entente) 14 Ağustos 1920'de önce Çekoslovakya ve Yugoslavya arasında imzalanan ittfakla başladı. Başta ittifak içerisinde bulunmayan Romanya, Balkanlar'da gelişen Macar tehlikesiyle yüzünden 23 Nisan 1921'de Çekoslovakya ile bir ittifak imzaladı. 7 Haziran 1921'de ise Romanya, Yugoslavya ile bir ittifak imzaladı. Böylece Küçük Antant, ikili ittifak anlaşmaları ile birlikte kurulmuş oldu. Daha sonra Fransa, Küçük Antant ülkeleri ile yaptığı ikili anlaşmalarla bu antantı kendisine bağladı. Avrupa

Briand-Kellogg Paktı Nedir?

Savaşın siyasetin önemli bir aracı olmaktan çıkarılması amacıyla ABD Dışişleri Bakanı Kellogg ile Fransa Dışişleri Bakanı Briand arasında başlayan görüşmeler daha sonra Briand-Kellogg adıyla büyük bir pakta dönüştü. Savaşın ulusal politika olmakta çıkarılması amacıyla, 27 Ağustos 1928'de, ilk önce ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Polonya, Belçika, Çekoslovakya, Japonya Briand-Kellogg Paktı'nı diğer bir adıyla söylenecek olursa Paris Paktı'nı imzaladılar. Daha sonra SSCB ve Türkiye de (Ocak 1929) dahil olmak üzere pakta bir çok devlet katıldı.   Briand-Kellog Paktı Fransa, Avrupa'da siyasi anlamada güçlü olabilmek, dünya barışını I. Dünya Savaşı sonrasında sürdürebilmek amacıyla ABD'ye barış paktı imzalamayı teklif etmişti. Her ne kadar ABD Monroe Doktrini çerçevesinin dışına çıkmak istemese de Dışişleri Bakanı Kellogg, böyle bir pakta sıcak bakmaktaydı. Nitekim Fransa'nın ''Savaşı bir ulusal politika aleti olmaktan çıkarma'' te

Litvinov Protokolü Nedir?

  SSCB'nin 1929'da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sınır komşuları ile imzaladığı protokoldür. Savaşa karşı olan, barış için çalışılması amacı taşıyan protokol Briand-Kellog Paktı'nın yürürlüğe girmesinde etkili oldu. Litvinov Paktı, 9 Şubat 1929'da SSCB, Romanya, Polonya, Letonya, Estonya tarafından imzalandı. Daha sonra Türkiye, İran ve Litvanya da bu barışçıl girişime imza attı.   Sovyetler, Briand-Kellog Paktı'nın kendilerine karşı kurulmuş bir pakt olduğunu zannediyorlardı. Fakat Fransa'nın Sovyetleri pakta davet etmesi bu düşünceyi değiştirdi. Bundan sonra Sovyetler de Briand-Kellog Paktı'na üye kabul edildi. Hatta bu paktın silahsızlanmaya gereken önemi vermediğini belirterek bu konuda çalışmalar yaptı. Böylece Litvinov Protokolü ortaya çıktı. Sonuç olarak Litvinov Protokolü, Briand-Kellog adlı barışçıl paktı destekleyici bir nitelikle kuruldu.

Çırağan Olayı Nedir?

  Osmanlı Tarihi'nde, 1878'de, Sultan II. Abdülhamid'e karşı yapılan darbe girişimine Çırağan Olayı (Çırağan Sarayı Vak'ası, Çırağan Baskını) denir. Annesi Şevkefzâ Kadın ile birlikte Çırağan Sarayı'nda göz hapsinde tutulan, akli dengesi yerinde olmayan V. Murat'ın, 20 Mayıs 1878'de tekrar tahta çıkarılması için kaçırılması girişimidir. Çırağan Baskını   93 Harbi yenilgisini ve Ayastefanos Anlaşmaları'nı içine sindiremeyen Ali Suavi, gizli bir örgüt kurarak Rumeli göçmenlerini kışkırtmaya başladı. V. Murat eğer yeniden tahta çıkarsa Ruslarla savaşılarak kaybedilen toprakların geri alınabileceğini telkin etti. Böylece Ali Suavi etrafına topladığı yüzlerce asi ile birlikte teknelerle Kuzguncuk İskelesi'nden Çırağan rıhtımına çıktı. Saraydaki görevlileri etkisiz hale getiren Ali Suavi ve çevresindekiler, V. Murat'ın bulunduğu daireye girdiler.  Yedi-Sekiz Hasan Paşa   V. Murat, akli dengesi yerinde olmayan birisiydi. Annesi tam ter

Kuleli Olayı Nedir?

  Osmanlı sultanı Abdülmecid'i tahttan indirerek yerine Abdülaziz'i tahta çıkarmak amacıyla yapılan darbe girişimine Osmanlı tarihinde Kuleli Olayı denir.    Olayın davasının görüldüğü yerden adını alan Kuleli Olayı, darbe girişimini gerçekleştiren ekipten bir kişinin ihbarı ile ortaya çıkarıldı. 13 Eylül 1859'da Serasker Rıza Paşa, Sultan Abdülmecid'in huzuruna çıkar. Cuma selamlığı sırasında Kılıç Ali Paşa camiisinde kendisine suikast düzenleneceğini bildirir. Padişah, bu durum karşısında suikastı tertipleyen kişileri tutuklatır. Dönemin önemli askeri yetkililerinden Şeyh Ahmet, Cafer Dem Paşa, Hüseyin Daim Paşa, muhallebici Erzurumlu Mehmet, Tophane-i Amire katiplerinden Arif Bey gibi isimlerin bulunduğu bir çok kişi tevkif edilir (tutuklanır). Tutuklanan askerler Seraskerat Dairesi'ne götürülürken diğer sanıklar Kuleli Askeri Lisesi'ne götürülür. Yargılama Kuleli Askeri Lisesi'nde yapılır. Olay da adını buradan almıştır.   Tutuklanan 41 civar

Osmanlı'da İlk Resmi Gazete Nedir, Ne Zaman Çıkarıldı?

Osmanlı Devleti'nde ilk resmi gazete; II. Mahmut döneminde , 11 Kasım 1831 'de çıkarılmaya başlanan Takvim-i Vekayi 'dir . Osmanlı Devleti'nde en kapsamlı ıslahatları yapan padişah olarak tanınan II. Mahmut, reformlarını geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla bir gazete yayımlanmasını gerekli gördü. Bu amaçla 11 Kasım 1831'de Takvim-i Vekayi yayım hayatına başladı. Haftalık olarak çıkarılan gazetede ülke içinde ve dışındaki olaylar,resmi ve gayri resmi ilanlar haber olarak yer aldı.  Osmanlı Türkçesi, Rumca, Fransızca, Arapça, Farsça, Ermenice basılan gazete, II. Mahmut döneminden sonra Tanzimat Dönemi'nden itibaren kanunları yayımlar bir hale getirildi. II. Abdülhamit döneminde gazetenin yayını 1891'e kadar durduruldu. Çeşitli sebebplerle yeniden yayını durdurulan ve yeniden yayımlanan bu gazetenin yerini cumhuriyet dönemi ile birlikte Resmi Gazete aldı. Takvim-i Vekayi

II.Mahmut Dönemi Askeri Islahatlar Nelerdir?

* Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu. Fakat Yeniçeriler yüzünden kapatıldı.  * Eşkinci Ocağı açıldı. * Yeniçeri Ocağı halkın ve Topçu Ocağı'nın desteği alınarak kaldırıldı . (Vakay-i Hayriye 1826) Asakir-i Mansure-i Muhammediye * Yeniçeri Ocağı'nın yerine batılı tarzda, modern bir ordu olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruldu. * Tımar sistemi kaldırıldığı için ortadan kalkan eyaletlerdeki Tımarlı Sipahilerin yerine Redif Birlikleri kuruldu. * Rumeli bölgesinde askeri ve idari yetkilere sahip Müşirlikler kuruldu. Mahmut II

Vietnam Savaşı'na Gitmek İstemeyen Ünlü Boksor Kimdir?

Vietnam Savaşı'na karşı çıkarak Vietnam'da savaşmak istemeyen ve savaşı reddeden ünlü Amerikalı boksör Muhammed Ali Clay 'dir. Tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edilen Muhammed Ali, 1964'te Kuzey Vietnam'ın ABD donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve 1975'te Güney Vietnam'ın işgali ve ABD'nin mağlubiyeti ile sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşıydı.  Savaşın en kanlı dönemlerinden biri olan 1967'de ABD, bölgeye asker yığmaya devam ediyordu. Askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra yemin etmeyi reddetti. ' 'Vietkonglar (Kuzey Vietnam) bana hiçbir kötülük yapmadılar ki ben onlarla savaşayım.'' sözünü kullanınca şimşekleri üzerine çekti. ''Benim onlarla sorunum yok." (I'I ain't got no quarrel with them Vietcong'') dedi. Boks lisansı iptal edildi. 5 yıl hapis cezası ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıld

Ping-Pong Diplomasisi Nedir?

II. Dünya Savaşı sonrası Yumuşama (Detant) Dönemi'nde; Japonya'da, 1971'de, Dünya Masa Tenisi Şampiyonası için bulunan Amerikan Ping-Pong Takımı'nın Çin'in Ulusal Ping-Pong Takımı ile dostluk ilişkileri kurması üzerine, Çin'e davet edilmesiyle ABD-Çin arasındaki ilk resmi temasların sağlanması sürecine  '' Ping-Pong Diplomasisi '' denir. Ping- Pong Diplomasisi Japonya'daki turnuvada Amerikalı ve Çinli sporcular arasında dostluk ilişkileri gelişmişti. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Çin yönetimi ve devrimci lideri Mao, Amerikan Ping-Pong Ulusal Takımı'nı Çin ile bir gösteri maçı yapmak üzere davet etti. Bu davet ABD'li yetkililer tarafından olumlu karşılandı. İki farklı kutuptaki bu ilk resmi buluşma büyük bir merak uyandırdı. 14 Nisan 1971'de gerçekleşen davette çoğunluğu Amerikalı olmak üzere sadece 7 batılı gazeteci vize aldı. Ping-pong takımları gösteri maçları yaptılar. Bu sırada ABD başkanı Nixon da yaklaşık 20 yıl

Demokrat Parti Dönemi (1950-1960) İç Gelişmeler Nelerdir?

* Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarıldı (25 Temmuz 1951) . Atatürk'ün heykellerine ve manevi şahsiyetine yönelik saldırılara karşı çıkarılan bu kanun ile birlikte; Atatürk'ün resmi dışında devlet dairelerine başka resimlerin asılması ve Türk parasında Atatürk resmi dışında bir resmin kullanılması yasaklandı. * Türk Devrim Ocakları kuruldu. Atatürk devrimlerinin geliştirilmesi hedeflendi. * Atatürk'ün naaşı Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşındı. * Ceza Kanunu'nun 141. ve 142. maddelerinde değişikliklere gidilerek komünizm ile mücadele edildi (3 Aralık 1951). * 31 Temmuz 1952'de Türk- İş (Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu) kuruldu. * 1950'den sonra ezan tekrar orjinal haliyle Arapça ile okunmaya başlandı . 1932'de başlayan camilerde Türkçe ezan uygulaması sona erdirildi.  * Okullarda din dersi zorunlu hale getirildi (21 Ekim 1950). 13 Eylül 1956'da ise Din dersi ortaokulların ders programına girdi.