Milliyetçilik Akımı Etkisiyle Osmanlı'dan Ayrılan Milletlerin İsimleri

  Osmanlı Devleti, 1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımından olumsuz olarak etkilenmiştir. Devletin yıkılmasının temel dış nedenlerinden ve en önemlilerinden biri milliyetçiliktir. Her ulusun kendi devletini kurduğu ve imparatorlukların parçalandığı bu fikir ile Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda Balkanlardaki milletlerin isyanı ile uğraşmış XX. yüzyılda ise Midye-Enez Hattına kadar gerilemiştir. XX. yüzyılda da milliyetçilik akımının etkisi ile Orta Doğu coğrafyasındaki Arap toplumlar Osmanlı Devleti'nden ayrılmıştır. Sömürgeci ülkelerin kışkırtmaları da bu parçalanmada asla göz ardı edilemez.

Milliyetçilik (Ulus-Devlet) Akımının Etkisi ile Ayrılıp Devlet Kuranlar

Yunanistan→ 1829 Edirne Anlaşması →İsyan ve kışkırtma ile

Sırbistan→18718 Berlin Anlaşması→İsyan ve kışkırtma ile

Karadağ18718 Berlin Anlaşması ile

Romanya18718 Berlin Anlaşması ile

Bosna-Hersek (Avusturya ilhakı ile)→II. Meşrutiyet İlanı dönemi ile otorite boşluğu ile (Ekim 1908)

Bulgaristan→ II. Meşrutiyet İlanı dönemi otorite boşluğu ile ( Ekim 1908)

Makedonya Bölgesi (Vilayat-ı Selase)→1912 Balkan Savaşları ile

Arnavutluk→ 1912 Balkan Savaşları ile

Araplar→ 1914-1918 I. Dünya Savaşı sonunda mandacılık ile (İngilizlerin kışkırtması)

Osmanlı'dan koptular. I. Dünya Savaşı ile imparatorluklar yıkıldı. Ulus- devletler hızla kurulmaya devam etti.

→Fransız Devrimi'nin Osmanlı'ya Olumsuz Etkileri Nelerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/01/fransiz-devriminin-osmanliya-olumsuz.html

 Osmanlı'da ilk isyan eden ve ilk bağımsız olan milletler kimlerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/osmanlida-ilk-isyan-eden-ilk-bagimsiz.html

Vilayat-ı Selase Neresidir?Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2016/02/vilayat-i-selase-nedir.html

Hazırlayan: Ali ÇİMEN


XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti


Yorumlar