Ana içeriğe atla

Menteşe Beyliği Nedir?

Muğla civarında, Menteşe yöresinde kurulmuş, II. dönem Anadolu Türk Beyliğidir. 1243 Kösedağ Savaşı sonrası Moğol istilasından kaçarak Anadolu'nun güneybatısına, Karya'ya (Muğla), yerleştiler. Menteşe Bey'in liderliğindeki bu Türk boyu 1282'de Menteşe Havzası'na tamamen egemen oldu.

Donanması ile denizcilik faaliyetlerinde ve fetihlerinde bulunan Menteşe Beyliği'nin, Memlüklüler donanma yardımı istediğinde 200 kadar kadırga gönderme vaadinde bulunmaları, deniz gücünün önemini göstermekteydi. Menteşeoğulları 1300 yılında ise Rodos Adası'nı fethetti. Fakat papalığın teşviki ile Sen Jan Şövalyeleri 1314'te adayı geri aldı.

Anadolu'da kurulan II. dönem Türk beylikleri arasında, sıyrılarak en güçlü devlet haline gelen Osmanlılardı. Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezıt döneminde Menteşeoğulları Osmanlı hakimiyetine girdi. 1402 Ankara Savaşı sonrası, Osmanlı'da yaşanan Fetret Dönemi, diğer tüm beyliklerin ve Menteşe Beyliği'nin de Osmanlı'dan kopmasına neden oldu. Fetret Devri'ne son veren Osmanlı padişahı I. (Çelebi) Mehmet döneminde tekrar Osmanlı egemenliğini tanıyan Menteşe Beyliği, 1424'te tamamen Osmanlı Devleti'ne katıldı. Osmanlı'nın Menteşe Vilayeti olarak tarih boyunca yer aldı.

Yaklaşık 200 yıl güneybatı Anadolu kıyılarına hakim olan Menteşe Beyliği'nden kalma en önemli eser ise İlyas Bey Camii'dir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi