Midye-Enez Çizgisi Ne Demektir?

    Osmanlı'nın I. Balkan Savaşı'ndaki toprak kayıpları ile birlikte  Trakya'da oluşturulan sınır çizgisine; Midye-Enez Hattı ya da Midye- Enez Çizgisi denir.

   Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı'nda bozguna uğrayınca 1913 Londra Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmayla Osmanlı-Bulgaristan sınırı çizildi. Çizilen sınır Midye-Enez sınır hattı idi. İşte Midye-Enez Çizgisi böyle doğdu. Bu hat; Kırklareli'nin Vize ilçesinin Midye adlı kasabasıyla; Meriç Irmağı'nın Ege Denizi'ne dökülen bölgesindeki Edirne'nin Enez ilçesi arasında çizilen çizgi ile oluşturulan bir hattır. 


   Osmanlı Devleti Balkanlarda toprak kaybede kaybede bu çizgiye kadar gerilemişti. Üsküp, Selanik, Kırklareli derken Edirne'de elden çıkmıştı. II. Balkan Savaşı'nda bulunan fırsat ile Edirne'ye kadar topraklar geri alındı. Midye-Enez sınır hattının ilerisine geçildi.  İngilizler ise  I. Dünya Savaşı yıllarında, gizli Boğazlar Antlaşmasında, Ruslara bölgeyi teklif ederken Midye-Enez Hattı'nı kullandılar. Yine Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye- Yunanistan sınırının bu hattan çizilmesi istendi. Misak-ı Milli felsefesi de bu çizgiyi tabii olarak reddeder.  

Ali ÇİMEN

Yorumlar