Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları Kimlerdir?


1- OSMAN BEY (1281- 1324? 1326?)

2- ORHAN BEY (1324?- 1326?- 1362)

3- I. MURAT (1362-1389) (Hüdavendigar, Bey)

4- I. BAYEZID (1389- 1402) (Yıldırım, Sultan)

FETRET DEVRİ: (1402- 1413) (Fasıla-i Saltanat, padişahsız dönem)

5- I. MEHMET (1413-1421) (Çelebi)

6- II. MURAT (1421-1451) (Sultan)

7- II. MEHMET (1451-1481) (FATİH SULTAN)
NOT: Osman Bey, Osmanlı Beyliği'nin kurucusudur.
 
NOT: Orhan Bey, Osmanlı  Beyliği'ni, Osmanlı Devleti'ne dönüştüren, kurumsallaştırmaya başlayan padişahtır.

NOT: Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nin son, Yükselme Dönemi'nin ilk padişahıdır.

Yorumlar