Gaziantep Manevrası (1938) Nedir?

   Hatay Sorunu ile doğan problemlerin çözümünü hızlandırmak, dünya kamuoyuna gözdağı vermek gibi amaçlar ile  9-14 Eylül 1938'de düzenlenen askeri tatbikata Gaziantep Manevrası denir. Atatürk döneminde yapılan son manevra Gaziantep Manevrasıdır.

  7. Kolordu Komutanlığı idaresinde yapılan manevralar; mavi grubun tarafsızlığını yeşil grup lehine bozması üzerine kurgulanmıştır. Buna göre;mavi grup, Halep-Malatya-Urfa-Siverek-Çermik yönünden ilerlemiş, Osmaniye-Çermik-Fırat Nehri-Tohma Suyu hattına ulaşmıştır. Kırmızı grup ise mavileri baskınla çevirmiş ve onları Gaziantep'in güney sırtlarına atmıştır.

  Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve komuta kademesi harekatları yakından takip etmiştir. Cumhurbaşkanı Atatürk, sağlık problemleri nedeniyle Gaziantep Manevralarına katılamamıştır.
  
  Hatay'ın bağımsızlığını ilan ettiği, Türk ordu unsurlarının Hatay'da bulunduğu süreçte Gaziantep Manevraları, Fransa'ya ve mandası Suriye'ye askeri gücün hazır olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Hatay Sorunu ile ilintili olması bakımından Gaziantep Manevrası  tarihi açıdan kayda değerdir.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN
Türk Ordusu Hatay'da- 5 Temmuz 1938


Kaynakça:

Fatih ÖZKURTMustafa Kemal Atatürk Döneminde İcra Edilen Askeri Manevra ve Tatbikatlar (1909-1938), T.C. Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Ens. Tarih Ana Bilim Dalı Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Bilim DalıDoktora Tezi, Konya 2013.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?