Ana içeriğe atla

Briand-Kellogg Paktı Nedir?

Savaşın siyasetin önemli bir aracı olmaktan çıkarılması amacıyla ABD Dışişleri Bakanı Kellogg ile Fransa Dışişleri Bakanı Briand arasında başlayan görüşmeler daha sonra Briand-Kellogg adıyla büyük bir pakta dönüştü. Savaşın ulusal politika olmakta çıkarılması amacıyla, 27 Ağustos 1928'de, ilk önce ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Polonya, Belçika, Çekoslovakya, Japonya Briand-Kellogg Paktı'nı diğer bir adıyla söylenecek olursa Paris Paktı'nı imzaladılar. Daha sonra SSCB ve Türkiye de (Ocak 1929) dahil olmak üzere pakta bir çok devlet katıldı.
 
Briand-Kellog Paktı
Fransa, Avrupa'da siyasi anlamada güçlü olabilmek, dünya barışını I. Dünya Savaşı sonrasında sürdürebilmek amacıyla ABD'ye barış paktı imzalamayı teklif etmişti. Her ne kadar ABD Monroe Doktrini çerçevesinin dışına çıkmak istemese de Dışişleri Bakanı Kellogg, böyle bir pakta sıcak bakmaktaydı. Nitekim Fransa'nın ''Savaşı bir ulusal politika aleti olmaktan çıkarma'' teklifine karşılık, ABD; bu taahhüdün tüm dünyaca imzalanacak çok taraflı bir anlaşmada yer alması gerektiğini belirtmişti. 

Briand-Kellog Paktı-İmza

Briand-Kellog Paktı'nın temel amaçları şu şekilde sıralanabilir:

* Savaş devletlerin ulusal politikalarına alet edilmemelidir.

* Savunmaya dayanmayan savaş, kanun dışıdır.

* Anlaşmazlıkların çözümlenmesinin savaş ile değil barış yoluyla mümkün olacağı kabul edilmelidir.  Fransa Dışişleri Bakanı Aristide Briand

ABD Dışişleri Bakanı Frank Billings Kellogg.

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl