Atatürk Döneminde Yapılan Uluslararası Anlaşmaların İsimleri (Kronolojik)

18 Ekim 1925 Türk-Bulgar Dostluk Anlaşması

17 Aralık 1925 Türk- Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı

18 Şubat 1926 Türkiye-Fransa Dostluk-İyi Komşuluk ve Saldırmazlık Anlaşması

22 Nisan 1926 Türkiye-İran Dostluk Anlaşması

5 Haziran 1926 Ankara Anlaşması

25 Mayıs 1928 Türkiye-Afganistan Muhadenet ve Teşriki Mesai Antlaşması (Türk-Afgan Dostluk Anlaşması)

1928 Cenevre Silahsızlanma Anlaşması (Konferansı)

30 Mayıs 1928 Türkiye-İtalya Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Yargısal Çözüm Antlaşması (Türk-İtalyan Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması)

27 Ağustos 1928 Briand-Kellogg (Paris) Paktı

9 Şubat 1929 Litvinov Protokolü (Paktı)

3 Ağustos 1929 Türkiye- Hicaz Krallığı Dostluk ve İşbirliği Anlaşması

27-31 Ekim 1930 (Ankara) Türkiye-Yunanistan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Anlaşması

18 Temmuz 1932 Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne Üyeliği

17 Ekim 1933 Türkiye- Romanya Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaşma Anlaşması

→3 Temmuz 1933 Londra Sözleşmesi (Mukavelenamesi)- Mütecavizin Tarifi Anlaşması

27 Kasım 1933 Türkiye- Yugoslavya Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaşma Anlaşması

9 Şubat 1934 Balkan Antantı

1934 Uluslararası Parlamentolar Birliği Konferansı

(Türkiye'nin Katılımı-21 Haziran 1935) Rio De Janeiro Anlaşması

20 Temmuz 1936 Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi

→1936 Akdeniz Paktı (İttifakı)

7 Nisan 1937 Türkiye-Mısır Dostluk Antlaşması ve Oturma Antlaşması ile Uyrukluk Sözleşmesi

8 Temmuz 1937 Sadabat Paktı

14 Eylül 1937 Nyon Konferansı


✋Yapılan Anlaşmaların Anlatımlı-Açıklamalı Kronolojik Çalışması ve Kaynakça İçin BKZ.↴
Türkiye'nin Atatürk Döneminde Katıldığı Uluslararası Paktlar-Anlaşmalar-Konferanslar↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/turkiyenin-atarturk-doneminde-katildigi.html

Ayrıca Bazı Anlaşmalar ile İlgili Ayrıntılı Bilgilerin Olduğu Siteler için BKZ.↴

Ayrıntılı bilgi için BKZ. Briand-Kellogg Paktı Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2014/05/briand-kellogg-pakt-nedir.html
Ayrıntılı bilgi için BKZ. Litvinov Protokolü Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2014/05/litvinov-protokolu-nedir.html
Ayrıca BKZ.Balkan Antantı Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2014/03/balkan-antanti-nedir.html
Ayrıca BKZ. Akdeniz Paktı Nedir?
✋Ayrıca BKZ. Sadabat Paktı Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2014/02/sadabat-pakti-nedir.html
Ayrıca BKZ.Nyon Anlaşması
http://www.sessiztarih.net/2020/06/nyon-anlasmasi-nedir.html
Hazırlayan: Ali ÇİMEN
Yorumlar