Ana içeriğe atla

Osmanlı'da Vâlide Sultanların İsimleri Nedir?

 Osmanlı padişahlarının annelerine vâlide sultan (vâlide-i pâdişâh) denir. Osmanlı tarihi boyunca oğlunun padişahlığını görebilen 23 valide sultandan bahsedilir. Bunlardan Sultan I. Mustafa'nın annesinin adı ise bilinmemektedir. Osmanlı tarihinde annesinin adı bilinmeyen tek padişah I. Mustafa'dır. Osmanlı'nın bilinen vâlide sultanları;

Orhan Bey'in annesi Mal Hatun
 
I. Murat'ın annesi Nilüfer Hatun

Çelebi Mehmet'in annesi Devlet Hatun

Fatih'in annesi Hüma Hatun

II. Bayezit'ın annesi Gülbahar Hatun

Kanûnî'nin annesi Ayşe Hafsa Sultan

III. Murat'ın annesi Nurbânû Sultan

III. Mehmet'in annesi Safiye Sultan

I. Ahmet'in annesi Handan Sultan

II. Osman'ın annesi Mahfiruz Hatice Sultan

IV. Murat ve Sultan İbrahim'in annesi Mahpeyker Kösem Sultan

IV. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan

II. Süleyman'ın annesi Sâliha Dilâşûb Sultan

II. Mustafa ve III. Ahmet'in annesi Râbia Gülnûş Emetullah Sultan
 
I. Mahmut'un annesi Sâliha Sultan

III. Osmanın annesi Şehsuvar Sultan

III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan

IV. Mustafa'nın annesi Ayşe Sîneperver Sultan

II. Mahmut'un annesi Nakşidil Sultan

Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmiâlem Sultan

Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan

V. Murat'ın annesi Şevkiefser Sultan

Sultan II. Abdülhamid'in manevi annesi Piristû Sultan'dır. (II. Abdülhamid, annesini küçük yaşta kaybetmiş; fakat onu büyüten manevi annesi Piristû Hanım'ı valide sultanı olarak görmüştür.)

Kösem Sultan (Temsili)

Safiye Sultan (Temsili)Ayşe Hafsa Sultan (Temsili)Gülnuş Sultan (Temsili)

Ayrıca BKZ. Kösem Sultan Kimdir?

Ayrıca BKZ. Vâlide Sultan Ne Demektir? Ayrıntılı Bilgi

Ayrıca BKZ. Vâlide Sultan Ne Demektir? Kısaca Bilgi

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Necdet SAKAOĞLU, Bu Mülkün Sultanları, Oğlak yay., İstanbul, 1999, s.232.

→TDV İslâm Ansiklopedisi, "Valide Sultan", Cilt:42, İstanbul, İstanbul 2012, s. 494.499.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi