Ana içeriğe atla

Milne Hattı (Özet)

   Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ve Türk güçleri arasında Müttefik Devletlerin çizdiği güvenlikli sınır çizgisine Milne Hattı denir. Milli Mücadele döneminde, Yunanistan'ın Batı Anadolu'yu işgali nedeniyle çıkan karışıklıkları önlemek, İtalyan- Yunan anlaşmazlığına çözüm getirmek, Yunanlıların stratejik durumlarını saptamak, Türk milis güçlerinin (Kuvay-ı Milliye) Yunanlılara karşı yaptığı yıpratmacı, savunmacı çatışmalarını engellemek gibi nedenler ile Paris Barış Konferansı'nın görevlendirdiği General Milne tarafından iki taraf güçleri arasında çizilen hatta Milne Hattı denir. 

   General Milne'nin 3 Kasım 1919'da resmen bildirdiği Milne Hattı kısaca; Ayvalık'tan Madra ve Aymaz Dağı civarına, oradan Sarıtaş-Tepecik -Yeni Çiftlik- Sart'tan Bademiye'ye doğru inip Selçuk'a kadar uzanıyordu. Hat boyunca Türk güçleri 3 km kadar uzaklaşacak, köylüler silah bulunduramayacak, güvenlikli alan oluşturulacaktı. Bu hat boyunca yüzlerce Türk köyü işgale açık hale getirildi.


   Milne Hattı, Yunan işgalinin o tarihe kadarki en ileri hattıdır. Bu hat Yunan işgal kuvvetleri tarafından aşılmış; Türk savunma güçleri de bu hattı kabul etmemiş ve hattın ilerisine geçerek direnişi sürdürmüştür. Milne Hattı civarında çok büyük bir savaş yaşanmamıştır. 22 Haziran 1920'de başlayan Yunan saldırısı, bu yapay hattın ortadan kalktığının bir göstergesi olmuştur.

Milne Hattı →Ayrıntılı Bilgi için BKZ.↴

http://www.sessiztarih.net/2014/02/milne-hatti-nedir.html


Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi