Osmanlı'da Kadınlar Saltanatı Dönemi Nedir? (kısaca bilgi)

  XVI. yüzyılın ikinci yarısından XVII. yüzyılın ikinci yarısına kadarki Osmanlı Tarihi döneminde, padişah eşlerinin, annelerinin, kızlarının haremde giriştiği iktidar mücadelesi eşliğinde, devlet bürokrasisini doğrudan ya da dolaylı olarak yönettiği döneme "Kadınlar Saltanatı Dönemi" denir. Hürrem Sultan ile başladığı belirtilen dönem, Turhan Sultan'ın sadrazamlığa Köprülü Mehmet Paşa'yı getirmesi ile sona ermiştir.

 Bu dönemde Hürrem Sultan gibi hasekiler (padişah eşi) ile Safiye Sultan, Mahpeyker Kösem Sultan, Turhan Sultan gibi vâlide sultanlar devlet idaresine müdahalede bulunmuşlardır. Şehzadelerin canlarının korunması için girişilen mücadele; saray kadınlarının devlet idaresinde padişahların ve vezirlerin değiştirilmesine, elçilikler vasıtası ile diğer devletlerle ilişkiler kurulmasına kadar giden kozmopolit bir süreç oluşturmuştur. 

 Sosyal, siyasal, ekonomik problemler, bu dönemde köklü reformlar yapılamadığından çözüme ulaşamamış, isyanlar ve kargaşa önlenememiştir. Yeteneksiz, eğitimsiz ve çocuk yaştaki padişahların başa getirilmesi ile saray kadınları etkin bir hale gelmiş, kendisine yakın kişileri liyakate bakmaksızın idareci yapmalarından ötürü problemler daha da büyümüştür. Haremdeki iktidar mücadelesi devlet idaresine etki etmiş ve nihayetinde devletin duraklamaya girmesindeki onlarca nedenden biri olarak kadınların iktidar mücadelesi görülmüştür.


Derleyen: Ali ÇİMEN

KONU HAKKINDA AYRINTILI ANLATIM ve KAYNAKÇA İÇİN BKZ.↴

KONU HAKKINDA ÖZET ANLATIM İÇİN BKZ.

AYRICA BKZ.
Yorumlar