Anti-Komintern Paktı Nedir?

   25 Kasım 1936'da, II. Dünya Savaşı öncesinde yayılmacı politikalar ile dünyada tedirginliğe neden olan Almanya ve Japonya'nın, Sovyetler Birliği'ne karşı imzaladığı garantörlük anlaşmasına Anti-Komintern Pakt denir. İtalya, 6 Kasım 1937'de anlaşmayı imzalayarak pakta dahil olmuştur. Böylece Berlin- Roma-Tokyo Mihver Bloku kurulmuştur.  Almanya ve Japonya yayılmacı politikalarına karşı SSCB'yi bir tehdit olarak gördüler. Ayrıca Sovyet komünizmine karşıydılar. İki ülkenin siyasi çıkarları, kendilerini ortaklığa götürdü. Bu ortaklığa İtalya da katılınca, Üçlü Mihver (Eksen) Blok kurulmuş oldu.

   Anti-komintern Pakt'a 1939'da İspanya ve Macaristan katıldı. Slovakya, Danimarka, Finlandiya gibi ülkeler de pakta imza attı. Türk- Alman Dostluk Paktı kapsamında Türkiye 1941'de pakta gözlemci sıfatı ile katıldı.

  Paktın kurulmasındaki temel amaç komünizme karşı ortak hareket etme çabası; Komünist enternasyonalin burjuvaziyi ve devlet kavramını ortadan kaldırmak için uluslararası Sovyet Cumhuriyeti yaratma girişimine bir tepki idi. Pakta üye ülkeler, komintern yapının faaliyetlerine karşı birbirlerine yardımcı olacaklarına dair söz verdiler. Paktın en önemli sonucu ise Faşist-Mihver yapının doğuşu oldu.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar