Cevat Paşa Kimdir?

Osmanlı zamanında Genelkurmay Başkanı, Harbiye Nazırı (Savaş Bakanı), Çanakkale Cephesi’nde ‘’18 Mart Kahramanı’’, TBMM milletvekillerindendir.

İsmail Cevat Paşa (Çobanlı), 1870’de İstanbul’da doğdu. Erkan-ı Harbiye Mektebi’ni bitirerek kurmay yüzbaşı oldu. Trablusgarp ve Balkan Savaşları’na katıldı. I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale, Galiçya, Filistin cephelerine katıldı.
Albay Cevat Bey

Cevat Bey, 10 Ağustos 1914’te Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Komutanı oldu. Hayatının geri kalan kısmında kendisine şanlı, şerefli bir askeri hayat sunacak olan görevine başlamış oldu. Bu görevi Mirliva Emin Paşadan aldı. Kurmay Albay olan Cevat Bey daha sonra tekrar 1.Ferik (Orgeneral) oldu. Zaten daha önceden de bu rütbeye yükselmişti. Ama 1909’da Tasfiye-i Rütep kanunuyla rütbesi yarbaylığa indirilmişti. Çanakkale muharebelerinde Müstahkem Mevki Komutanı olan Cevat Bey boğazın kıyı savunmasında sorumluydu. Deniz savaşlarındaki yeri tartışmasız olan Cevat Bey 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşındaki başarılarından dolayı 18 Mart Kahramanı unvanını aldı. 

Mondros Mütarekesi’nin hemen ardından 3 Kasım 1918’de İstanbul’da Genelkurmay Başkanlığı’na getirildi. 19 Aralık 1918’de Harbiye Nazırı oldu. İtilaf Devletleri’nin baskısı üzerine 21 Ocak 1920’de Harbiye Nazırı Cemal Paşa (Mersinli) ile birlikte istifa ettirildi.

15 Mart 1920’de İngilizler tarafından tutuklanarak Malta Adası’na sürgüne gönderildi. Ekim 1921’de serbest bırakıldıktan sonra Ankara’ya gitti. 9 Şubat 1922’de Elcezire Cephesi Komutanlığı’na atandı. 1923’te TBMM’ye Elazığ milletvekili olarak girdi. Bir yıl sonra M. Kemal’in isteği üzerine milletvekilliğinden ayrılarak orduda kaldı. 1935’te askerlikten ayrıldı. 13 Mart 1938’de İstanbul’da öldü.
Tasvir-i Efkar- 29 Ekim 1915

Yorumlar