Haçlı Seferleri'nin Sonuçları Nelerdir?

Ekonomik Sonuçlar:

1. Akdeniz ticareti önem kazandı.

2. Doğu- Batı ticareti gelişti.

3. Marsilya, Venedik, Cenova gibi Batı Akdeniz limanları önem kazandı.

4. Anadolu, Suriye, Filistin'deki Türk- İslam şehirleri yakılıp yıkıldı. Ekonomik zarara uğradı.

Siyasi Sonuçlar:

1. Derebeylikler zayıflamaya başladı.

2. Merkezi Krallıklar güçlenmeye başladı.

3. İstanbul'un Türkler tarafından fethi gecikti.

4. Türklerin İslam dünyasındaki önemi arttı.

5. Anadolu türk siyasi birliğinin kurulması gecikti.

6. Türklerin Avrupa fetihleri gecikti.

7. Bizans'ın Anadolu'daki varlığı iyice azaldı.Dinsel Sonuçlar:

1. Kudüs ve diğer kutsal yerler Türk-İslam devletlerinde kaldı.

2. Kilise ve Papalık güven kaybetti. Bu durum ileride Reform'a neden oldu.

3. Hristiyan ve İslam toplumları birbirini yakından tanıdı.

Sosyal-Kültürel- Teknik Sonuçlar:

1. Doğu ve toplumları arasında etkileşim arttı.

2. Hristiyanlar barut- pusula ve matbaayı öğrendiler.

NOT

BARUT_____ Derebeyliklerin yıkılmasında

PUSULA______Coğrafi Keşiflerin başlamasına

KAĞIT ve MATBAA____ RÖNESANS ve REFORM hareketlerine NEDEN OLDU.
Yorumlar