Osmanlı Tarihinde Annesinin Adı Bilinmeyen Tek Padişah Kimdir?

  Annesinin adı bilinmeyen tek Osmanlı padişahı I. Mustafa'dır. 15. Osmanlı padişahı I. Mustafa'nın annesinin (vâlide sultan) adı kaynaklarda net olarak belli değildir. Adının net olarak bilinmediği ve kaynaklarda geçmediği belirtilir.

  
  Padişah III. Mehmet'in oğlu I. Mustafa, çalkantılı saray hadiselerinin yaşandığı dönemde iki kez (1617- 1618 ve 1622-1623) saltanat yaşadı. Akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle tahttan indirildiği belirtilmektedir. Hasekisi ve çocuğu olmayan, okuma-yazma da bilmeyen I. Mustafa, yeğeni Genç Osman'ın Yeniçeriler tarafından şehit edilmesi ile ikinci kez tahta çıkmıştır. Bu esnada annesinin kimi kaynaklarda, hayatta olduğu, abaza asıllı ve adının Halime ya da Fûldane  olduğu zikredilir. Konu hakkında net bir belge, makale ya da sonuç getiren bir araştırma henüz ortaya konulamamıştır. III. Mehmet'in Saruhan (Manisa) sancaklığından itibaren ki oğlu I. Mustafa'nın doğduğu kent de Manisa'dır, yapılacak araştırmalarla bu durum ortaya konulabilir.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Necdet SAKAOĞLU, Bu Mülkün Sultanları, Oğlak yay., İstanbul, 1999, s.232.

→TDV İslâm Ansiklopedisi, "Valide Sultan", Cilt:42, İstanbul 2012, s. 494.499.

→TDV İslâm Ansiklopedisi, "I. Mustafa", Cilt:31, İstanbul 2012, s. 272-.275.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?