Osmanlı'da Haseki Sultan Ne Demektir? Kısaca Bilgi

   Osmanlı Tarihi'nde padişahın eşlerine haseki ya da hünkâr hasekisi; eğer haseki erkek çocuk doğurmuş ise Haseki Sultan adı verilir. Sözcük anlamı "yakın arkadaş, özel sohbet arkadaşı" anlamına gelen haseki kavramı Türk-İslam tarihi içinde farklı anlamlarda da kullanılmıştır. Osmanlı'da ise genelde padişah eşleri, özellikle erkek çocuk doğuran padişah eşleri için kullanılmış bir kavramdır.  Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman'ın eşlerinden Hürrem Haseki Sultan, Sultan İbrâhim'in gözdesi Telli Haseki (Şah Sultan), I.Ahmet'in zevcesi Kösem Haseki Sultan gibi hasekiler, "Haseki Sultan" unvanları ile ünlü padişah eşleridir. Padişahların câriyelerinden hasekiliğe yükseltilen câriyeye samur kürk giydirilir; eğer haseki erkek çocuk doğurursa haseki sultan unvanını alırdı. Başına süslü ve değerli taşlardan örülü altın taç takılır; kendisine özel bir daire hazırlanırdı. Emrine cariyeler ve kethüdâ verilirdi. Ayrıca padişahın eşlerine, kızlarına, validelerine ayrılan yüksek gelirli paşmaklık arazi kaseki sultana da tahsis edilirdi.

 "Haseki Sultan" ünvanı padişah III. Ahmet döneminden itibaren yerini "Kadın ya da Kadınefendi" unvanına bırakmıştır. BKZ. Kadınefendi Nedir?

http://www.sessiztarih.net/2021/01/osmanlida-kadinefendi-ne-demektir.html

Ayrıca BKZ. Kösem Sultan Kimdir?

http://www.sessiztarih.net/2016/02/kosem-sultan-kimdir-ozet.html

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Haseki", Cilt:16, İstanbul, 1997, s.368-369.

Yorumlar