Bekir Sami Bey Kimdir?


Bekir Sami Kunduh
                                                     Bekir Sami Bey

Türkiye’nin ilk Dışişleri Bakanı’dır. Bekir Sami Bey 7 dil bilen, Osetya kökenli ve Kurtuluş Savaşı yıllarında dış siyasette adı olan önemli bir isimdir.

 Kuzey Kafkasyalı Musa Kunduh Paşa’nın oğlu olan Bekir Sami Bey, 1867 de doğdu. Mektebi Sultani’yi (Galatasaray Lisesi) bitirdi. Fransa’nın başkenti Paris’te Siyasal Bilgiler okudu. Kurtuluş Savaşı’nın hemen başında Mustafa Kemal’in bağımsızlık hareketine katıldı. 1919 da Erzurum Kongresi’nde ve Sivas Kongresi’nde oluşturulan Heyeti Temsiliye’de yer aldı.

12 Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Amasya milletvekili olarak girdi. Meclisi Mebusan’ın kapatılmasının ardından 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katıldı. 3Mayıs 1920’de Mustafa Kemal başkanlığında kurulan ilk Ankara Hükümeti’nin Hariciye Vekili(Dışişleri Bakanı) oldu.

20-22 Ekim 1919’da İstanbul Hükümeti temsilcileriyle yapılan Amasya Mülakatı’na, Mustafa Kemal ve Rauf Bey ile birlikte Heyeti Temsiliye üyesi olarak katıldı. Ağustos 1920 de Moskova’da Lenin ve Çiçerin ile görüşmelerde bulunan Türk heyetine başkanlık etti.

21 Şubat 1921’de I. İnönü Savaşı sonrası, toplanan Londra Konferansı’nda Türk heyetine başkanlık etti. Bu konferansta, Ankara’ya danışmadan İngiltere ve İtalya ile antlaşmalar imzaladı. Amacı Malta’daki Türk esirlerini serbest bıraktırmaktı.  Ancak bu anlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce onaylanmadı ve Bekir Sami Bey, 8 Mayıs 1921’de istifa etmek zorunda kaldı.

1923’te ikinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Tokat milletvekili olarak girdi. 1924’te Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olan Tekakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na katıldı. 1926’da Mustafa Kemal’e karşı düzenlenen İzmir Suikastı davasında yargılandıysa da beraat etti. Daha sonra siyasal yaşamdan çekilen Bekir Sami Bey, 16 Ocak 1933’te Sivas’ın ilçesi Yıldızeli’nde öldü.

Yorumlar