Briand-Kellogg Paktı Nedir?

Savaşın siyasetin önemli bir aracı olmaktan çıkarılması amacıyla ABD Dışişleri Bakanı Kellogg ile Fransa Dışişleri Bakanı Briand arasında başlayan görüşmeler daha sonra Briand-Kellogg adıyla büyük bir pakta dönüştü. Savaşın ulusal politika olmakta çıkarılması amacıyla, 27 Ağustos 1928'de, ilk önce ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Polonya, Belçika, Çekoslovakya, Japonya Briand-Kellogg Paktı'nı diğer bir adıyla söylenecek olursa Paris Paktı'nı imzaladılar. Daha sonra SSCB ve Türkiye de (Ocak 1929) dahil olmak üzere pakta bir çok devlet katıldı.
 
Briand-Kellog Paktı
Fransa, Avrupa'da siyasi anlamada güçlü olabilmek, dünya barışını I. Dünya Savaşı sonrasında sürdürebilmek amacıyla ABD'ye barış paktı imzalamayı teklif etmişti. Her ne kadar ABD Monroe Doktrini çerçevesinin dışına çıkmak istemese de Dışişleri Bakanı Kellogg, böyle bir pakta sıcak bakmaktaydı. Nitekim Fransa'nın ''Savaşı bir ulusal politika aleti olmaktan çıkarma'' teklifine karşılık, ABD; bu taahhüdün tüm dünyaca imzalanacak çok taraflı bir anlaşmada yer alması gerektiğini belirtmişti. 

Briand-Kellog Paktı-İmza

Briand-Kellog Paktı'nın temel amaçları şu şekilde sıralanabilir:

* Savaş devletlerin ulusal politikalarına alet edilmemelidir.

* Savunmaya dayanmayan savaş, kanun dışıdır.

* Anlaşmazlıkların çözümlenmesinin savaş ile değil barış yoluyla mümkün olacağı kabul edilmelidir.  Fransa Dışişleri Bakanı Aristide Briand

ABD Dışişleri Bakanı Frank Billings Kellogg.

Yorumlar

Yorum Gönder