Ana içeriğe atla

Musul Sorunu'nun Kronolojik Silsilesi

30 Ekim 1918→Mondros Ateşkes Anlaşması

http://www.sessiztarih.net/2014/02/mondros-ateskes-anlasmasi-nedir.html

3 Kasım 1918→İngilizlerin Musul'a asker çıkarmaları

15 Kasım 1918→Musul'un İngilizler tarafından Mondro'un 7. maddesi  ile denetimi (işgal)
http://www.sessiztarih.net/2020/05/mondros-sonrasi-isgal-edilen-yerler.html

28 Ocak 1920→ Misak-ı Milli'nin İlanı: Musul vilayeti Türkiye sınırları içerisindedir.

3 Kasım 1922→ Mustafa Kemal Paşa'nın Lozan Başdelegesi İsmet Paşa'ya verdiği talimat: Musul, Kerkük ve Süleymaniye livaları istenecektir.

30 Aralık 1922→İsmet Paşa'nın Lozan'dan Ankara'ya gönderdiği Rapor: ''Musul meselesi en buhranlı günlerindedir.''

23 Ocak 1923→ Lozan Konferansı'nda Musul Sorunu masaya yatırıldı: ismet Paşa Musul'u istedi. Lord Curzon Milletler Cemiyeti'ne göndermeyi teklif etti.


24 Temmuz 1923→ Lozan Barış Anlaşması imzalandı. Lozan'a göre; Sorun Türkiye ve İngiltere arasında 9 ayda çözülmelidir. Eğer anlaşma sağlanamazsa sorun Milletler Cemiyeti'ne götürülecektir.


19 Mayıs 1924→ Haliç Konferansı: Türk ve İngiliz heyetler sorunu görüştüler. 
Ayrıntılı bilgi için BKZ
http://www.sessiztarih.net/2020/06/halic-konferansi-1924-nedir.html

5 Haziran 1924→ Haliç Konferansından sonuç alınamadı. Konferans dağıldı.

6 Ağustos 1924→İngiltere, Musul Sorununu tek taraflı bir biçimde Milletler Cemiyetine götürdü.


7 Ağustos 1924→ İngiliz destekli Nasturi Ayaklanması çıktı. İngilizler uçaklarla isyana  destek verdi. Ayrıntılı bilgi için BKZ
http://www.sessiztarih.net/2020/06/nasturi-isyan-nedir.html

20 Eylül 1924→Milletler Cemiyeti, Musul Sorununu görüşmeye başladı.

30 Eylül 1924→Üç kişiden oluşan Milletler Cemiyeti Musul Komisyonu kuruldu. Ayrıntılı bilgi için BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2020/06/milletler-cemiyeti-musul-komisyonu-nedir.html

29 Ekim 1924→Brüksel Hattı (Çizgisi) çekildi. Ayrıntılı bilgi için BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/bruksel-hatti-cizgisi-nedir.html

27 Ocak 1925→ Milletler Cemiyeti Musul komisyonu, gözlem ve rapor için Musul'a geçti.


13 Şubat 1925→Şeyh Sait İsyanı başladı. Musul komisyonunu olumsuz etkiledi. Ayrıntılı bilgi için BKZ.


 16 Temmuz 1925→Musul'un Irak'a ait olmasına dair Musul komisyonu raporu Milletler Cemiyetine sunuldu.

21 Kasım 1925→Lahey Daimi Adalet Divanı;Milletler Cemiyeti'nin Musul konusunda alacağı karara tarafların uyması zorunlu olacaktır.

16 Aralık 1925→ Milletler Cemiyeti son kararını verdi: Brüksel Çizgisi, Türkiye-Irak sınırı kabul edilerek Musul, Irak'a bırakıldı.

11 Mart 1926→Milletler Cemiyeti, Musul'un Irak'a ait olduğuna dair kararını kesin karar olarak tanımladı.

5 Haziran 1926Ankara Anlaşması imzalandı. Ayrıntılı bilgi için BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2020/06/1926-ankara-anlasmasi-nedir.html


Derleyen: Ali ÇİMEN


İngilizlerin Musul Sorunu'na Küçümseyici Bakışı: Bu karikatür Ortadoğu'da kavga eden halklar için ve en başta Araplar için bir ders niteliği taşır. Türkiye'yi nasıl gördükleri gerçeği de ortadadır.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd