Ana içeriğe atla

Ege Manevraları (1937) Nedir?

    8- 15 Ekim 1937'de, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Batı Anadolu kıyılarında, çıkması olası II. Dünya Savaşı tehlikesine karşı yapılan askeri tatbikata Ege Manevraları denir. Tatbikatta denizden gelebilecek olası saldırılara ve çıkarma harekatlarına karşı askeri savunmalar yapılmıştır. İzmir, Kuşadası, Aydın, Söke, Aziziye civarındaki sahada uygulanmıştır.

   Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 2. Ordu Müfettişi Orgeneral İzzettin Çalışlar ve üst düzey komuta kademesi tatbikatı takip etmişti. Cumhurbaşkanı Atatürk de İsmet İnönü, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu ve diğer devlet kademesi ileri gelenleri ile tatbikatı baştan sona takip etmiştir. Prof. Dr. Afet İnan da katılan misafirler arasındadır.


Ege Manevraları- Ekim 1937
  Mavi tatbikat grubu İzmir ve Kuşadası'ndan asker çıkarması yapmış; kırmızı grup ise bunlara karşı savunma yapmıştır. Seferihisar'dan Küçük Menderes Nehri'ne kadar bir alanda cephe kurulmuştur. 10 Ekim'de başlayan saha harekatı, 13 Ekim'de mavi kuvvetlerin üstünlüğü ile sonuçlanacaktı. Tatbikatı başarılı taktikler ve harp oyunları kullanan Korgeneral Mustafa Muğlalı'nın komutasında mavi (düşman) grup kazanıyordu. Askeri teamül (gelenek) gereği kırmızı (dost) grubun kazanması gereken maneveralarda, ilk kez teamüller dışına çıkılması durumu gözlenmişti. Fakat teamüllerin yerine gelmesi açısından komutadan Mustafa Muğlalı çekilmiş ve kırmızı grup mağlubiyetten kurtulmuştur. 

   Ege Manevraları, Muğlalı'nın askeri itibarını arttıran tatbikat olmuştur. Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen de manevralara, son sürat 400 kilometre hız yapabilen uçaklarla İzmir'e gelerek katılmıştır. Kuşadası ve Söke Ovası'ndaki harp oyunları ve Türk Ordusunun disiplini, büyük dünya savaşı öncesi dost ve düşman tüm dünya kamuoyuna gösterilmiştir. Atatürk' göre Ege Manevraları, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve İran'ın Rus bölgeleri olduğu biçiminde konuşan Stalin'e verilen bir cevaptır. Yine Atatürk'e göre, Almanya'nın yayılmacı politikası ile ortaya çıkan tehditlere karşı bir hazırlıktır. Atatürk döneminde yapılan en büyük çaptaki manevralardan biridir.

NOT→ Cumhurbaşkanı Atatürk,  Ege Manevraları sırasında Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nı (9 Ekim 1937) açmıştır.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN


Akşam Gazetesi- 7 Eylül 1937


Kaynakça:

→Akşam Gazetesi, 7 Eylül 1937.

→Akşam Gazetesi, 13 Teşrinievvel (Ekim) 1937.

→Atatürk'ün Askeri Fotoğrafları→ BKZ. MEB.↴
https://www.meb.gov.tr/ataturk/Fotograflar/Askeri


Fatih ÖZKURTMustafa Kemal Atatürk Döneminde İcra Edilen Askeri Manevra ve Tatbikatlar (1909-1938), T.C. Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Ens. Tarih Ana Bilim Dalı Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Bilim DalıDoktora Tezi, Konya 2013.

→Ali İhsan KURTULAN, Cumhuriyetin ilk Yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı Harp Oyunları ve Askeri Manevralar, T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI- Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2010. 






Yorumlar

 1. ''Manevraya iştirak edecek kıtaların demiryolu nakliyatı, kıtalara verilmesi
  zaruri nakliye vasıtaları, akaryakıt ve yağların tedariki, karargâhlar ve Harekât
  Müdürlüğü için gerek duyulan giderler için ödenek, 125.000 lira olarak hesaplanmış
  ancak bu miktarın karşılanamayacağı göz önüne alınarak tasarrufa gidilmiştir.Bunun için de kıtaların naklinde demiryolu masraflarını azaltabilmek esas
  alınarak kıtalar demiryolu boyunca yürütüldükten sonra trene bindirilmiş veya
  toplanma bölgelerine yolda trenlerden indirilerek yürütülmüşlerdir. Böylece
  manevranın maliyeti 95.000 liraya indirilmiştir.'' Kaynak: 2'nci Ordu Tarihçesi

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl