Anadolu Selçukluları'nda İlk Tersaneyi Kim, Nerede Yaptırdı?

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti'nde ilk tersane I. İzzettin Keykavus döneminde Sinop'ta inşa edildi.

Sinop Tersanesi'nin geçmişi, Roma dönemine kadar uzanmaktaydı. Aynı anda birçok gemi yapımına müsait olan bu tersanenin yaptırılmasıyla, Türkiye Selçukluları'nın deniz ticaretine önem vermeye başladığı söylenebilir.
 
Sinop

Sinop Tersanesi'ndeki çift dilli kitabe

Yorumlar