Locarno Anlaşması- Dönemi Nedir?

I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri olağan duruma getirmeyi amaçlayan, özellikle Fransa'nın Almanlar'a karşı güvenliğini sağlama çabalarının bir sonucu olan Locarno Anlaşması; 5-16 Ekim 1925'te İsviçre'nin Locarno şehrinde taslağı oluşturulduktan sonra üye ülkeler tarafından 1 Aralık 1925'te imza altına alınmıştır. Fransa, Almanya, ingiltere, İtalya, Belçika, Polonya, Çekoslovakya anlaşmaya imza atmıştır. Böylece Locarno Dönemi başlamıştır (1925-1930).
Soldan Sağa:Gustav Stresemann(Almanya-Austen Chamberlain(İngiltere)-Aristide Briand(Fransa)
Locarno Anlaşması ile Almanya, savaş sonrası ilk kez uluslararası bir işbirliğine davet edilmiştir. Hatta sonrasında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Avrupa'da kısa bir süreliğine de olsa siyasi gerginlikler yumuşamıştır.

Fransa'nın I. Dünya Savaşı sonrası yaşadığı güvenlik sorunu ve Almanya'nın tamirat borçları sorunu, Almanya'nın yumuşaması ile çözülmüş ve böylece Locarno Paktı doğmuştu. Fakat pakta ortaya konan çözümler tam ve kesin değildi. Ayrıca Almanya'da Nazi dönemi başlamıştı. Bu nedenlerden dolayı Locarno Dönemi 1930'da sona erdi. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?