Ana içeriğe atla

Trakya Manevraları (1937) Nedir?

   Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak komutasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Doğu Trakya yöresinde, 17-20 Ağustos 1937'de yapılan askeri tatbikata "Trakya Manevraları" denir. Çıkması muhtemel II. Dünya Savaşı tehlikesine karşı Türk Ordusunun yaptığı askeri bir hazırlıktır. Tatbikat Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere Tekirdağ'ı da kapsamıştır. 

   Türk askeri birlikleri 100 adet uçak ve çaplı toplarla tatbikatta yer almıştır. Tekirdağ Limanı'na demirleyen Türk Donanmasına ait birçok gemi de tatbikatta hazır bulunmuştur. Trakya Manevraları, Atatürk döneminde yapılan en büyük çaptaki manevralardan biridir.

   Manevra karargahının kurulduğu Babaeski'de, Fevzi Paşa ile birlikte Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet İnönü gibi üst düzey devlet görevlileri ve komuta kademesi hazır bulunmuştu. Tatbikatı; Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'na üye Yunanistan, Bulgaristan, Irak, İran gibi komşu ülkelerin komuta kademeleri de davetli olarak takip etmişti. Tatbikatın sonunda, ordu personeli Tekirdağ'ın Saray ilçesinde resmi geçit yapmıştı. Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen de tatbikata katılanlar arasındaydı.

   Bölgenin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) ve Balkan Savaşlarının yaşandığı coğrafya olması; yörede savaşların yaşandığı dönemden itibaren savunma tabyalarının ve sonrasında Çakmak Hattı'nın kurulması; büyük dünya savaşı riskinin karadan ülkeye sıçrayabileceği ilk yer olabileceği düşüncesi gibi nedenlerle Trakya yöresi askeri tatbikat- manevra bölgesi seçilmişti.


Hazırlayan: Ali ÇİMEN


Atatürk ve İnönü- Trakya Manevraları- 17-20 Ağustos 1937

Kaynakça:

→Atatürk'ün Askeri Fotoğrafları→ BKZ. MEB.↴
https://www.meb.gov.tr/ataturk/Fotograflar/Askeri

→1937 Trakya Manevraları, Gazete Trakya, 21 Eylül 2011 Çarşamba.


Fatih ÖZKURTMustafa Kemal Atatürk Döneminde İcra Edilen Askeri Manevra ve Tatbikatlar (1909-1938), T.C. Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Ens. Tarih Ana Bilim Dalı Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Bilim DalıDoktora Tezi, Konya 2013.

→Ali İhsan KURTULAN, Cumhuriyetin ilk Yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı Harp Oyunları ve Askeri Manevralar, T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI- Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2010. Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay