Tekalif-i Milliye Emirleri Nelerdir?

Tekalif-i Milliye Emirleri
(Ulusal Yükümlülük Buyrukları)
(7-8 Ağustos 1921)

Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak, savaş gücünü artırmak amacıyla başkomutan Mustafa Kemal'in TBMM'nin yetkilerini kullanarak çıkardığı ulusal yükümlülüklerdir.

Tekalif-i Milliye Emirleri şunlardır:

1- Her ilçede bir tane Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak

2- Her ev birer çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyonlara verecek.

3- Tüccarın ve halkın elinde bulunan her türlü giyim eşyasının yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek koşuluyla el konulacak.

4- Yurtta mevcut yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak.

5- Halkın elindeki taşıt araçlarıyla ayda bir kez yüz kilometrelik askeri ulaşım yapılacak.

6- Ordunun yiyeceği ve giyeceği için gerekli olan bütün sahipsiz mallara el konulacak.

7- Memleketteki demirci, dökümcü, nalbant, marangoz, terzi gibi el sanatkarları ordunun emrine girecek.

8- Halkın elinde bulunan taşıt araçları ile binek hayvanların yüzde yirmisine el konulacak.

9- Her aile bir askeri giydirecek.

10- Halk, elindeki silah ve cephaneyi orduya teslim edecek.

Bu buyrukların yerine getirilmesi, çabuklaştırılması ve otoritenin sağlanması için çeşitli illerde yeni İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Hatta Güney ve Doğu cephelerindeki kuvvetler Sakarya'da toplandı. 40 yaşına kadar olan bütün erkekler silah altına çağrıldı. Tüm bu hazırlıklar sonrası Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) ile birlikte cepheye giderek ordunun komutasını üzerine aldı.

Tekalif-i Milliye Emirleri, Kütahya-Eskişehir Savaşları sonrası, Sakarya Meydan Savaşı öncesi yayımlandı. Fakat Sakarya Savaşı'na büyük bir fayda sağlamadı. Asıl fayda sağladığı savaş, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz olmuştu.

Türkiye Halkı Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra verdiği yardımların bedelini geri istemedi.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

  

Yorumlar