Menteşe Beyliği Nedir?

Muğla civarında, Menteşe yöresinde kurulmuş, II. dönem Anadolu Türk Beyliğidir. 1243 Kösedağ Savaşı sonrası Moğol istilasından kaçarak Anadolu'nun güneybatısına, Karya'ya (Muğla), yerleştiler. Menteşe Bey'in liderliğindeki bu Türk boyu 1282'de Menteşe Havzası'na tamamen egemen oldu.

Donanması ile denizcilik faaliyetlerinde ve fetihlerinde bulunan Menteşe Beyliği'nin, Memlüklüler donanma yardımı istediğinde 200 kadar kadırga gönderme vaadinde bulunmaları, deniz gücünün önemini göstermekteydi. Menteşeoğulları 1300 yılında ise Rodos Adası'nı fethetti. Fakat papalığın teşviki ile Sen Jan Şövalyeleri 1314'te adayı geri aldı.

Anadolu'da kurulan II. dönem Türk beylikleri arasında, sıyrılarak en güçlü devlet haline gelen Osmanlılardı. Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezıt döneminde Menteşeoğulları Osmanlı hakimiyetine girdi. 1402 Ankara Savaşı sonrası, Osmanlı'da yaşanan Fetret Dönemi, diğer tüm beyliklerin ve Menteşe Beyliği'nin de Osmanlı'dan kopmasına neden oldu. Fetret Devri'ne son veren Osmanlı padişahı I. (Çelebi) Mehmet döneminde tekrar Osmanlı egemenliğini tanıyan Menteşe Beyliği, 1424'te tamamen Osmanlı Devleti'ne katıldı. Osmanlı'nın Menteşe Vilayeti olarak tarih boyunca yer aldı.

Yaklaşık 200 yıl güneybatı Anadolu kıyılarına hakim olan Menteşe Beyliği'nden kalma en önemli eser ise İlyas Bey Camii'dir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?