Ana içeriğe atla

Milne Hattı (Özet)

   Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ve Türk güçleri arasında Müttefik Devletlerin çizdiği güvenlikli sınır çizgisine Milne Hattı denir. Milli Mücadele döneminde, Yunanistan'ın Batı Anadolu'yu işgali nedeniyle çıkan karışıklıkları önlemek, İtalyan- Yunan anlaşmazlığına çözüm getirmek, Yunanlıların stratejik durumlarını saptamak, Türk milis güçlerinin (Kuvay-ı Milliye) Yunanlılara karşı yaptığı yıpratmacı, savunmacı çatışmalarını engellemek gibi nedenler ile Paris Barış Konferansı'nın görevlendirdiği General Milne tarafından iki taraf güçleri arasında çizilen hatta Milne Hattı denir. 

   General Milne'nin 3 Kasım 1919'da resmen bildirdiği Milne Hattı kısaca; Ayvalık'tan Madra ve Aymaz Dağı civarına, oradan Sarıtaş-Tepecik -Yeni Çiftlik- Sart'tan Bademiye'ye doğru inip Selçuk'a kadar uzanıyordu. Hat boyunca Türk güçleri 3 km kadar uzaklaşacak, köylüler silah bulunduramayacak, güvenlikli alan oluşturulacaktı. Bu hat boyunca yüzlerce Türk köyü işgale açık hale getirildi.


   Milne Hattı, Yunan işgalinin o tarihe kadarki en ileri hattıdır. Bu hat Yunan işgal kuvvetleri tarafından aşılmış; Türk savunma güçleri de bu hattı kabul etmemiş ve hattın ilerisine geçerek direnişi sürdürmüştür. Milne Hattı civarında çok büyük bir savaş yaşanmamıştır. 22 Haziran 1920'de başlayan Yunan saldırısı, bu yapay hattın ortadan kalktığının bir göstergesi olmuştur.

Milne Hattı →Ayrıntılı Bilgi için BKZ.↴

http://www.sessiztarih.net/2014/02/milne-hatti-nedir.html


Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl