I. TBMM Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir?

   23 Nisan 1920'de açılan TBMM, I. dönem çalışmalarını 11 Ağustos 1923 tarihine kadar sürdürdü. Bu dönem TBMM'nin I. Çalışma Dönemi olarak belirtilir. Kurucu Meclistir ve olağanüstü şartlarda kurulmuş ulusal bir meclistir.

   Kurtuluş Savaşını gerçekleştiren I. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı çalışmalar genel olarak şöyle sıralanabilir:

Milli bağımsızlığı ve milli egemenliği gerçekleştirdi.

Ağnam Vergisini çıkardı. (TBMM'nin çıkardığı ilk kanun) 24 Nisan 1920

Düzenli orduyu kurdu. 16 Mayıs 1920

Türkiye'nin ilk anayasası, 1921 anayasasını (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) kabul etti. 20 Ocak 1921

İstiklal Marşını kabul etti. 16 Mart 1921

Men-i İsrafat Kanunu çıkardı. 25 Kasım 1920

bkn. http://www.sessiztarih.net/2015/11/men-i-israfat-kanunu-nedir.html

Men-i Müskirat Kanunu çıkardı. 14 Eylül 1920

bkn. http://www.sessiztarih.net/2015/11/men-i-muskirat-kanunu-nedir.html

Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkardı. 29 Nisan 1920

İstiklal Mahkemelerini kurdu. 18 Eylül 1920

Firariler Hakkındaki Kanunu çıkardı.

Nisab-ı Müzakere Kanununu çıkardı. 5 Eylül 1920

Bkn. http://www.sessiztarih.net/2015/11/nisab-i-muzakere-kanunu-nedir.html

Londra Konferans'na katıldı. 21 Şubat- 12 Mart 1921

 Bkn. http://www.sessiztarih.net/2013/11/bekir-sami-bey-kimdir.html

TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırdı.

Mudanya Ateşkes Anlaşmasını yaptı. 11 Ekim 1922

Saltanatı kaldırdı. 1 Kasım 1922

Lozan Barış Anlaşması görüşmelerini yaptı. 20 Kasım 1922- 24 Temmuz 1923

Başkomutanlık Kanunu çıkardı. 5 Ağustos 1921

DİKKATTekalif-i Milliye Emirlerini (7- 8 Ağustos 1921) I. TBBM değil; Başkomutanlık Kanunu çerçevesinde Başkomutan Mustafa Kemal çıkardı.

Bkn. http://www.sessiztarih.net/2014/02/tekalif-i-milliye-emirleri-nelerdir.html 

DİKKATTBMM'nin açılışından II. İnönü Savaşı'nın bitimine kadar geçen yaklaşık 1 yıllık sürede 109 adet yasa çıkarıldı. Bunlardan 56 tanesi ekonomi ile ilgili yasalardır.

BKZ. Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları

DİKKAT I. TBMM döneminde TBMM'nin resmi verilerine göre 338  kanun çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bkn.https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.tutanak_sonuc?v_meclis=1&v_donem=1&v_yasama_yili=&v_cilt=&v_birlesim=&v_sayfa=&v_anabaslik=KANUNLAR&v_altbaslik=&v_mv=&v_sb=&v_ozet=&v_bastarih=&v_bittarih=&v_kayit_sayisi=338&v_gelecek_sayfa=1&v_kullanici_id=15834227


DİKKAT Milli Mücadele döneminde 365 adet yasa çıkarılmıştı. Bunlardan 111'i mali, ekonomik yasalardı.

BKZ Şeref Ertaş, “Bağımsızlığımızı Sağlayan Kanunlar ve Bugün”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2/2, 1981.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN


Yorumlar