Ana içeriğe atla

Çırağan Olayı Nedir?

  Osmanlı Tarihi'nde, 1878'de, Sultan II. Abdülhamid'e karşı yapılan darbe girişimine Çırağan Olayı (Çırağan Sarayı Vak'ası, Çırağan Baskını) denir. Annesi Şevkefzâ Kadın ile birlikte Çırağan Sarayı'nda göz hapsinde tutulan, akli dengesi yerinde olmayan V. Murat'ın, 20 Mayıs 1878'de tekrar tahta çıkarılması için kaçırılması girişimidir.

Çırağan Baskını
  93 Harbi yenilgisini ve Ayastefanos Anlaşmaları'nı içine sindiremeyen Ali Suavi, gizli bir örgüt kurarak Rumeli göçmenlerini kışkırtmaya başladı. V. Murat eğer yeniden tahta çıkarsa Ruslarla savaşılarak kaybedilen toprakların geri alınabileceğini telkin etti. Böylece Ali Suavi etrafına topladığı yüzlerce asi ile birlikte teknelerle Kuzguncuk İskelesi'nden Çırağan rıhtımına çıktı. Saraydaki görevlileri etkisiz hale getiren Ali Suavi ve çevresindekiler, V. Murat'ın bulunduğu daireye girdiler. 

Yedi-Sekiz Hasan Paşa
  V. Murat, akli dengesi yerinde olmayan birisiydi. Annesi tam tersini iddia etse de Avrupa'dan getirilen doktorlar da akıl hastalığı konusunda hem fikirdiler. Tahtan indirildikten sonra Çırağan Sarayı'na götürülmüştü. Yaşamını rahatça sürdürmekteydi. On sekizinci dereceden mason locasına henüz veliaht iken dahil olmuştu. Ali Suavi kendisini almaya gelen asileri karşısında görünce ürktü. Onlarla gitmek istemedi. Bu sırada Beşiktaş ve Yıldız karakollarından zaptiyeler bölgeye geldi. 
Ali Suavi
  Zaptiyeler ile isyancılar çatıştılar. Birçok isyancı süngüyle öldürüldü. O sırada V. Murat'ın koluna girerek saraydan çıkarmaya çalışan Ali Suavi'nin karşısına Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa elindeki demir topuzlu sopayla çıktı. Sopayı başına isabet edecek bir biçimde, sertçe Ali Suavi'ye doğru salladı. Başına aldığı darbe ile Ali Suavi, orada can verdi. V. Murat olayın etkisine kapılarak bulunduğu yerden kaçarak kendisini sarayın hazine dairesine kilitledi. Olay sırasında öldürülen asiler arabalara doldurularak Beşiktaş sırtlarına gömüldü.
V. Murat
  Sultan II. Abdülhamid'i tahttan indirme girişimi Ali Suavi'nin öldürülmesiyle ve başarısızlıkla sonuçlandı. Bu olay sonrası bir daha V. Murat, Osmanlı tahtına çıkarılmak maksatları ile kullanılmadı.

II. Abdülhamid
Derleyen Ali ÇİMEN

Yorumlar

 1. Bazı kimselerin Yedi Sekiz Hasan Paşa'yı alay konusu etmesi, okur-yazar olmayışı ile mi yoksa Ali Suavi'yi öldürmüş olması ile mi ilgilidir?!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tartışılması, imzasını Arapça yedi ve sekiz rakamalarını birleştirip atması ile ilgili olabilir. Çoğu kaynakta tahsili olmadığı noktasında görüş birliği var. Bir sopayla ihtilal önlediği yorumu da doğrudur.

   Sil
 2. paylaşım için teşekkürler

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd