Ana içeriğe atla

Atatürk Döneminde Yapılan Uluslararası Anlaşmaların İsimleri (Kronolojik)

18 Ekim 1925 Türk-Bulgar Dostluk Anlaşması

17 Aralık 1925 Türk- Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı

18 Şubat 1926 Türkiye-Fransa Dostluk-İyi Komşuluk ve Saldırmazlık Anlaşması

22 Nisan 1926 Türkiye-İran Dostluk Anlaşması

5 Haziran 1926 Ankara Anlaşması

25 Mayıs 1928 Türkiye-Afganistan Muhadenet ve Teşriki Mesai Antlaşması (Türk-Afgan Dostluk Anlaşması)

1928 Cenevre Silahsızlanma Anlaşması (Konferansı)

30 Mayıs 1928 Türkiye-İtalya Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Yargısal Çözüm Antlaşması (Türk-İtalyan Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması)

27 Ağustos 1928 Briand-Kellogg (Paris) Paktı

9 Şubat 1929 Litvinov Protokolü (Paktı)

3 Ağustos 1929 Türkiye- Hicaz Krallığı Dostluk ve İşbirliği Anlaşması

27-31 Ekim 1930 (Ankara) Türkiye-Yunanistan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Anlaşması

18 Temmuz 1932 Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne Üyeliği

17 Ekim 1933 Türkiye- Romanya Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaşma Anlaşması

→3 Temmuz 1933 Londra Sözleşmesi (Mukavelenamesi)- Mütecavizin Tarifi Anlaşması

27 Kasım 1933 Türkiye- Yugoslavya Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaşma Anlaşması

9 Şubat 1934 Balkan Antantı

1934 Uluslararası Parlamentolar Birliği Konferansı

(Türkiye'nin Katılımı-21 Haziran 1935) Rio De Janeiro Anlaşması

20 Temmuz 1936 Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi

→1936 Akdeniz Paktı (İttifakı)

7 Nisan 1937 Türkiye-Mısır Dostluk Antlaşması ve Oturma Antlaşması ile Uyrukluk Sözleşmesi

8 Temmuz 1937 Sadabat Paktı

14 Eylül 1937 Nyon Konferansı


✋Yapılan Anlaşmaların Anlatımlı-Açıklamalı Kronolojik Çalışması ve Kaynakça İçin BKZ.↴
Türkiye'nin Atatürk Döneminde Katıldığı Uluslararası Paktlar-Anlaşmalar-Konferanslar↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/turkiyenin-atarturk-doneminde-katildigi.html

Ayrıca Bazı Anlaşmalar ile İlgili Ayrıntılı Bilgilerin Olduğu Siteler için BKZ.↴

Ayrıntılı bilgi için BKZ. Briand-Kellogg Paktı Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2014/05/briand-kellogg-pakt-nedir.html
Ayrıntılı bilgi için BKZ. Litvinov Protokolü Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2014/05/litvinov-protokolu-nedir.html
Ayrıca BKZ.Balkan Antantı Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2014/03/balkan-antanti-nedir.html
Ayrıca BKZ. Akdeniz Paktı Nedir?
✋Ayrıca BKZ. Sadabat Paktı Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2014/02/sadabat-pakti-nedir.html
Ayrıca BKZ.Nyon Anlaşması
http://www.sessiztarih.net/2020/06/nyon-anlasmasi-nedir.html
Hazırlayan: Ali ÇİMEN
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd