Ana içeriğe atla

Maginot Hattı Nedir?   Fransa’nın dünyanın en güçlü savunma hattını kurmak amacıyla, II. Dünya Savaşı öncesi oluşturduğu askeri savunma hattına Maginot Hattı denir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın bir daha işgal edilmemesi amacıyla Savaş Bakanlığı Müsteşarı Andre Maginot’un ortaya koyduğu bir savunma planıdır. Hiçbir zaman tam anlamıyla bitirilememiş bir hattır.

  Düşmanın bu hattı ele geçirmesi imkânsız gibi bir şeydi. Öyle ki Maginot Hattı; birbirine bağlantılı yer altı sığınaklarından oluşan, birbirinden bir top atımlık mesafede bulunan 50 savunma kulesi bulunan, askerlerin yaşaması için içinde her şeyin olduğu bir bölgeydi. Ana yapı dairesel kalelerdi. Tüneller buradaki ana yapılar arasında bağlantı sağlardı. İçerisine haberleşme sistemleri, hava temizleme sistemleri kurulmuş, enerji sağlamak için jeneratörler yapılmıştı. Kurulan bu hat II. Dünya Savaşı’na kadar hiç test edilmemişti.

Ouvrage Schoenenbourg girişi
   II. Dünya Savaşı’nda Almanya, bu hattı ele geçirdi. Maginot Hattının zayıf noktaları Belçika sınırı ve Ardennes Ormanları bölgesiydi. Fransızlar ise Belçika sınırından saldırı yapılacağını tahmin etmişler; askeri yığınaklarının büyük bir bölümünü buraya yapmışlardı. Fakat Almanlar bunun tam tersine Ardennes’ten saldırdılar. Maginot Hattı’nı yardılar. Aşılmaz denilen bu hattı aştılar. Belçika sınırına yığılmış Fransız askerlerini arkadan sararak esir aldılar. Kısa bir zamanda Almanya, Fransa’nın yaklaşık üçte ikisini işgal etti.  Böylece Maginot Hattı çöktü.Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd