Ana içeriğe atla

Berlin Buhranı 1948-1972 (Özet)

     Özellikle 1948'de SSCB'nin Berlin Ablukası ile Berlin'e diğer müttefik ülkeleri almaması ile başlayan, Soğuk Savaş Dönemi boyunca SSCB- ABD arasındaki Berlin ile ilgili siyasi anlaşmazlıklar ve gerilimler sürecine Berlin Buhranı (Bunalımı) denir. Özellikle 1948'den 1972 Doğu ve Batı Almanya'nın anlaşmasına kadar süren süreçtir. Batılı Devletlerin (ABD-İngiltere-Fransa) Almanya'daki işgal alanlarını birleştirmesi (Trizonia) ve SSCB'den bağımsız kararlar alması ile başlayan buhranın adıdır. 

   SSCB ise 24 Haziran 1948 ile 12 Mayıs 1949 tarihleri arasında Batılı ülkeleri Berlin'den atmak amacı ile Berlin'e giriş ve çıkışları yasakladı. Bu olaya ise Berlin Ablukası denir. ABD ablukayı havadan yardı. Batı Berlin'e havadan her türlü yardım malzemesi götürdü. Bu abluka ile müttefik devletlerin birlikteliği çöktü. Bu olay Soğuk Savaş Dönemi'ne girildiğinin net bir kanıtı oldu. 1949'da Almanya Doğu ve Batı diye ikiye ayrıldı. Doğu Almanya'da SSCB yanlısı Demokratik Almanya, Batı Almanya'da ise ABD- İngiltere- Fransa yanlısı Federal Almanya kuruldu. Almanya toprakları ve dörtlü işgalin merkezi Berlin Soğuk Savaş Alanı haline geldi. 


   Dönem boyunca ABD Batı Berlin'e büyük maddi yatırımlar yaptı. SSCB işgal alanının tam ortasında, Berlin'in batısında tabiri caiz ise "parlayan kapitalist yıldız" yarattı. ABD, Federal Almanya'ya nükleer silah sistemi getireceğini duyurdu. SSCB, Batı Berlin'in silahsızlandırılmasını istedi. Yoksa tüm Berlin'i  Doğu Almanya'ya katacağını duyurarak ultimatom verdi. İlişkiler iyiden iyiye gerildi. Böylece 1956'da Berlin Buhranı büyüdü. 1961'de en gergin dönemini yaşadı. SSCB 1961'de ünlü Berlin Duvarı'nı örülmesi kararını aldı. Nihayetinde Yumuşama döneminde SSCB ve ABD olumlu görüşmeler yaptı. 1972'de Doğu ve Batı Almanya arasında yapılan anlaşmalar ile Berlin Bunalımı sona erdi. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması ise Soğuk Savaş Dönemi'nin sonuna gelindiğinin habercisi oldu.

Konu ile İlgili AYRINTILI Bilgi ve KAYNAKÇA İçin BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/berlin-buhrani-nedir-berlin-ablukasi-ve.html
Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl