Litvinov Protokolü Nedir?

  SSCB'nin 1929'da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sınır komşuları ile imzaladığı protokoldür. Savaşa karşı olan, barış için çalışılması amacı taşıyan protokol Briand-Kellog Paktı'nın yürürlüğe girmesinde etkili oldu. Litvinov Paktı, 9 Şubat 1929'da SSCB, Romanya, Polonya, Letonya, Estonya tarafından imzalandı. Daha sonra Türkiye, İran ve Litvanya da bu barışçıl girişime imza attı.

  Sovyetler, Briand-Kellog Paktı'nın kendilerine karşı kurulmuş bir pakt olduğunu zannediyorlardı. Fakat Fransa'nın Sovyetleri pakta davet etmesi bu düşünceyi değiştirdi. Bundan sonra Sovyetler de Briand-Kellog Paktı'na üye kabul edildi. Hatta bu paktın silahsızlanmaya gereken önemi vermediğini belirterek bu konuda çalışmalar yaptı. Böylece Litvinov Protokolü ortaya çıktı. Sonuç olarak Litvinov Protokolü, Briand-Kellog adlı barışçıl paktı destekleyici bir nitelikle kuruldu.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?