Ana içeriğe atla

Akhisar Mıntıkası Manevrası: İstiklâl Savaşı Sonrası İlk Manevra

   Lozan Barış Anlaşması Görüşmelerinin kesintiye uğradığı bir dönemde, İstiklal Savaşı sonrası 4-5 Şubat 1923'te, 14'üncü Kolordu tarafından yapılan askeri manevraya Akhisar Mıntıkası Manevrası denir. Akhisar Manevrası, Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrasındaki ilk askeri manevra olması ve Lozan'da çözümsüzlüğün yaşandığı bir dönemde olması gibi nedenler yüzünden kayda değerdir.

  Akhisar Manevrası; Fevzi (Çakmak), Fahrettin (Altay), İsmet  (İnönü) Paşalar ve Kurmay Albay Salih (Omurtak) tarafından kontrol edildi. 14'üncü Kolordu'ya bağlı birlikler; kırmızı grup Kayışlar İstasyonunda ve mavi grup ise Hamidiye köyünde konuşlandı. Başkomutan Mustafa Kemal ve eşi Latife Hanım, Akhisar halkı ile birlikte Kayalıoğlu istasyonu yakınlarında kurulan seyyar bir kolordu merkezinden tatbikatı izledi.

 DİKKAT→ Lozan görüşmeleri devam ederken Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 14 Ocak 1923'te yurt gezisine çıkmıştır. Sırasıyla Eskişehir, İzmit, Bilecik, Bursa, Manisa, İzmir, Balıkesir, Uşak ve çevre ilçeleri ziyaret etmiştir. Paşanın Batı Anadolu gezisi, 20 Şubat 1923 tarihinde sona ermiştir. Ayrıca gezi sırasında İzmir'de 29 Ocak 1923'te Latife Hanım ile nikah kıyan Gazi Paşa, yurt gezisine eşi ile birlikte devam etmiştir. Annesi Zübeyde Hanım'ı bu dönemde kaybeden (14 Ocak) Gazi Paşa, cenaze törenine katılamamış fakat annesinin Karşıyaka'daki mezarını 27 Ocak günü ziyaret etmiştir. 17 Şubat'ta da İzmir İktisat Kongresi'ne katılmıştır.

Derleyen: Ali ÇİMEN
Latife hanım ve M. Kemal Paşa
Kaynakça: 


Fatih ÖZKURTMustafa Kemal Atatürk Döneminde İcra Edilen Askeri Manevra ve Tatbikatlar (1909-1938),Doktora Tezi, T.C. Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Ens. Tarih Ana Bilim Dalı Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Bilim Dalı Konya 2013.

Yorumlar

 1. ''Gazi Paşa Kumandanımız Akhisar'da,

  Seyahate Paşa Hazretlerinin Refikaları Hanımefendi de iştirak etmektedir.  Akhisar (Saruhan), 5 Şubat (suret-i mahsusda gönderdigimiz muhabirimizden) Paşa Hazretleri ve Refıkası seyahatlerini hamilen dün gece yarısından sonra saat üç buçukta İzmir'den hareket eden trenle sabahleyin saat onda Manisa ile Akhisar arasındaki Kabaklı İstasyonu'nagelmiş ve burada Paşa Hazretlerini istikbâle çıkan halk ile kısa bir musahabede bulunmuştur. İstasyonda kurbanlar kesilmiş, mektepliler tarafından tezahüratta bulunulmuştur.  Tren saat II de Çiftlik İstasyonu'na gelmiş ve Başkumandanımız burada kıtaat-ı teftiş etmişlerdir. Askerin geçit resmi ve üç saat devam eden manevrası mumaileyhde iyi bir intiba' bırakmıştır.. Paşa Hazretleri saat üçbuçukta Akhisar'a vasıl olmuşlardır. Akhisar bu havalide yangından yegâne masun kalmış güzel bir kasabadır. Akhisarlılar istasyondan itibaren fevkalâde parlak tezahürat ile karşılamışlar, kurbanlar kesmişler, buketler takdim etmişler, tak-ı zaferlerle Başkumandanımızı tebcil etmişlerdir.

  Akşam Türk Ocağı'nda belediye tarafından bir ziyafet verilecek, saat sekizde de hazırlanacak bir müsamerede musahabede bulunacaktır. Yarın sabah buradan hareketle akşam Balıkesir'e muvasalatı mukarrer bulunuyor. Paşa Hazretlerinin seyahatlerine işitirak etmekte olan Refıkaları Hanımefendi teftiş esnasında başına şal örtü, bir süvari elbisesi ile çizme giymiş olarak, bulunuyorlar, halk tarafindan saadet temennisiyle karşılanıyorlardı.''
  Yrd. Doç. Dr. Selami Kılıç,BATI ANADOLU GEZİSİ ESNASıNDA MUSTAFA KEMAL PAŞA'YI
  KARŞILAMA TÖRENLERİ adlı makaleden alınmıştır.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi