Ana içeriğe atla

Cumalı Manevrası ve M. Kemal'in Cumalı Ordugâhı Kitabı / Özet

   Süvari alaylarının yapacağı eğitim etkinlikleri, savaş oyunları ve tatbikatlar için Osmanlı döneminde (30 Ağustos- 7 Eylül 1909) düzenlenen ve Kolağası Mustafa Kemal Bey'in de katıldığı manevraya Cumalı (Köprülü) Manevrası denir. Atatürk, "Cumalı Ordugahı bu manevradaki askeri uygulamaları ve askeri stratejileri konu alarak yazmıştır.

    Mustafa Kemal ve Fevzi (Çakmak) Beylerin tanıştıkları ve dostluklarının başladığı yer de manevraların yapıldığı Cumalı Ordugâhıdır. Cumalı Ordugâhı (Askeri Kışlası) Atatürk'ün kendi deyimi ile askerlik yaşamının gerçek başlangıcıdır. Ayrıca Cumalı Manevrası kendisinin katıldığı ilk büyük manevra olması bakımından önem taşır. Zira II. Abdülhamit döneminde uzun bir süre bu manevralar tertip edilmemişti.

   Cumalı Manevrası, süvari (atlı) birliklerin eğitim yetersizliklerini gidermek amacıyla düzenlendi. 7 aşamada olacak biçimde manevralar tertip edildi. Her bir aşamada süvari birliklerine taarruz, müdafaa, harp oyunu taktikleri çerçevesinde manevralar yaptırıldı. Hatta atları müzik sesine alıştırmak için süvari birlikleri mızıka birliğinin önünden geçirildi.

   3'üncü Ordu Kurmay Başkanlığı maiyetinde manevraları denetlemek amacıyla bulunan Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mustafa Kemal Bey, manevraların düzeni, uygulaması ve kritiği süreçlerinde işin içinde oldu. Yaptığı eleştiriler ve ortaya koyduğu taktikler ile üstlerinin takdirini kazandı. Manevra sırasında tuttuğu notları, askeri teorik bilgileri, manevraya katılmayan arkadaşlarının da istifade etmesi için Cumalı Ordugahı adı ile kitaplaştırdı. Kitap 1909'da, Selanik'te basıldı. 

  Cumalı (Köprülü) Manevraları, onun önemli bir askeri taktisyen ve komutan olmasında önem arz etmiştir. Kendi deyimi ile askerlik yaşamı şimdi başlamıştır.

Konu ile ile ilgili AYRINTILI Anlatım ve Kaynakça İçin BKZ.↴

Cumalı Manevrası ve Atatürk'ün Cumalı Ordugâhı Kitabı↴


Derleyen: Ali ÇİMEN


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd