Ana içeriğe atla

Balkan Antantı Nedir?

Balkan Antantı

Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya dışişleri bakanları tarafından Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 9 Şubat 1934'te, Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikaları karşı sınırları koruma amacıyla imzalanan anlaşmadır.

Türkiye, bağımsızlığını kazandığı 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması sonrası, Atatürk'ün ''Yurtta sulh, cihanda sulh (barış)'' ilkesi çerçevesinde hareket etti. Yunanistan ile Lozan'da konuşulan ''Nüfus Mübadelesi'' sorununu çözdükten sonra karşılıklı dostluk anlaşmaları imzaladı. Hatta Türkiye, 1923-1930 arası dış politikada Arnavutluk, Bulgaristan, Yugoslavya gibi Balkan devletleriyle de dostluk anlaşmaları imzalayarak barışçı politikalar güttüğünü kanıtladı.

Bütün iyi niyetli gelişmelere karşın Nazi Almanyası ve faşist yapıdaki İtalya yayılmacı politikaları ile Balkan ülkelerini tehdit etmekteydi. İşte Balkan Antantı bu tehditlere karşı Türkiye'nin öncülüğünde kuruldu. Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Türkiye Atina'daki antant ile güç birliği oluşturdu.

Balkan Antantı, ülkelerin Balkanlar'da sınırlarını revizyonist devletlere karşı korumak amaçlı alınmış bir tedbir, Balkanlar'da kalıcı barışın sağlanması için atılmış bir adımdı. Antanta göre; taraflar birbirine danışmadan herhangi bir Balkan devleti ile birlikte siyasi harekette bulunmayacak, anlaşma yapmayacaktı. Balkan ülkeleri birbirine saygı göstereceklerdi. Balkanlı olmayan bir devletin saldırısına karşı alınacak önlemler saklı tutulacaktı.

Türkiye, Balkan Antantı ile batı sınırlarının güvenliğini sağlamış oldu. Bulgaristan, Romanya ile sınır sorunları yaşadığı için ki Dobruca bölgesini almaya çalışıyordu,  Arnavutluk ise italya ile yakınlığından dolayı antanta katılmadı. Ayrıca İtalya, antantı bozmak amacı ile siyasi adımlar attı. Arnavutluk'u işgal ederek antanta gözdağı verdi. Almanya da ekonomik etkisi ile boş durmadı. Nihayetinde Yugoslavya 1937 yılında Bulgaristan ile dostluk anlaşması yapınca antantın dağılması amaçlı temeller atıldı. II. Dünya Savaşı başladıktan sonra ise 1940 yılı içerisinde Balkan Antantı tarihe karıştı.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl