Ana içeriğe atla

Demokrat Parti Dönemi (1950-1960) İç Gelişmeler Nelerdir?


* Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarıldı (25 Temmuz 1951). Atatürk'ün heykellerine ve manevi şahsiyetine yönelik saldırılara karşı çıkarılan bu kanun ile birlikte; Atatürk'ün resmi dışında devlet dairelerine başka resimlerin asılması ve Türk parasında Atatürk resmi dışında bir resmin kullanılması yasaklandı.

* Türk Devrim Ocakları kuruldu. Atatürk devrimlerinin geliştirilmesi hedeflendi.

* Atatürk'ün naaşı Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşındı.

* Ceza Kanunu'nun 141. ve 142. maddelerinde değişikliklere gidilerek komünizm ile mücadele edildi (3 Aralık 1951).


* 31 Temmuz 1952'de Türk- İş (Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu) kuruldu.

* 1950'den sonra ezan tekrar orjinal haliyle Arapça ile okunmaya başlandı. 1932'de başlayan camilerde Türkçe ezan uygulaması sona erdirildi.


 * Okullarda din dersi zorunlu hale getirildi (21 Ekim 1950). 13 Eylül 1956'da ise Din dersi ortaokulların ders programına girdi.

* Halkevleri kapatıldı (1951).

* Köy Enstitüleri ve Öğretmen Okulları birleştirildi. 6254 sayılı yasa ile Köy Enstitüleri kapatıldı (1954).


 * 1958'de IMF'den ilk defa dış borç alındı.

* ''CHP'nin Haksız Kazançları'nın Hazineye Devri Yasası'' çıkarıldı (1953). CHP'nin mal varlıklarından bir çok taşınmazı  hazineye devredildi. 

* Demokrat Parti'ye oy vermedikleri gerekçesiyle Kırşehir, Nevşehir'e bağlanarak ilçe haline getirildi.

* Demokrat Parti'ye oy vermedikleri gerekçesiyle Malatya il sınırları küçültüldü. Adıyaman bu ilden dışarı çıkarıldı.

* Başbakan Adnan Menderes, 12 Ekim 1958'de; kin ve husumet cephesine karşı milletin vatan cephesi kurması gerektiğini belirtti. Kurulan ''Vatan Cephesi''ne üye olanların isimleri her gün radyodan duyuruldu.


Demokrat Parti
 * Üniversiteler kanununda değişiklik yapılarak profesörlerin siyasete katılması yasaklandı.

* 1960'da Tahkikat Komisyonu kurularak meclis içinde ve dışında iktidara muhalif sesler, tüm muhalefet susturulmaya çalışıldı.

* 1950'de Sınai Kalkınma Bankası kuruldu.

* 1956'da ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) kuruldu.

* 1957'de Erzurum Atatürk Üniversitesi kuruldu.

* Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası çıkarıldı.

* Petrol Kanunu çıkarılarak yabancıların petrol aramasına ve çıkarmasına izin verildi.

* Karayolu yapımına önem verildi. 1950'deki 1600 km'lik sert yol 10 yıl sonra 5400 km'ye çıkarıldı.

* Marshall Yardımı ile alınan kredilerin desteğiyle ithal makinalar alındı. 1940'da 1000 civarında olan traktör sayısı 1952'de 30 katına çıkarıldı.

* Ekip biçilen tarım alanları 1948'de 14.5 milyon hektarken 1956'da 22.5 milyon hektara çıkarıldı.

* Tarımsal artış ile birlikte Türkiye ekonomisi 1954 yılına kadar % 11- 13'lük bir büyüme gösterdi.

* Sağlığa ayrılan bütçe artırıldı. 1950'de 60 milyon TL civarında olan sağlık bütçesi, 1957'de 714 milyon küsür TL'ye çıkarıldı. Veremle mücadele edildi.

* Edebiyatta ''İkinci Yeniler'' ve '' Hisar'' Grubu gibi akımlar ortaya çıktı.

* Hollywood sineması Türkiye'de ilgi görmeye başladı.

* Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kuruldu. Örneğin; Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Ereğli Demir-Çelik Fabrilası, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türk Traktör Fabrikası, Et ve Balık Kurumu.

Demokrat Parti Dönemi (1950-1960) İç ve Dış Gelişmeler VİDEOYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd