Ana içeriğe atla

Orta Çağ Avrupası'nda Sosyal Sınıflar Nelerdir?

Sırasıyla Asiller, Rahipler, Burjuvalar, Köylüler (Serfler) Orta Çağ Avrupası'nın sosyal sınıflarıdır.

 1- ASİLLER:

Dönemin en ayrıcalıklı sınıfıdır. En üstte ise senyör adı verilen derebeyleri vardır. Senyörlerin en büyüğü ise kraldır. Derebeylerden sonra ise dükler, kontlar, baronlar, vikontlar, şövalyeler gelir. Asillerin her türlü hakkı vardır. Siyasal ve askeri olarak nüfuzlu kimselerdir. İngiliz Kral Yurtsuz John 1215'de Magna Carta'yı asillerin baskısıyla kabul etmiştir. Bu durum asillerin güçlerinin kanıtıdır.

2- RAHİPLER:

Asillerden sonra en ayrıcalıklı sınıftır. Papaya bağlı olarak çalışırlar, kilisenin sahip olduğu topraklarda senymrler gibi yaşarlardı. Toprakları sayesinde zenginleşmişlerdi. Vergi vermezler, askerlik yapmazlardı. Din ve devlet işlerini birlikte yürütmüşlerdi.

3- BURJUVA

''Kentli'' anlamında kullanılır.  Kasaba ve şehirlerde oturur, ticaret ve sanayi ile uğraşırlardı. Senyörlere ödedikleri vergileri sayesinde himaye edilirlerdi. Ekonomik haklara sahip olan orta Çağ'ın orta direk sınıfı Burjuvalar, sosyal-siyasal ve hukuksal bir çok haktan yoksundular. Ayrıca henüz çok zengin değillerdi. Zengileşmeleri Yeni Çağ'da Coğrafi Keşifler ile birlikte başlayacaktı. Onlar da böylece sosyo-ekonomik-siyasal-hukuksal bir evrim geçireceklerdi.

4- KÖYLÜLER (SERFLER):

En zor şartlar altında yaşayan, en alt sınıftır. Orta Çağ'da köylü iki sınıfa ayrılmıştı: Serf adı verilen köylülerin hiç bir hakları yoktu. Bunlar efendilerinin tarlalarında çalışır, kazançlarını onlara verirdi. Toprakla beraber alınıp satılırdı. Serbest yani özgür köylü ise ekip biçtikleri topraklarda mahsülün bir kısmını senyöre vergi olarak verirlerdi. Malları çocuklarına miras kalabilirdi. İstedikleri yere göç edebilirlerdi. istedikleri gibi  çalışırlardı. 


 

Yorumlar

 1. Orta Çağların kaç döneme bölündüğü ve her dönemin hangi yıllar arasında olduğunu bir türlüü anlayamadım.Örneğin erken orta çağlar hangi seneler arasıdır;Yüksek veya gerçek orta çağlar hangi yılardır; geç orta çağlar hangi yıllardır??????

  YanıtlaSil
 2. Orta çağlar dönemleri şartlıdır çeşitli tarihçilere göre az da olsa farklılıklar vardır.İstanbul'un fethi şartlı olarak gerçek orta çağların sonu olarak tarihçilerce kabul edilmiştir.Bende bu görüşü kabul ediyorum. 29 mayıs 1453 tarihinde bir günde orta çağların sonu gelmemiştir.Tarihi dönemlerin snu tedricen gelir.Bu tarihten sonraki döneme geç orta çağlar denir benim anlayışıma göre

  YanıtlaSil
 3. Orta çağlar dönemleri şartlıdır çeşitli tarihçilere göre az da olsa farklılıklar vardır.İstanbul'un fethi şartlı olarak gerçek orta çağların sonu olarak tarihçilerce kabul edilmiştir.Bende bu görüşü kabul ediyorum. 29 mayıs 1453 tarihinde bir günde orta çağların sonu gelmemiştir.Tarihi dönemlerin sonu tedricen gelir.Bu tarihten sonraki döneme geç orta çağlar denir benim anlayışıma göre.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ahmet Bey; başlıkta bahsi geçen Orta Çağ kavramı, sizin derinlemesine bakış açınızdan ziyade bir durumu ortaya koymaktadır. Burada amaç sosyal sınıflaşma kavramını, Orta Çağ'ın genelinde bilgi seviyesi alt grup olan öğrencilere sezdirmek amaçlıdır.tarih sizinde sezdirdiğiniz üzere bir oldu bitti değil, bir süreçtir.Fikirlerinize katılıyorum efendim. Fakat amacımız dediğim gibi sınıflaşma faktörünü alt grup bilgi seviyesindekilere aktarmaktır. Yorumlarınız ve uyarılarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla.

   Sil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd