Ana içeriğe atla

Tekalif-i Milliye Emirleri Nelerdir?

Tekalif-i Milliye Emirleri
(Ulusal Yükümlülük Buyrukları)
(7-8 Ağustos 1921)

Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak, savaş gücünü artırmak amacıyla başkomutan Mustafa Kemal'in TBMM'nin yetkilerini kullanarak çıkardığı ulusal yükümlülüklerdir.

Tekalif-i Milliye Emirleri şunlardır:

1- Her ilçede bir tane Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak

2- Her ev birer çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyonlara verecek.

3- Tüccarın ve halkın elinde bulunan her türlü giyim eşyasının yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek koşuluyla el konulacak.

4- Yurtta mevcut yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak.

5- Halkın elindeki taşıt araçlarıyla ayda bir kez yüz kilometrelik askeri ulaşım yapılacak.

6- Ordunun yiyeceği ve giyeceği için gerekli olan bütün sahipsiz mallara el konulacak.

7- Memleketteki demirci, dökümcü, nalbant, marangoz, terzi gibi el sanatkarları ordunun emrine girecek.

8- Halkın elinde bulunan taşıt araçları ile binek hayvanların yüzde yirmisine el konulacak.

9- Her aile bir askeri giydirecek.

10- Halk, elindeki silah ve cephaneyi orduya teslim edecek.

Bu buyrukların yerine getirilmesi, çabuklaştırılması ve otoritenin sağlanması için çeşitli illerde yeni İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Hatta Güney ve Doğu cephelerindeki kuvvetler Sakarya'da toplandı. 40 yaşına kadar olan bütün erkekler silah altına çağrıldı. Tüm bu hazırlıklar sonrası Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) ile birlikte cepheye giderek ordunun komutasını üzerine aldı.

Tekalif-i Milliye Emirleri, Kütahya-Eskişehir Savaşları sonrası, Sakarya Meydan Savaşı öncesi yayımlandı. Fakat Sakarya Savaşı'na büyük bir fayda sağlamadı. Asıl fayda sağladığı savaş, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz olmuştu.

Türkiye Halkı Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra verdiği yardımların bedelini geri istemedi.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd