Ana içeriğe atla

Menteşe Beyliği Nedir?

Muğla civarında, Menteşe yöresinde kurulmuş, II. dönem Anadolu Türk Beyliğidir. 1243 Kösedağ Savaşı sonrası Moğol istilasından kaçarak Anadolu'nun güneybatısına, Karya'ya (Muğla), yerleştiler. Menteşe Bey'in liderliğindeki bu Türk boyu 1282'de Menteşe Havzası'na tamamen egemen oldu.

Donanması ile denizcilik faaliyetlerinde ve fetihlerinde bulunan Menteşe Beyliği'nin, Memlüklüler donanma yardımı istediğinde 200 kadar kadırga gönderme vaadinde bulunmaları, deniz gücünün önemini göstermekteydi. Menteşeoğulları 1300 yılında ise Rodos Adası'nı fethetti. Fakat papalığın teşviki ile Sen Jan Şövalyeleri 1314'te adayı geri aldı.

Anadolu'da kurulan II. dönem Türk beylikleri arasında, sıyrılarak en güçlü devlet haline gelen Osmanlılardı. Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezıt döneminde Menteşeoğulları Osmanlı hakimiyetine girdi. 1402 Ankara Savaşı sonrası, Osmanlı'da yaşanan Fetret Dönemi, diğer tüm beyliklerin ve Menteşe Beyliği'nin de Osmanlı'dan kopmasına neden oldu. Fetret Devri'ne son veren Osmanlı padişahı I. (Çelebi) Mehmet döneminde tekrar Osmanlı egemenliğini tanıyan Menteşe Beyliği, 1424'te tamamen Osmanlı Devleti'ne katıldı. Osmanlı'nın Menteşe Vilayeti olarak tarih boyunca yer aldı.

Yaklaşık 200 yıl güneybatı Anadolu kıyılarına hakim olan Menteşe Beyliği'nden kalma en önemli eser ise İlyas Bey Camii'dir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd