Ana içeriğe atla

Pikardi (Picardie) Manevraları ve Mustafa Kemal / Özet

   Fransa'nın başta Almaya olmak üzere tüm dünyaya askeri gücünü gösterdiği, gövde gösterisi yaptığı askeri manevralara (17-21 Eylül 1910) Pikardi (Picardie) Manevraları denir. Osmanlı Devleti adına Binbaşı Ali Fethi (Okyar), Binbaşı Selahaddin ve Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mustafa Kemal (Atatürk)  Beyler gözlemci sıfatı ile katılmışlardır.

    Pikardi'de yaklaşık 60 bin askerle yapılan tatbikatta ilk kez bir manevrada savaş aracı olarak uçaklar ve balonlar denenmiştir. Ayrıca yine ilk kez Fransız topçusu 30 topu aynı anda kullanmak sureti ile yoğun atışlarda bulunmuştur.   Kolağası Mustafa Kemal Bey, Pikardi Manevraları sonrası, I. Dünya Savaşı'nın yakın bir zamanda çıkacağını ve Osmanlı'ya da bu savaşın etki edeceğine dair bir raporu, arkadaşları ile birlikte hazırlayarak Osmanlı Harbiye Vekaleti'ne sunmuştur. Bu kadar büyük hazırlıkların yapılması, Osmanlı kurmaylarının savaş kokusu almasına neden olmuş ve  kurmaylar Osmanlı'yı derhal önlem alması konusunda uyarmıştır.

  Mustafa Kemal Bey, manevralar bittikten ve Osmanlı genelkurmayına sunulacak olan rapor hazırlandıktan sonra, o dönem Paris Askeri Ateşesi olan Harbiye'den yakın arkadaşı Ali Fethi Bey ile Fransa başta olmak üzere Belçika, Hollanda, İsviçre gezisi yapmıştır. Bu gezi ile birlikte Mustafa Kemal Avrupa'daki askeri, teknik gelişmeleri yakından görmüş ve askeri deneyimlerini artırmıştır.

Konu ile ilgili AYRINTILI ANLATIM, TARTIŞMALAR ve Kaynakça için BKZ.↴

Pikardi (Picardie) Manevraları ve Mustafa Kemal↴


Derleyen: Ali ÇİMENPikardi Manevrası Krokisi
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay