Ana içeriğe atla

Sınavlarda Sorulan Hat (Sınır) Kavramı (Midye-Enez,Maginot, Milne...)

    Başta memurluk sınavları olmak üzere her tülü sınav grubunda çıkması olası olan Hat (sınır) kavramı ile ilgili konuların bütünü aşağıdaki gibi incelenmiştir:

Midye-Enez Hattı

   Osmanlı'nın 1912-13 I. Balkan Savaşı'ndaki toprak kayıpları ile birlikte  Trakya'da oluşturulan sınır çizgisine; Midye-Enez Hattı denir.

Midye-Enez Çizgisi Nedir? Ayrıntılı Bilgi için BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/05/midye-enez-cizgisi-ne-demektir.html


Milne Hattı

  İstanbul işgal kuvvetleri komutanlarından İngiliz General Milne'nin, Anadolu'nun batısında Türklerle Yunanlılar arasında belirlediği sınıra Milne Hattı denir.

Milne Hattı Nedir? Ayrıntılı bilgi için BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/02/milne-hatti-nedir.html

Milne Hattı Nedir? Özet bilgi için BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/milne-hatti-nedir-ozet.html


Maginot Hattı

  Fransa'nın II. Dünya Savaşı öncesi askeri bir tehdide karşı ya da Almanya'nın işgalci politikalarına karşı savunma amaçlı kurulan, içinde yer altı sığınakları, tüneller ve koruganlar olan savunma hattına Maginot Hattı denir.
Manigot Hattı Nedir? Ayrıntılı bilgi için BKZ.↴ 
http://www.sessiztarih.net/2013/12/maginot-hatt-nedir.htmlÇakmak Hattı

  II. Dünya Savaşı ve Alman tehlikesine karşı Türkiye'nin Doğu Trakya sınırlarını korumak amacıyla;  Edirne-Kırklareli ve Çatalca'da *koruganlarla ve askeri tünellerle oluşturduğu savunma hattına Çakmak Hattı denir.

Çakmak Hattı Nedir? Ayrıntılı Bilgi için BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/cakmak-hatti-nedir.htmlYeşil Hat

  Kıbrıs'ın merkezi Lefkoşa'da, Türk ve Rumları kuzey ve güney olarak birbirinden ayıran sınır hattına Yeşil Hat denir. 

Yeşil Hat Nedir?Ayrıntılı bilgi için BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/yesil-hat-nedir.html
Alp Hattı

Fransa'nın II. Dünya Savaşı'nda İtalya sınırında, Alp dağları eteklerinde İtalya'ya karşı kurduğu savunma hattıdır.

Alp Hattı Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/alp-hatti-nedir.html


Alp Hattı
Atlantik Duvarı

Almanya'nın II. Dünya Savaşı döneminde müttefik devletlerden gelebilecek saldırılara ve kıyı çıkartmlarına karşı Norveç kıyılarından Fransa kıyılarına kadar inşa ettiği savunma hattına Atlantik Duvarı denir.

Atlantik Duvarı Nedir? BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2020/07/atlantik-duvari-nedir.htmlRupnik Hattı

  Yugoslavya'nın kuzey ve batı sınırını II. Dünya Savaşı'nda Mihver ülkelerden korumak amacıyla inşa ettiği savunma hattıdır. Adını Soloven General Leon Rupnik'ten alır.


Rupnik Hattı
Metaxas (Metaksas) Hattı

  II. Dünya Savaşı döneminde, Yunanistan'ın kuzeyinde, Bulgaristan sınırı boyunca oluşturduğu savunma hattıdır. Vardar Nehri'nden doğuya doğru, Bulgar-Yunan sınırı boyunca uzanır. Adını 1936-1941 yıllarında Yunanistan'ı yöneten Başbakan İoannis Metaxas'dan alır.


Metaksas Hattı
DİKKAT→Almanlara ait Siegfried Hattı ya da bilinen diğer adıyla Batı Duvarı I. Dünya Savaşı döneminde inşa edildi. II. Dünya Savaşı döneminde de yeniden yapılandırılmıştır.

Hazırlayan: Ali ÇİMENYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd