Ana içeriğe atla

Osmanlı'da Vâlide Sultan Kimdir? Kısaca Bilgi

 Osmanlı Devleti'nde padişah annelerine verilen unvana vâlide sultan denir. Harem hiyerarşisinde en üstteki kişidir. Emrinde birçok yardımcısı olan valide sultan, saraydaki cariyelerin düzenini sağlayan kişidir. En önemli özelliklerinden biri ise birçok hayır işine karışmalarıdır. 

  Padişah anneleri yüksek gelirli paşmaklık sahibi kimselerdi. Bu gelirlerini hayır işlerinde, külliye yapımlarında kullanmışlardır. Ayrıca bazı padişah anneleri bir müddet devlet yönetiminde de etkili olmuştur. Osmanlı tarihi boyunca 23 vâlide sultan, oğlunun padişahlığını görmüştür. Bu vâlide sultanlardan en önemlileri Kösem Sultan, Hatice Turhan Sultan, Safiye Sultan, Nurbânû Sultan gibi sultanlar özellikle devlet işlerine karışmaları bakımından önemlidir. Öyle ki IV. Murat ve Sultan İbrahim'in annesi, IV. (Avcı) Mehmet'in babannnesi "Ulu Vâlide" Kösem Sultan, adı geçen üç padişah döneminde de devlet yönetiminde, padişahların yaşlarının da küçük olması dolayısı ile devleti tabir-i caiz ise kendisi yönetmiştir. 

Ayşe Hafsa Sultan (Temsili)

   Kanuni'nin annesi Ayşe Hafsa Sultan, Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmialem Sultan, Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan gibi padişah anneleri ise hayır işleri ve yaptırdıkları eserler ile önem arz ederler. 

 Sultan II. Abdülhamid'i yetiştiren manevi annesi ise Piristû Sultandır. Öz oğlu olmamasına rağmen eşi Sultan Abdülmecid'in oğlu II. Abdülhamid'i kendi oğlu gibi büyütmüştür. II. Abdülhamid ise manevi annesine vâlide sultan unvanı vermiştir. Pirustû Sultan Osmanlı'nın son valide sultanıdır.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kaynakça için BKZ.→Osmanlı'da Vâlide Sultan↴

Ayrıca BKZ. →Valide Sultanların isimleri Nedir?

Derleyen: Ali ÇİMENYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd