Hicaz'a Egemen Olan İlk Türk Devleti Kimdir?

Hicaz'a hakim olan ilk Türk Devleti İhşitler'dir (Akşitler). Abbasilerin zayıflaması ile birlikte Mısır'da kurulmuş Tevaif-i Mülük- Türk- İslam devletlerinden biri olan İhşitler, kurucusu Muhammed Bin Togaç döneminde Hicaz'ı fethetti.

İslamiyetin doğduğu kutsal topraklar olarak kabul edilen Mekke ve Medine, Hicaz bölgesi olarak geçer. Kabe'nin bulunduğu bu bölge Türklerin egemenliği altına ilk kez girmiştir.

Hicaz

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar