Ana içeriğe atla

I. TBMM Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir?

   23 Nisan 1920'de açılan TBMM, I. dönem çalışmalarını 11 Ağustos 1923 tarihine kadar sürdürdü. Bu dönem TBMM'nin I. Çalışma Dönemi olarak belirtilir. Kurucu Meclistir ve olağanüstü şartlarda kurulmuş ulusal bir meclistir.

   Kurtuluş Savaşını gerçekleştiren I. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı çalışmalar genel olarak şöyle sıralanabilir:

Milli bağımsızlığı ve milli egemenliği gerçekleştirdi.

Ağnam Vergisini çıkardı. (TBMM'nin çıkardığı ilk kanun) 24 Nisan 1920

Düzenli orduyu kurdu. 16 Mayıs 1920

Türkiye'nin ilk anayasası, 1921 anayasasını (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) kabul etti. 20 Ocak 1921

İstiklal Marşını kabul etti. 16 Mart 1921

Men-i İsrafat Kanunu çıkardı. 25 Kasım 1920

bkn. http://www.sessiztarih.net/2015/11/men-i-israfat-kanunu-nedir.html

Men-i Müskirat Kanunu çıkardı. 14 Eylül 1920

bkn. http://www.sessiztarih.net/2015/11/men-i-muskirat-kanunu-nedir.html

Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkardı. 29 Nisan 1920

İstiklal Mahkemelerini kurdu. 18 Eylül 1920

Firariler Hakkındaki Kanunu çıkardı.

Nisab-ı Müzakere Kanununu çıkardı. 5 Eylül 1920

Bkn. http://www.sessiztarih.net/2015/11/nisab-i-muzakere-kanunu-nedir.html

Londra Konferans'na katıldı. 21 Şubat- 12 Mart 1921

 Bkn. http://www.sessiztarih.net/2013/11/bekir-sami-bey-kimdir.html

TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırdı.

Mudanya Ateşkes Anlaşmasını yaptı. 11 Ekim 1922

Saltanatı kaldırdı. 1 Kasım 1922

Lozan Barış Anlaşması görüşmelerini yaptı. 20 Kasım 1922- 24 Temmuz 1923

Başkomutanlık Kanunu çıkardı. 5 Ağustos 1921

DİKKATTekalif-i Milliye Emirlerini (7- 8 Ağustos 1921) I. TBBM değil; Başkomutanlık Kanunu çerçevesinde Başkomutan Mustafa Kemal çıkardı.

Bkn. http://www.sessiztarih.net/2014/02/tekalif-i-milliye-emirleri-nelerdir.html 

DİKKATTBMM'nin açılışından II. İnönü Savaşı'nın bitimine kadar geçen yaklaşık 1 yıllık sürede 109 adet yasa çıkarıldı. Bunlardan 56 tanesi ekonomi ile ilgili yasalardır.

BKZ. Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları

DİKKAT I. TBMM döneminde TBMM'nin resmi verilerine göre 338  kanun çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bkn.https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.tutanak_sonuc?v_meclis=1&v_donem=1&v_yasama_yili=&v_cilt=&v_birlesim=&v_sayfa=&v_anabaslik=KANUNLAR&v_altbaslik=&v_mv=&v_sb=&v_ozet=&v_bastarih=&v_bittarih=&v_kayit_sayisi=338&v_gelecek_sayfa=1&v_kullanici_id=15834227


DİKKAT Milli Mücadele döneminde 365 adet yasa çıkarılmıştı. Bunlardan 111'i mali, ekonomik yasalardı.

BKZ Şeref Ertaş, “Bağımsızlığımızı Sağlayan Kanunlar ve Bugün”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2/2, 1981.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay