Ana içeriğe atla

Osmanlı'da Haseki Sultan Ne Demektir? Kısaca Bilgi

   Osmanlı Tarihi'nde padişahın eşlerine haseki ya da hünkâr hasekisi; eğer haseki erkek çocuk doğurmuş ise Haseki Sultan adı verilir. Sözcük anlamı "yakın arkadaş, özel sohbet arkadaşı" anlamına gelen haseki kavramı Türk-İslam tarihi içinde farklı anlamlarda da kullanılmıştır. Osmanlı'da ise genelde padişah eşleri, özellikle erkek çocuk doğuran padişah eşleri için kullanılmış bir kavramdır.  Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman'ın eşlerinden Hürrem Haseki Sultan, Sultan İbrâhim'in gözdesi Telli Haseki (Şah Sultan), I.Ahmet'in zevcesi Kösem Haseki Sultan gibi hasekiler, "Haseki Sultan" unvanları ile ünlü padişah eşleridir. Padişahların câriyelerinden hasekiliğe yükseltilen câriyeye samur kürk giydirilir; eğer haseki erkek çocuk doğurursa haseki sultan unvanını alırdı. Başına süslü ve değerli taşlardan örülü altın taç takılır; kendisine özel bir daire hazırlanırdı. Emrine cariyeler ve kethüdâ verilirdi. Ayrıca padişahın eşlerine, kızlarına, validelerine ayrılan yüksek gelirli paşmaklık arazi kaseki sultana da tahsis edilirdi.

 "Haseki Sultan" ünvanı padişah III. Ahmet döneminden itibaren yerini "Kadın ya da Kadınefendi" unvanına bırakmıştır. BKZ. Kadınefendi Nedir?

http://www.sessiztarih.net/2021/01/osmanlida-kadinefendi-ne-demektir.html

Ayrıca BKZ. Kösem Sultan Kimdir?

http://www.sessiztarih.net/2016/02/kosem-sultan-kimdir-ozet.html

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Haseki", Cilt:16, İstanbul, 1997, s.368-369.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd