Trakya Manevraları (1937) Nedir?

   Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak komutasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Doğu Trakya yöresinde, 17-20 Ağustos 1937'de yapılan askeri tatbikata "Trakya Manevraları" denir. Çıkması muhtemel II. Dünya Savaşı tehlikesine karşı Türk Ordusunun yaptığı askeri bir hazırlıktır. Tatbikat Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere Tekirdağ'ı da kapsamıştır. 

   Türk askeri birlikleri 100 adet uçak ve çaplı toplarla tatbikatta yer almıştır. Tekirdağ Limanı'na demirleyen Türk Donanmasına ait birçok gemi de tatbikatta hazır bulunmuştur. Trakya Manevraları, Atatürk döneminde yapılan en büyük çaptaki manevralardan biridir.

   Manevra karargahının kurulduğu Babaeski'de, Fevzi Paşa ile birlikte Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet İnönü gibi üst düzey devlet görevlileri ve komuta kademesi hazır bulunmuştu. Tatbikatı; Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'na üye Yunanistan, Bulgaristan, Irak, İran gibi komşu ülkelerin komuta kademeleri de davetli olarak takip etmişti. Tatbikatın sonunda, ordu personeli Tekirdağ'ın Saray ilçesinde resmi geçit yapmıştı. Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen de tatbikata katılanlar arasındaydı.

   Bölgenin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) ve Balkan Savaşlarının yaşandığı coğrafya olması; yörede savaşların yaşandığı dönemden itibaren savunma tabyalarının ve sonrasında Çakmak Hattı'nın kurulması; büyük dünya savaşı riskinin karadan ülkeye sıçrayabileceği ilk yer olabileceği düşüncesi gibi nedenlerle Trakya yöresi askeri tatbikat- manevra bölgesi seçilmişti.


Hazırlayan: Ali ÇİMEN


Atatürk ve İnönü- Trakya Manevraları- 17-20 Ağustos 1937

Kaynakça:

→Atatürk'ün Askeri Fotoğrafları→ BKZ. MEB.↴
https://www.meb.gov.tr/ataturk/Fotograflar/Askeri

→1937 Trakya Manevraları, Gazete Trakya, 21 Eylül 2011 Çarşamba.


Fatih ÖZKURTMustafa Kemal Atatürk Döneminde İcra Edilen Askeri Manevra ve Tatbikatlar (1909-1938), T.C. Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Ens. Tarih Ana Bilim Dalı Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Bilim DalıDoktora Tezi, Konya 2013.

→Ali İhsan KURTULAN, Cumhuriyetin ilk Yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı Harp Oyunları ve Askeri Manevralar, T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI- Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2010. Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?