Ana içeriğe atla

Locarno Anlaşması- Dönemi Nedir?

I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri olağan duruma getirmeyi amaçlayan, özellikle Fransa'nın Almanlar'a karşı güvenliğini sağlama çabalarının bir sonucu olan Locarno Anlaşması; 5-16 Ekim 1925'te İsviçre'nin Locarno şehrinde taslağı oluşturulduktan sonra üye ülkeler tarafından 1 Aralık 1925'te imza altına alınmıştır. Fransa, Almanya, ingiltere, İtalya, Belçika, Polonya, Çekoslovakya anlaşmaya imza atmıştır. Böylece Locarno Dönemi başlamıştır (1925-1930).
Soldan Sağa:Gustav Stresemann(Almanya-Austen Chamberlain(İngiltere)-Aristide Briand(Fransa)
Locarno Anlaşması ile Almanya, savaş sonrası ilk kez uluslararası bir işbirliğine davet edilmiştir. Hatta sonrasında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Avrupa'da kısa bir süreliğine de olsa siyasi gerginlikler yumuşamıştır.

Fransa'nın I. Dünya Savaşı sonrası yaşadığı güvenlik sorunu ve Almanya'nın tamirat borçları sorunu, Almanya'nın yumuşaması ile çözülmüş ve böylece Locarno Paktı doğmuştu. Fakat pakta ortaya konan çözümler tam ve kesin değildi. Ayrıca Almanya'da Nazi dönemi başlamıştı. Bu nedenlerden dolayı Locarno Dönemi 1930'da sona erdi. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi