Maginot Hattı Nedir?   Fransa’nın dünyanın en güçlü savunma hattını kurmak amacıyla, II. Dünya Savaşı öncesi oluşturduğu askeri savunma hattına Maginot Hattı denir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın bir daha işgal edilmemesi amacıyla Savaş Bakanlığı Müsteşarı Andre Maginot’un ortaya koyduğu bir savunma planıdır. Hiçbir zaman tam anlamıyla bitirilememiş bir hattır.

  Düşmanın bu hattı ele geçirmesi imkânsız gibi bir şeydi. Öyle ki Maginot Hattı; birbirine bağlantılı yer altı sığınaklarından oluşan, birbirinden bir top atımlık mesafede bulunan 50 savunma kulesi bulunan, askerlerin yaşaması için içinde her şeyin olduğu bir bölgeydi. Ana yapı dairesel kalelerdi. Tüneller buradaki ana yapılar arasında bağlantı sağlardı. İçerisine haberleşme sistemleri, hava temizleme sistemleri kurulmuş, enerji sağlamak için jeneratörler yapılmıştı. Kurulan bu hat II. Dünya Savaşı’na kadar hiç test edilmemişti.

Ouvrage Schoenenbourg girişi
   II. Dünya Savaşı’nda Almanya, bu hattı ele geçirdi. Maginot Hattının zayıf noktaları Belçika sınırı ve Ardennes Ormanları bölgesiydi. Fransızlar ise Belçika sınırından saldırı yapılacağını tahmin etmişler; askeri yığınaklarının büyük bir bölümünü buraya yapmışlardı. Fakat Almanlar bunun tam tersine Ardennes’ten saldırdılar. Maginot Hattı’nı yardılar. Aşılmaz denilen bu hattı aştılar. Belçika sınırına yığılmış Fransız askerlerini arkadan sararak esir aldılar. Kısa bir zamanda Almanya, Fransa’nın yaklaşık üçte ikisini işgal etti.  Böylece Maginot Hattı çöktü.Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar