İzmir Harp Oyunları (1924) Nedir?


   15-22 Şubat 1924 tarihleri arasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat liderliğinde tertip edilen, İstiklâl Savaşı'ndaki tüm komuta kademesinin katıldığı, yapılan toplantıda önemli devrim kararlarının alındığı, askeri taktik geliştirme oyunlarına İzmir Harp Oyunları denir. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ve Mareşal Fevzi Paşa yönetiminde uygulanmıştır. 

   Gazi Paşa'nın bütün silah arkadaşları hazır bulunmuştur. M. Kemal Paşa bu etkinliği "İzmir Büyük Komutanlar Toplantısı" diye adlandırmıştır. 14 Şubat'ta İzmir Orduevinde toplanan komutanlara harp oyunu dağıtılmıştır. 24 saatte görevlerin cevaplandırılması ve üzerinde konuşmalar yapılması kararlaştırılmıştır. Oyunda son dönemde dış politikada yaşanan gelişmeler konu edilmiş; oyun, diktatör Mussolini idaresindeki İtalya ile mağlup Yunanistan'ın yeniden ihtirasa kapılarak Türkiye aleyhine ittifak ettikleri varsayımına dayandırılmıştır. 

  İzmir'deki toplantılar ve oyunlar hem dış politikada hem de iç politikada önemli gelişmelere neden olmuştur. İzmir Harp Oyunu sonucunda İzmir'in müstahkem mevki haline getirilmesi kararlaştırılmıştır. Roma ve Atina'dan gelen çatlak sesler kesilmiştir. 3 Mart 1924'te yapılan birçok devrim, burada yapılan toplantıda konuşulmuş ve karara bağlanmıştır.

Derleyen: Ali ÇİMEN

İzmir Harp Oyunları Toplantısı-1924
Kaynakça:

Fatih ÖZKURTMustafa Kemal Atatürk Döneminde İcra Edilen Askeri Manevra ve Tatbikatlar (1909-1938),Doktora Tezi, T.C. Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Ens. Tarih Ana Bilim Dalı Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Bilim Dalı Konya 2013.

Yorumlar